AGENDA-ARCHIEF
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

13 januari 2018: Velddag vogelakkers Midden- en Oost-Groningen
Zaterdag 13 januari 2018: velddag vogelakkers, simultaantelling en zoeken naar ruigpootbuizerds en blauwe kiekendieven.

De vogelakker is een beheermaatregel die is ontworpen als foerageergebied voor kiekendieven. In het kader van het beschermingsplan blauwe kiekendief en velduil zijn er vogelakkers aangelegd in de provincie Groningen en Friesland en op Texel.

De vogelakkers in Friesland, Groningen en op Texel worden ’s winters iedere veertien dagen geteld. Graag willen we in Midden‐ en Oost‐Groningen alle vogelakkers simultaan tellen, om van één dag een momentopname te hebben onder gelijke telomstandigheden.

Na het tellen van de vogelakkers willen we met z‘n allen de omgeving af te speuren op ruigpootbuizerds en blauwe kiekendieven. En ter afsluiting met een kop stevige wintersoep bijpraten en een preview bekijken van een film over vogelakkersgemaakt door Hans Hut.

Dit alles is natuurlijk ook een mooi excuus om elkaar weer eens te treffen en bij te praten. Jullie zijn van harte welkom!

Datum: zaterdag 13 januari 2018
Wat: Vogelakkervelddag, simultaantelling.
Waar: Midden‐ en Oost‐Groningen.
Programma: 9:30 uur verzamelen voor groepsindeling en telinstrusties. Parkeerplaats Reiderwolde, klik voor een kaart.
10:00 uur in kleine groepen simultaan tellen op vogelakkers
14:00 uur verzamelen ter afsluiting op de Molen Edens, Nassaustraat 14 te Winschoten.
Voorproefje van een film over vogelakkers gemaakt door Hans Hut. Te bekijken onder het genot van een stevige wintersoep.
Aanmelden: vóór 13 januari 2018, in verband met de catering en het maken van een groepsindeling.

Aanmelden kan bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Uitnodiging Vogelakker‐velddag. Klik voor een pdf.Een ruigpootbuizerd opvliegend uit een vogelakker bij de Haansplassen. © WGK. Klik voor een vergroting.Beelden van activiteit in en op een vogelakker in de Reiderwolderpolder. © Hans Hut. Klik voor een vergroting.
14 december 2017: Vrijwilligersbijeenkomst punttelmethode (MAS) provincie Drenthe
Donderdag 14 december 2017, Rolde (Dr):
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Drenthe
.
presentatie van de resultaten uit 2017 in provincie Drenthe. Nog niet eerder werden in Drenthe in één jaar zoveel punten geteld (270). Op deze avond zal niet alleen stil worden gestaan bij de resultaten uit 2017 (matig jaar) maar zal ook de ontwikkeling van vogels van het agrarisch gebied beoordeeld worden. Drenthe is een provincie die bovengemiddeld rijk is aan boerenland vogels. Desondanks lijken soorten als veldleeuwerik en gele kwikstaart het steeds moeilijker te krijgen op de Drentse akkers. Verheugend is de vestiging van drie paar Grauwe Kiekendief in de oostelijke veenkoloniën een mooi moment om terug te blikken.

Zelf geteld of interesse om mogelijk zelf ook te gaan tellen? Je bent van harte welkom in Rolde.

Punttelmethode (MAS) in het kort
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Datum: donderdag 14 2017
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: De Boerhoorn Zuides 5a, 9451 KD Rolde
Informatie en aanmelden: Henk Jan Ottens mail of bel 06 50 50 66 78
Graspieper. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
13 december 2017: Internationaal seminar en workshops grauwe kiekendief in Europa
Op 13 en 14 december 2017 is er in Kastlösa (Zweden) een internationaal seminar met workshops over grauwe kiekendieven in Europa.

Datum: dag 1 ‐ 13 december 2017, seminar
dag 2 ‐ 14 december 2017, workshops
Programma: Dag 1 ‐ 13 december 2017
13.00 Welcome
13.15 Introduction to the Montagu’s Harrier (distribution, migration, population development, threats)
13.45 Montagu’s Harrier ‐ problems and actions in the Netherlands
14.30 Montagu’s Harrier ‐ problems and actions in Spain
15.15 Coffee break
15.45 Montagu’s Harrier ‐ problems and actions in Germany
16.30 Montagu’s Harrier ‐ Problems and actions in Sweden
17.30 Discussion ‐ Landowners and farmers responsibilities and need of support and help?
Plaats: Allégården, Kastlösa, southern Öland, Zweden
Entree: Dag 1 is voor ieder geïnteresseerde toegankelijk.
Dag 2 is alleen voor genodigden.
11 december 2017: AFGELAST Lezing over kiekendieven bij KNNV afd Hoorn/West-Friesland
AFGELAST de lezing van maandag 11 december 2017 over kiekendieven bij KNNV afdeling Hoorn/West‐Friesland.
Datum: AFGELAST
Tijd:
Plaats:
Entree:
Vrouwtje blauwe kiekendief gaat met nestmateriaal naar haar beschemrde nest. Groningen, 2016. © Thijs Glastra. Logo KNNV.
9 december 2017: Integrale roofvogeltelling 2017/2018. Tel je mee?
Op zaterdag 9 december 2017 is het tijd voor de eerste Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2017/2018. Waar zitten de ruigpootbuizerds? En waar zwerven de blauwe kiekendieven rond? En hoe zit het met het aantal torenvalken? Kortom allemaal soorten die tegenwoordig op de Rode Lijst staan. Het is daarom belangrijk om de aantallen als broedvogel maar zeker ook als overwinteraar jaarlijks te blijven volgen. Kortom het is hoog tijd om het veld in te gaan! Help je (weer) mee?

