AGENDA-ARCHIEF 2006
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


2 december 2006: Symposium over akkervogelbescherming in Leuven (België)

VAN DE STAKKERS VAN DE AKKERS NAAR DE HELDEN VAN DE VELDEN
Ecologie en bescherming van akkervogels

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt organiseren een cyclus van twee symposia en twee terreinexcursies over akkervogelbescherming in de periode december 2006 - voorjaar 2008. Het motto is 'betere kennis leidt tot betere resultaten op het terrein'.
Een unieke kans voor wie meer over deze vogels wil weten of zelf wil meewerken aan hun bescherming! Het symposium in Leuven vormt het eerste luik van deze cyclus.

Programma:
09:00 Ontvangst en koffie
10:00 Verwelkoming
10:10 Akkervogels in Noordwest-Europa: endangered, en dan gered?
Olivier Dochy (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België)
10:30 Patrijs
Dries Kuyper (Bureau Altenburg & Wymenga / Vogelbescherming Nederland, Nederland)
11:00 Geelgors en Grauwe Gors
Maarten Hens (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België)
11:30 Veldleeuwerik
Henk Jan Ottens (SOVON, Nederland)
12:00 Lunch en postersessie
13:30 Benefits to Lapwings and other farmland birds using mixed rotations
Ian Henderson (British Trust for Ornithology, Engeland)
14:00 De Grauwe Kiekendief als springplank voor beheer broedvogels in grootschalig akkerland
Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief, Nederland)
14:40 Pauze / postersessie
15:10 Finding room for farmland birds in modern agriculture
Richard Bradbury (Royal Society for the Protection of Birds, Engeland)
15:45 Agrarische natuur: soortgericht of systeemgericht beheren?
Geert De Snoo (Universiteit Leiden, Nederland)
16:20 Slotbeschouwingen
16:30 Receptie

Inschrijven
De deelname aan het symposium is gratis (broodjeslunch inbegrepen).
Schriftelijk inschrijven is verplicht en kan via het aanmeldingsformulier op www.inbo.be/akkervogels. Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 17 november 2006.
Meer informatie
www.inbo.be/akkervogels
Maarten Hens, Olivier Dochy - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België
Tel.: +32 (0)2 528 88 85
E-mail: akkervogels@inbo.be
Ruud van Beusekom - Vogelbescherming Nederland
Tel.: +31 (0)30 693 77 00
E-mail: ruud.vanbeusekom@vogelbescherming.nl
Locatie
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven (België)

29 november 2006: Rondetafelgesprek weidevogel/akkervogel-problematiek bij de provincie Groningen

De Statencommissie Landschap, Water en Milieu (LWM) houdt op woensdagavond vanaf 17:00 uur een rondetafelgesprek over de weidevogel/akkervogel-problematiek in de provincie Groningen. De Werkgroep Grauwe Kiekendief zal aanwezig zijn bij dit rondetafelgesprek.

Hoe gaat het met de vogels in het landelijk gebied? Aan de ene kant horen we optimistische geluiden want nooit eerder zijn er zoveel boeren geweest die aan weidevogelbescherming doen als de laatste jaren. Aan de andere kant uiten diverse deskundigen op het gebied van weidevogels hun bezorgdheid.

Weidevogelbeheer is een onderwerp dat regelmatig aan de orde komt in de Statencommissie Landschap, Water en Milieu van de provincie Groningen.
Ondanks inspanningen van verschillende partijen de afgelopen jaren, blijkt dat in Noord-Nederland jaarlijks een afname in het aantal weidevogels is te zien van ruim 5%.

Naar aanleiding van een serie interviews (pdf 393k) die de fractie van GroenLinks in het voorjaar van 2006 voerde met verschillende partijen heeft de Statencommissie LWM in september aangegeven in gesprek te willen treden met afgevaardigden van diverse organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de weidevogelproblematiek. Doel van het gesprek is om samen met vertegenwoordigers van organisaties die zich actief inzetten voor weidevogelbescherming te inventariseren wat de knelpunten zijn, wat er moet worden verbeterd en wat de rol van de provincie kan zijn bij het realiseren van verbeteringen.

Geïnteresseerden kunnen het rondetafelgesprek bijwonen in het Provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 in Groningen. Bel voor meer informatie met de Statengriffie van de provincie Groningen (050) 316 44 58, of stuur een e-mail naar: statengriffie@provinciegroningen.nl.

Meer info: www.provinciegroningen.nl


25 november 2006: Theo's vijfde vogelcd staat in het teken van de Grauwe Kiekendief!

Sinds 2002 maakt ik elk jaar een cd met liedjes over vogels. De tekst is vaak een volksgezegde over een bepaalde vogel, de muziek schrijf ik zelf, ik zing en speel alle instrumenten in. De liedjes die zo ontstaan komen uit alle landen van Europa; zo is de waterspreeuw in het Zweeds, de boerenzwaluw in het Frans en de lammergier in het Grieks bezongen. Vogelgeluiden en achtergrondgeluiden uit het desbetreffende land verhogen de sfeer. Via een netwerk van vrienden krijg ik vogelteksten uit heel Europa, ik bestudeer de volksmuziek van dat land en maak (soms met gastmuzikanten) elk jaar een vogelcd, een heerlijke bezigheid!
Ter