Het streven is om zoveel mogelijk gebieden geteld te krijgen, want integraal betekent geheel of allesomvattend. Het gaat hierbij om alle roofvogels en andere muizeneters in heel Nederland. Voor een ieder die op pad wil, je kan ook in jouw eigen omgeving aan de slag.

Datum: zaterdag 9 december 2017
Wat: integraal roofvogels tellen en waarnemingen op plaats, tijd en habitat op kaart intekenen. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 9 december 2017
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep 11e integrale Roofvogeltelling. Klik om een pdf van de oproep te downloaden. Een eerste jaars steppekiekendief die al een tijdje op de vogelakker aan de Vogelweg in Flevoland verblijft, najaar 2017. © Rob Dekker. Klik voor een vergroting.
23 november 2017: info-avond resultaten patrijzenonderzoek Drenthe
Informatieavond resultaten patrijzenonderzoek Drenthe donderdag 23 november 2017 te Rolde. Het onderzoek naar patrijzen is uitgevoerd in opdracht van provincie Drenthe.

In de maanden maart en april van dit jaar zijn in Drenthe na een oproep van ons vele tellers op pad geweest om patrijzen te inventariseren. In het donker zijn vele kilometers afgelegd om alle uithoeken op patrijzen in kaart te brengen. Op deze avond zal onder andere het resultaat van deze inspanningen gepresenteerd worden.

Interesse? Je bent van harte welkom. Graag wel van tevoren aanmelden.
Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: inloop 19:00 uur
start 19.30 uur
Wat: informatieavond over de resultaten van het patrijzen onderzoek Drenthe 2017
Waar: De Boerhoorn, Zuides 5a, Rolde.
Entree: gratis, aanmelden gewenst.
koffie/thee gratis. Na afloop consumpties voor eigen rekening.
Aanmelden: Henk Jan Ottens, mail of bel 06‐50506678
Patrijs. © Roelf Schripsema. Klik voor een vergroting. Verspreidingskaart Patrijs Drenthe 2009‐2013. Klik voor een vergroting.
22 november 2017: Lezing WGK Steppekiek Avifauna Groningen
Lezing: Een bijzonder broedgeval van een steppekiekendiefpaar in een Groninger akker

Woensdagavond 22 november 2017 organiseert Avifauna Groningen een lezing in ’t Vinkhuys, te Groningen. Centraal deze avond staat het eerste officieel vastgestelde broedgeval van een paartje steppekiekendief in Nederland. Een duo‐lezing door Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Steppekiekendieven die tijdens de voorjaars‐ en najaarstrek ons land passeren blijven voor vogelaars mooie waarnemingen. Dat er zelfs al twee jaar achter elkaar in het waterbergings‐ en natuurgebied De Onlanden (Dr) onder de rook van de stad Groningen een mannetje steppekiekendief overwintert, is een bijzondere ontwikkeling. Maar waar een ‘rondhangend’ mannetje steppekiekendief op 25 mei 2017 en een scherpe en vasthoudende waarnemer in het Groninger akkergebied toe kan leiden: het eerste officieel vastgestelde broedgeval van een paartje steppekiekendief in Nederland! En wereldwijd het eerste nest van een steppekiekendief dat met een omheining beschermd werd.

Het lijkt wel een verhaal uit een spannend kinderboek: het ontdekken van een bijzondere broedvogel zoals de steppekiekendief. Om uiteindelijk in de maand juli vier jongen met succes te kunnen zien uitvliegen. Dat succesvol uitvliegen van vier jongen was absoluut niet vanzelfsprekend, zeker niet met een nest op de grond in een Groninger akker. Tussen het vinden van het nest en uitvliegen van de jongen gebeurde dan ook van alles waar het allemaal mis had kunnen gaan.

Tijdens de duo‐lezing door Werkgroep Grauwe Kiekendief zal het verhaal over dit bijzondere broedgeval in een Groninger akker uit de eerste hand verteld worden. Hoe een steppekiekendiefpaar zorgde voor snelkloppende harten bij doorgewinterde vogelaars en voor een traantje van vreugde bij nuchtere vogelbeschermers. Een verhaal doorspekt van toevalligheden, moeilijke en ingrijpende beslissingen, bizarre situaties, zenuwslopende momenten en euforie.

Datum: woensdag 22 november 2017
Tijd: start lezing 20:00 (zaal open vanaf 19.30 uur)
Plaats: ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen
Entree: gratis voor zowel leden als niet‐leden
Het mannetje steppekiekendief en jong. © Rein Hofman. Klik voor een vergroting.
16 november 2017: Braakballen pluizen van grauwe kiekendieven Groningen
Donderdagavond 16 november 2017 Haren (Gr) braakballen van blauwe en grauwe kiekendieven pluizen.

Wat hebben de blauwe en grauwe kiekendieven in het broedseizoen van 2017 voor hun jongen en zichzelf zoal aan eten bij elkaar gevangen? Om daar antwoord op te krijgen gaan we de in 2017 verzamelde braakballen pluizen.

In Zeewolde hebben we een goed begin gemaakt met het pluizen, maar er ligt nog een mooi voorraadje te wachten om onderzocht te worden. Daar kunnen we wel extra handen en ogen bij gebruiken. Pluis jij ook mee?

Heb je weinig of geen ervaring? Dat is geen probleem, alles valt te leren en alle beetjes helpen.

Als je wilt kun je van te voren een hapje mee‐eten.

Datum: donderdag 16 november 2017
Wat: braakballen van blauwe en grauwe kiekendieven pluizen.
Waar: Voormalig Biologisch Centrum, Kerklaan 30, 9751 NN Haren
Tijd: samen eten 18:30 uur
pluizen van 19:30 uur tot 22:00 uur.
Aanmelden: graag laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en pluismaterialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep braakballen pluizen Haren (Gr). Klik voor een pdf van de oproep.
9 november 2017: Lezing over Kiekendieven bij West Brabantse VWG
Op donderdag 09 november 2017 geeft Madeleine Postma een een lezing over ‘Kiekendieven het jaarrond’ in Breda, op uitnodiging van West Brabantse Vogelwerkgroep.

De lezing gaat over de in Nederland voorkomende (broedende) kiekendieven, over overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende soorten, over het beschermingswerk en onderzoek rond deze op de grond broedende roofvogels.

Wil je meer te weten komen over de kiekendieven van Nederland? Je bent van harte welkom op woensdagavond 09 november a.s. Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’ Steendorpstraat 2, Breda.
Datum: donderdag 09 november 2017
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’ Steendorpstraat 2, Breda
Entree: Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.
Drie jonge vliegvlugge grauwe kiekendieven op de rand van de beschermingskooi die rond hun nest is geplaatst. Drenthe, 2016. © Gerard Sterk.
31 oktober 2017: Lezing over Kiekendieven NIVON Groningen-Assen
Op dinsdag 31 oktober 2017 geeft Madeleine Postma een lezing over ‘Trek van de Kiekendief’ op uitnodiging van NIVON Groningen‐Assen.

De grauwe kiekendief is in 2016 verkozen tot dé soort van Groningen.
Beleef het fascinerende avontuur van de kiekendief en volg hem op zijn vlucht naar verre continenten en weer terug. Om ‐ eenmaal neergestreken op het Groninger platteland ‐ te nestelen en jongen groot te brengen. En dan maakt de kiekendief zich op voor zijn volgende reis. Je wordt de wereld van deze bijzondere roofvogels binnengeleid. Het zal gaan over de biologie, het leven en het gedrag van de (grauwe) kiekendief. Daarnaast krijg je informatie over de oprichting van Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Wil je ook mee op deze virtuele reis? Je bent van harte welkom op dinsagavond 31 oktober a.s. in het Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen.
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd: start lezing 20:00 tot 22 uur, inclusief pauze.
Plaats: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Entree: NIVON‐leden €3,50. Niet‐leden €5,00
Graag van te voren aanmelden via een mailtje of 050 5417010
Edwin, mannetje grauwe kiekendief met GPS‐logger, Senegal 2015. © Ben Koks.Collage van de Soort van Groningen, 2016. © Rein Hofman.
25 oktober 2017: Braakballen van grauwe kiekendieven pluizen Zeewolde
Op woensdag 25 oktober 2017 gaan we in Zeewolde weer braakballen van grauwe kiekendieven pluizen. Aan het begin van het broedseizoen was het veldmuizen aanbod niet geweldig, we verwachten daarom een gevarieerde prooilijst te kunnen samenstellen. Daar kunnen we wel wat extra handen en ogen bij gebruiken. Pluis jij ook mee?

Je bent van harte welkom ook al heb je weinig of geen ervaring met het pluizen van braakballen.

Klik op de bovenste afbeelding voor een pdf van de uitnodiging, en op de onderste afbeelding om een filmpje te bekijken. Een filmpje waar een mannetje grauwe kiekendief een braakbal uitbraakt, gemaakt door Rein Hofman, Birdfocus.

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Wat: braakballen van grauwe kiekendieven pluizen.
Waar: IVN‐gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Tijd: van 19:00 uur tot 21:30 uur.
Aanmelden: graag laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en pluismaterialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep braakballen van grauwe kiekendieven pluizen, te Zeewolde. Klik op de afbeelding voor een pdf van de oproep. Mannetje grauwe kiekendief. Oost‐Groningen, 2017. © Rein Hofman, www.birdfocus.nl. Klik op de afbeelding om een filmpje gemaakt door Rein Hofman te bekijken over hoe een mannetje grauwe kiekendief een braakbal uitbraakt.
21 oktober 2017: Akkervogelsymposium Vlaanderen-Nederland
Helaas inschrijven voor deelname kan niet meer, vanaf 10 oktober is het symposium volgeboekt.

Zaterdag 21 oktober 2017 Akkervogelsymposium Vlaanderen‐Nederland in Leuven (B). Daarin maken we de balans op van tien jaar akkervogelbescherming en werpen we een blik op de toekomst. Het symposium wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, Natuurpunt en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

In 2006 werd voor de eerste keer in de Lage Landen een symposium aan akkervogels gewijd. Het symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ heeft ertoe bijgedragen dat akkervogels zowel in Nederland als in België hoger op de politieke agenda kwamen. Nadien kwamen dan ook tal van regionale akkervogelinitiatieven van de grond, zowel bij overheden als bij organisaties in de sfeer van landbouw en natuur.

Datum: zaterdag 21 oktober 2017
Programma:
9:00 ontvangst met koffie/thee
10:00 ‐ 12:30 uur
• Een terugblik op 10 jaar akkervogelbeheer
Olivier Dochy, provincie West‐Vlaanderen
• Organisatie en resultaten van akkervogelmonitoring in Vlaanderen
Luc Debruyn, INBO
• Punttellingen, een krachtige methode voor monitoring
Wouter Vansteelant, Werkgroep Grauwe Kiekendief
• Over biodiversiteit en natuurbescherming in agrarisch gebied
David Kleijn, WUR

Middaglunch en postersessie.

14:00 ‐ 16:30 uur ‐ case studies en panelgesprek
• How to save the partridge?
Results from 14 years of partridge conservation in a project area in central Germany
Eckhard Gottschalk, Universiteit Göttingen
• Targeted agri‐environment schemes for the Corn Bunting in Scotland
Jeremy Wilson, RSPB Scotland
• De zwanenzang van grauwe gors in Vlaanderen
Robin Guelinckx, Werkgroep Grauwe Gors
• Tien jaar bijleren over veldleeuwerik
Henk Jan Ottens, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
• Akkervogels in een natuur‐inclusieve landbouw ‐ panelgesprek
‐ Wiebren van Stralen, programmaleider Living Labs natuurinclusieve landbouw
‐Lieve de Schampelaere, voorzitter Natuurpunt
‐Peter Harry Mulder, akkerbouwer in Groningen
‐David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer WUR

tot 17:00 uur receptie

Plaats: Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3000 Leuven
Deelname/inschrijven: deelname is gratis, inschrijven is verplicht
inschrijven kan niet meer, het symposium is volgeboekt
Veldleeuwerik. © Geert de Vries.Logo’s van de drie organisaties die het symposium over akkervogels organiseren.Roepende patrijs. © Roelf Schripsema.Vogelakker. © WGK.
12 oktober 2017: Lezing over kiekendieven bij IVN Zeewolde
Op donderdag 12 oktober 2017 geeft Madeleine Postma een een lezing over ‘Kiekendieven het jaarrond’ op uitnodiging van IVN Zeewolde.

De lezing neemt je mee op reis met de kiekendieven, daarvoor is eerst bagage nodig. Daarom komen eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven aan de orde. Sinds dit jaar zijn dat vier broedende soorten kiekendieven in Nederland! Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? En nog veel meer.

Kennis over een soort is de noodzakelijk basis om te komen tot een goede bescherming. Daarom ook aandacht voor voortschrijdende inzichten naar aanleiding van onderzoeksresultaten verkregen uit basaal veldwerk gecombineerd met high‐tech middelen.

Wil je meer te weten komen over de Kiekendieven van Nederland het jaarrond? Je bent van harte welkom op donderdagavond 12 oktober a.s. in de Roode Schuur (gebouw IVN Zeewolde).
Datum: donderdag 12 oktober 2017
Tijd: inloop 19:30 uur
lezing 20:00 ‐ 22 uur inclusief pauze.
Plaats: IVN‐gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Entree: Iedereen is welkom.
IVN‐leden gratis. Niet‐leden €4,‐
Mannetje grauwe kiekendief in voor kiekendieven karakteristieke V‐vlucht. Nieuw‐Buinen, 2016. © Gerard Sterk.Vrouwtje blauwe kiekendief met nestmateriaal naar haar met gaas beschermde nest. Reiderwolderpolder, 2016. © Thijs Glastra.
1 oktober 2017: WGK-lezingen op Deutschen Ornithologen-Gesellschaft
Op het jaarcongres van de Deutschen Ornithologen-Gesellschaft worden twee WGK-lezingen gegeven. Beide lezingen zijn gebaseerd op analyses van GPS-loggerdata. De DO-G Jahresversammlung vindt plaats van 29 september t/m 3 oktober in Halle (Duitsland).

Zondag 1 oktober 11:20 uur:
Lezing Tonio Schaub over aanvaringsrisico van kiekendieven met windturbines. Tonio heeft de data van GPS-loggers van 22 grauwe, 2 blauwe en 3 bruine kiekendieven in de broedgebieden vergeleken. Daarbij is gelet op vlieghoogte en vermijdingsgedrag in de buurt van windturbines.

Maandag 2 oktober 16:20 uur:
Lezing Almut Schlaich over de voedselecologie van grauwe kiekendieven in de Sahel. Waar het hoofdvoedsel van grauwe kiekendieven in de Europese broedgebieden uit veldmuizen bestaat, eten ze tijdens de overwintering in de Sahellanden voornamelijk insecten. Uit analyse van prooiresten in braakballen wordt verschillen in het dieet besproken in relatie tot het landschap.

Lees het Programma van de DO-G Tagung met meer achtergrondinformatie over de lezingen.

logo Deutschen Ornithologen-Gesellschaft
26 september 2017: Grauwe kiekendieven op BinnensteBuiten TV
Op dinsdag 26 september 2017 om 18:50u NPO2: BinnensteBuiten TV heeft deze zomer gefilmd bij het beschermen van een grauwekiekendiefnest.

logo Binnenstebuiten TV
16 augustus 2017: Congres in Finland met lezingen Almut Schlaich en Tonio Schaub
Van 18 augustus tot en met 22 augustus 2017 is het 11e congres van de Europese Ornithologen Unie (EOU) in Turku, Finland. Op zaterdag 19 augustus zal hier onze collega Tonio Schaub de resultaten van zijn onderzoek naar de mogelijke botsingrisico’s van kiekendieven met windmolens in het broedseizoen presenteren. Klik hier voor een korte samenvatting van het onderzoek.

Voorafgaand aan dit congres vindt op donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2017 een pre‐conferentie plaats. Deze wordt georganiseerd door Migrant Landbird Study Group (MLSG). Onze Vlaamse collega Wouter Vansteelant is lid van het uitvoerend comité van MLSG. Collega Almut Schlaich zal met haar lezing over het jaarrond onderzoek naar grauwe kiekendieven een van de centrale thema’s van dit symposium inluiden.

Datum: 17 tot en met 22 augustus 2017
donderdag 17 augustus Almut Schlaich
zaterdag 19 augustus Tonio Schaub
Plaats: Universiteit van Turku, Finland
Logo’s van de Europese Ornithologen Unie, Migrant Landbird Study Group en congres Turku.
13 juni 2017: Discussieavond duurzame landbouw bij NMF Groningen
Op 13 juni 2017 vindt een discussieavond plaats over "duurzame landbouw" bij NMF Groningen.

Wat zou de ambitie moeten zijn van "natuurinclusieve landbouw" in Groningen? Natuur- en Milieufederatie Groningen organiseert een discussieavond over duurzame landbouw. Praat mee over de mogelijkheden en laat weten welke thema's jij belangrijk vindt.
Panelleden zijn Ben Koks, oprichter van Werkgroep Grauwe Kiekendief, Berend Steenbergen, bestuurslid van Collectief Groningen West & Jasper Tiemens, projectleider bij NMFG.
Datum: donderdag 13 juni 2017
Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop 19.00 uur)
Plaats: Kantoor Natuur- en Milieufederatie, Zuiderpark 16, Groningen.
Info: informatie op de website van de NMFG
logo-NMFG-groningen
9 juni 2017: Kiek'n Gors, akkervogelzoekweekend Vlaanderen
Van 9 t/m 11 juni 2017 Akkervogelzoekweekend ‘KIEK ’n GORS’ in Vlaanderen. Dit weekend wordt na het succes van vorig jaar voor de tweede keer gehouden. Het weekend wordt georganiseerd door onze zeer gewaardeerde collega’s van Werkgroep Grauwe Gors. Samen met een grote groep vrijwilligers wil Werkgroep Grauwe Gors in de Belgische landstreek Haspengouw zangposten in kaart brengen van Grauwe Gorzen en zoeken naar mogelijke broedverdachte Blauwe en Grauwe Kiekendieven. Daarbij is alle hulp (uit binnen‐ en buitenland) van harte welkom!

Werkgroep Grauwe Gors zorgt voor slaapplaatsen, eten en drinken. En ’s avonds voorzien zij in een programma met op vrijdagavond lezingen en zaterdagavond een wandeling naar een akkervogelreservaat. Kom je ook helpen?

Datum: vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni 2017
Plaats: Hoeve Chapeauveau, plateau Outgaarden, Haspengouw (Vlaanderen)
Programma: overdag veldwerk met zoeken van zangposten Grauwe Gors en broedverdachte kiekendieven. Klik voor een pdf van het volledige programma.
Overnachting & eten: wordt verzorgd door Werkgroep Grauwe Gors
Aanmelden: is verplicht. Kan tot 4 juni, via de website van Werkgroep Grauwe Gors.

Flyer met de vooraankoniging voor een Akkervogelzoekweekend in landstreek Haspengouw, Vlaanderen. Klik voor een pdf‐bestand met het programma.
20 mei 2017: Kiekenzoekdag Flevoland
Zaterdag 20 mei 2017 Flevoland ‐ zoekdag broedparen Blauwe en Grauwe Kiekendief.
Na de start van het Kiekenseizoen met het zoeken van broedparen in Oost‐Groningen is nu Flevoland aan de beurt. Duikt er weer een paartje Blauwe Kieken op in de Flevolandse akkers? Zijn er net als in 2015 en 2016 weer zes paartjes Grauwe Kieken? Hulp is welkom tijdens deze zoekdag.

Iedereen (ook zonder of met weinig ervaring) is van harte welkom om mee te doen.
Graag wel van te voren aanmelden in verband met de catering.

Datum: zaterdag 20 mei 2017
Plaats: Flevoland
Tijd: van 9:30 uur tot 19:00 uur

Programma
09:30 uur start met koffie en thee
op het bedrijf van familie Haanstra Olsterpad 10, Dronten
09:30 uur instructies voor in het veld
10:00 uur verdeeld in kleine groepen het veld in om broedparen van
Blauwe en Grauwe Kiekendieven te zoeken en/of te observeren
(overdag zelf zorgen voor eten en drinken)
16:30 uur verzamelen voor het uitwisselen van waarnemingen en de gezamenlijke maaltijd.
17:00 uur gezamenlijke maaltijd
18:00 uur afsluiting met koffie en thee

Aanmelden: vóór 19 mei 2017 bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Oproep Kiekenzoekdag zaterdag 21 mei 2016 Flevoland. Klik voor een pdf van de oproep. Vrouwtje Grauwe Kiekendief wacht aan het begin van het broedseizoen op prooi gebracht door haar man. Oost-Groningen, 8 mei 2012. © André Eijkenaar. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
6 mei 2017: Oost-Groningen Startdag Kiekendievenseizoen
Zaterdag 6 mei 2017 ‐ startdag Kiekendievenseizoen Oost‐Groningen.
Tegen die tijd zijn er baltsende kieken boven de akkers te zien. Het is dan een goed moment voor onze jaarlijkse startdag in Oost‐Groningen. Een startdag waar we samen (in kleine groepen) op zoek gaan naar broedparen van Blauwe en Grauwe Kiekendieven in het weidse landschap van Oost‐Groningen.

Iedereen (ook zonder ervaring) is van harte welkom om mee te doen.
Graag wel van te voren aanmelden in verband met de catering.

Datum: zaterdag 6 mei 2017
Plaats: Oost‐Groningen
Tijd: van 9:00 uur tot 19:00 uur

Programma
09:00 uur start met koffie en thee op het bedrijf van familie Onnes.
Groninger Kroon, Reiderwolderpolder 4, Finsterwolde
09:30 uur instructies voor in het veld
10:00 uur verdeeld in kleine groepen het veld in om broedparen van
Blauwe en Grauwe Kiekendieven te zoeken en/of te observeren
(voor overdag zelf zorgen voor lunchpaket en drinken)
16:30 uur verzamelen voor het uitwisselen van waarnemingen en de gezamenlijke maaltijd.
Molen Edens, Nassaustraat 14 te Winschoten
17:30 uur presentatie met een terugblik op broedseizoen 2016, informatie over lopende en nieuwe projecten en onderzoeken.
18:30 uur afsluiting met koffie en thee

Aanmelden: vóór 4 mei 2017 bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Kan je helemaal niet? Op zaterdag 20 mei 2017 hebben we een kiekenzoekdag in Flevoland.
Vrouwtje Blaauwe Kiekendief op rand van beschermingskooi. © Thijs Glastra. Uitnodiging startdag Kiekendievenseizoen 2017. Klik om een pdf van de uitnodiging te openen.
9 april 2017: Excursie door Madeleine Postma bij IVN Aa & Hunze
Op zondag 9 april 2017 is er aansluitend op de lezing van donderdag 6 april een excursie gericht op kiekendieven. We gaan op zoek naar de eerste territoriale bruine kiekendieven, nog rondzwervende blauwe kieken en wie weet ... een van de eerste grauwe kieken van 2017. De excursie wordt georganiseerd door IVN Aa & Hunze.

Excursie
Datum: zondag 9 april 2017
Tijd: 8:30 u verzamelen op parkeerplaats Obs Ter Borch, Eelderwolde
9:00 u tot 12:00 u
Plaats: De Onlanden
Entree: gratis voor leden en niet‐leden
Vrouwtje Grauwe Kiekendief. © Hans Hut. Logo IVN.
6 april 2017: Lezing en excursie door Madeleine Postma bij IVN Aa & Hunze
Op donderdag 6 april 2017 vertelt Madeleine Postma over de in ‘Nederlandse’ kiekendieven, het beschermingswerk en onderzoek rond deze op de grondbroedende roofvogels. De lezing wordt georganiseerd door IVN Aa & Hunze.

Aansluitend op de lezing is er op zondag 9 april een excursie, waar we op zoek gaan naar de eerste territoriale bruine kiekendieven, nog rondzwervende blauwe kieken en wie weet ... een van de eerste grauwe kieken van 2017.

Lezing
Datum: donderdag 6 april 2017
Tijd: 20:00 uur start lezing
Plaats: Zaal Bethlehemkerk, Schoolstraat 23 te Gieten
Entree: lezing is gratis voor leden en niet‐leden
voor koffie en thee wordt er een bijdrage van minimaal € 1,- gevraagd

Excursie
Datum: zondag 9 april 2017
Tijd: 8:30 u verzamelen op parkeerplaats Obs Ter Borch, Eelderwolde
9:00 u tot 12:00 u
Plaats: De Onlanden
Entree: gratis voor leden en niet‐leden
Vrouwtje Grauwe Kiekendief. © Hans Hut. Logo IVN.
21 maart 2017: Fryslân Informatieavond akkervogels tellen (MAS)
Dinsdag 21 maart 2017, Holwerd:
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Friesland
.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden, kortom iedereen is welkom. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2016, uitleg over de telmethode MAS en een overzicht van het broedseizoen van de Grauwe Kiekendieven.

Waar zingt de Graspieper of Veldleeuwerik nog? Tel daarom ook vogels in de akkers.
Voor het komende broedseizoen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere de provincie Friesland op de kaart te zetten. Help je mee?

In provincie Friesland worden in het agrarisch gebied maatregelen genomen om akkervogels het naar de zin te maken. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied langjarig te volgen. Wij gebruiken hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies de punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Naast het tellen in agrarisch gebied is deze methode ook geschikt voor het tellen van vogels in andere open landschappen, bijvoorbeeld op de kwelders of in natuurgebieden.

Punttelmethode (MAS) in het kort
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Datum: dinsdag 21 maart 2017
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: Multifunctionele Accommodatie De Ynset, De Morgenster 7 te Holwerd
Informatie en aanmelden: Madeleine Postma: mail of bel 06 29 26 99 78
Graspieper. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Digitale invoer van een telpunt MAS.
13 maart 2017: Flevoland Informatieavond akkervogels tellen (MAS)
Maandag 13 maart 2017, Zeewolde:
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Flevoland
.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden, kortom iedereen is welkom. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2016, uitleg over de telmethode MAS, en een overzicht van het broedseizoen van de Flevolandse Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Ook vogels in de Flevolandse akkers tellen?
Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere Flevoland op de kaart te zetten. Help je mee?

Akkervogels nemen al jaren in aantallen af. Om deze terugloop tegen te gaan worden in het agrarisch landschap verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van faunaranden langs akkers of op perceelsniveau de Vogelakkers. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied te blijven volgen. Werkgroep Grauwe Kiekendief gebruikt hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies een punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS).

Punttelmethode
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Beter beeld van agrarische gebieden
In opdracht van provincie Flevoland telt Werkgroep Grauwe Kiekendief 133 punten in heel Flevoland. Vorig jaar zijn daarbovenop nog 79 punten door vrijwilligers geteld. Ondanks dit mooie totaal van 212 punten zijn er toch nog gebieden in Flevoland niet goed afgedekt (zie kaartje). Hoe meer punten er geteld worden, hoe beter het beeld dat verkregen wordt van de verspreiding van akkervogels. Daarom roept Werkgroep Grauwe Kiekendief op om mee te helpen de akkervogels in kaart te brengen.

Datum: maandag 13 maart 2017
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: De Roode Schuur, Dasselaarweg 29 te Zeewolde
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Jitty Hakkert: mail of bel 06 46 02 49 64
Graspieper met voer. Flevoland, 10 mei 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Geschat aantal broedparen Graspieper per km² in 2016. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Kaartje van provincie Flevoland met een overzicht van de getelde punten in 2016. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
8 maart 2017: Groningen Informatieavond akkervogels tellen (MAS)
Woensdag 8 maart 2017, Muntendam:
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Groningen
.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden, kortom iedereen is welkom. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2016, uitleg over de telmethode MAS, uitbreiding van het aantal hectares Vogelakkers en een overzicht van het broedseizoen van de Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Ook vogels in de akkers tellen?
Voor het komende broedseizoen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere de provincie Groningen op de kaart te zetten. Help je mee?

In provincie Groningen worden in het agrarisch gebied maatregelen genomen om akkervogels het naar de zin te maken. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied langjarig te volgen. Wij gebruiken hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies de punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Naast het tellen in agrarisch gebied is deze methode ook geschikt voor het tellen van vogels in andere open landschappen, bijvoorbeeld in natuurgebieden.

Punttelmethode (MAS) in het kort
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Datum: woensdag 8 maart 2017
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: Heemtuin Muntendam, Nieuweweg 127 te Muntendam
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Madeleine Postma: mail of bel 06 29 26 99 78
Scholekster met jong, foerageert in een perceel met uien. Garsthuizen, 17 juni 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Digitale invoer van een telpunt MAS.
7 maart 2017: Patrijzen tellen in Drenthe informatieavond Uffelte
Help je mee Patrijzen in kaart te brengen in Drenthe? Interesse?
Kom dan dinsdag 7 maart 2017 naar de informatieavond in Uffelte.

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in samenwerking met provincie Drenthe opzoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om Patrijzen in kaart te brengen.

Transect‐tellingen in de avonduren door afspelen patrijzengeluid
Meten is weten, en met goede tellingen worden actuele gegevens verzameld over de aantallen en verspreiding van de Patrijs.

In 2011 is Werkgroep Grauwe Kiekendief gestart met het lokaliseren van Patrijzen in akkergebieden met tellingen in de avonduren. Door het afspelen van patrijzengeluid wordt de respons met een factor 3 tot 5 verhoogd ten opzichte van telmethoden zoals het BMP of MAS.

Om tot een completer beeld van het voorkomen van de Patrijs in Drenthe te kunnen komen zijn we opzoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om in de avonduren gebieden uit te kammen op de aanwezigheid van Patrijzen. Van begin maart tot half april zullen de tellingen in vooraf vastgestelde gebieden plaatsvinden.

Bekijk hier een uitzendig van ROEG van RTV Drenthe over het in kaart brengen van Patrijzen in Drenthe.

Informatieavond
Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseert een informatieavond met uitleg over het doel, methode en verdelen van telgebieden.

Datum: dinsdag 7 maart 2017
Tijd: inloop 19:30 uur
start 20.00 uur, eind 22:00 uur
Wat: uitleg over het doel van Patrijzen tellen, methode en verdelen van telgebieden
Waar: Dorpshuis Vlasbarg’n, Vijverlaan 2 te Uffelte.
Meer informatie
en/of aanmelden:

Nieck Alderliesten, stagiair Werkgroep Grauwe Kiekendief, mail
Patrijs. © Roelf Schripsema. Klik voor een vergroting. Verspreidingskaart Patrijs Drenthe 2009‐2013. Klik voor een vergroting.
25 februari 2017: Tweede Integrale Roofvogeltelling 2016/2017
Op zaterdag 25 februari 2017 is het tijd voor de tweede Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2016/2017. Waar zitten dan nog de Ruigpootbuizerds? En zwerven de Blauwe Kiekendieven nog in dezelfde gebieden rond? Kortom nogmaals de muizeneters in kaart brengen.

Op zaterdag 17 december 2016 zijn er meer dan veertig tellers in verschillende provincies actief geweest. Het streven is in ieder geval dezelfde gebieden weer te tellen, maar liever meer! Integraal betekent geheel of allesomvattend, dus alle roofvogels/muizeneteres in heel Nederland. Voor een ieder die op pad wil, je kan ook in jouw eigen omgeving aan de slag.

Datum: zaterdag 25 februari 2017
Wat: integraal roofvogels tellen en waarnemingen op plaats, tijd en habitat op kaart intekenen. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 24 februari 2017
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep 11e integrale Roofvogeltelling. Klik om een pdf van de oproep te downloaden.Strijd tussen Ruigpootbuizerd en Blauwe Kiekendief. © André Eijkenaar.
23 februari 2017: Lezing Madeleine Postma Vogelwerkgroep Hoogeveen
Op donderdag 23 februari 2017 vertelt Madeleine Postma over de ‘Nederlandse’ kiekendieven en het beschermingswerk en onderzoek, georganiseerd door Vogelwerkgroep Hoogeveen. Iedereen is welkom.

Datum: donderdag 23 februari 2017
Tijd: 20:00 uur start lezing
Plaats: Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4 te Hoogeveen
Entree: €3,50 voor leden en niet‐leden
Mannetje Grauwe Kiekendief. © André Eijkenaar. Logo Vogelwerkgroep Hoogeveen.
22 februari 2017: Lezing Henk Jan Ottens over Veldleeuwerik, te Onnen
Op woensdag 22 februari 2017 geeft Henk Jan Ottens een lezing over Veldleeuweriken op de 3e editie winterlezingen Natuur en Landschap in en rond Onnen. Na Henk Jan volgt een tweede lezing van René Oosterhuis: De Huismus, tuinvogel bij uitstek.

Iedereen is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie.
Datum: woensdag 22 februari 2017
Tijd: inloop vanaf 19:30 uur
20:00 uur ‐ 20:45 uur lezing Henk Jan Ottens
21:00 uur ‐ 21:45 uur lezing René Oosterhuis
Plaats: De Tiehof Bakkerweg 4, Onnen
Toegang: gratis, iedereen is welkom
Veldleeuwerik. © Geert de Vries.
21 februari 2017: Informatieavond Patrijzen tellen 2017 in Drenthe
Help je mee Patrijzen in kaart te brengen in Drenthe? Interesse?
Kom dan dinsdag 21 februari 2017 naar de informatieavond in Rolde.

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in samenwerking met provincie Drenthe opzoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om Patrijzen in kaart te brengen.

Transect‐tellingen in de avonduren door afspelen patrijzengeluid
Meten is weten, en met goede tellingen worden actuele gegevens verzameld over de aantallen en verspreiding van de Patrijs.

In 2011 is Werkgroep Grauwe Kiekendief gestart met het lokaliseren van Patrijzen in akkergebieden met tellingen in de avonduren. Door het afspelen van patrijzengeluid wordt de respons met een factor 3 tot 5 verhoogd ten opzichte van telmethoden zoals het BMP of MAS.

Om tot een completer beeld van het voorkomen van de Patrijs in Drenthe te kunnen komen zijn we opzoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om in de avonduren gebieden uit te kammen op de aanwezigheid van Patrijzen. Van begin maart tot half april zullen de tellingen in vooraf vastgestelde gebieden plaatsvinden.

Bekijk hier een uitzendig van ROEG van RTV Drenthe over het in kaart brengen van Patrijzen in Drenthe.

Informatieavond
Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseert een informatieavond met uitleg over het doel, methode en verdelen van telgebieden.

Datum: dinsdag 21 februari 2017
Tijd: inloop 19:30 uur
start 20.00 uur, eind 21:30 uur
Wat: uitleg over het doel van Patrijzen tellen, methode en verdelen van telgebieden
Waar: Ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Zuides 50 te Rolde
Meer informatie
en/of aanmelden:

Henk Jan Ottens mail of bel 06 505 066 78
Patrijs. © Roelf Schripsema. Klik voor een vergroting. Verspreidingskaart Patrijs Drenthe 2009‐2013. Klik voor een vergroting.
18 februari 2017: Lezing Almut Schlaich Landelijke Dag Roofvogels
Op zaterdag 18 februari 2017 vindt de 23ste Landelijk Dag Roofvogels in Meppel plaats. Deze dag wordt zoals altijd georganiseerd door Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

Op die dag zal Almut Schlaich twee lezingen houden. De eerste gaat over ‘De effecten van verdroging van de Sahel op het foerageergedrag van Grauwe Kiekendieven’. De tweede gaat over het dieet van Grauwe Kiekendieven in Afrika.

Verder staat er nog veel meer op het programma. Klik hier om naar het programma op de website van Werkgroep Roofvogels Nederland te gaan.

Iedereen is van harte welkom.
Datum: zaterdag 18 februari 2017
Tijd: inloop vanaf 9:30 uur
programma van 10:00 uur tot 16:00 uur
(lunchpauze 12:00‐13:30 uur)
lezingen Almut van 13:30 uur tot 14:30 uur.
Plaats: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, Meppel
Bruine Kiekendief headfoto WRN website en logo.
9 februari 2017: Lezing Jitty en Madeleine bij Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek
Op donderdag 9 februari 2017 legt Jitty Hakkert de punttelmethode Meetnet Agrarisch Soorten uit en geeft Madeleine Postma daarna een lezing over de Grauwe en Blauwe Kiekendief bij Vogelwerkgroep Noordwest‐Achterhoek. Iedereen is welkom.

Datum: donderdag 09 februari 2017
Tijd: aanvang 20:00 uur
Plaats: Restaurant De Zonnebloem, Zutphenseweg 103 te Lochem.
Entree: vrij toegankelijk voor leden en niet‐leden.
Telpunt volgens MAS. Grauwe Kiekendiefman, © André Eijkenaar.
8 februari 2017: Henk Jan Ottens lezing akkervogels tellers Rivierduingebied
Op woensdag 8 februari 2017 vertelt Henk Jan Ottens over akkervogels op een informatieavond voor tellers in het Rivierduingebied.

Datum: woensdag 08 februari 2017
Plaats: Kalverschuur, Swifterband
Graspieper. © Ben Koks.
21 januari 2017: Excursie en tellen Vogelakkers Oost-Groningen
Zaterdag 21 januari 2017: Vogelakker‐velddag, excursie en tellen.
Deze dag staat in het teken van het informeren van belangstellenden en betrokkenen over de bedoeling en werking van een Vogelakker, gevolgd door het gelijktijdig tellen van meerdere Vogelakkers.

Voor elk wat wils: de dag start met enkele presentaties op Groenvoederdrogerij BV Oldambt over de verschillende aspecten van Vogelakkers. Vervolgens kan je tijdens een excursie Vogelakkers in het veld bekijken. Na de excursie zullen in kleine groepen simultaan op verschillende Vogelakkers de aanwezige vogels en andere dieren geteld worden.

Tot nu toe worden de Vogelakkers in Flevoland, Groningen en op Texel iedere veertien dagen geïnventariseerd. Graag willen we deze keer op zoveel mogelijk Vogelakkers in Midden‐ en Oost‐Groningen tegelijk tellen, om van één dag een momentopname te hebben onder gelijke telomstandigheden.

Dit alles is natuurlijk ook een mooi excuus om elkaar weer eens te treffen en bij te praten.

Je bent van harte welkom om een hele dag of een dagdeel deel te nemen.

Datum: zaterdag 21 januari 2017
Wat: Vogelakker‐velddag.
Waar: Oost‐Groningen.
Programma: 9:00 uur verzamelen bij Drogerij BV Oldambt Langeweg, Oostwold
9:15 uur uitleg over de bedoeling en werking van een Vogelakker
10:15‐12:30 uur excursie
13:00 uur in kleine groepen simultaan tellen op Vogelakkers
16:00 uur verzamelen ter afsluiting. Bijpraten onder het genot van een stevige wintersoep.
Aanmelden: vóór 20 januari 2017, laat dan weten of:
‐ je alleen of samen komt,
‐ of je een dagdeel (ochtend of middag) of de hele dag komt.
Aanmelden kan bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Uitnodiging Vogelakker‐velddag. Klik voor een pdf.Vogelakker Haansplassen in de buurt van het Schildmeer. © WGK. Klik voor een vergroting.In de Vogelakker van Haansplassen wordt het luzerne gemaaid door Groenvoederdrogerij BV Oldambt. © WGK. Klik voor een vergroting.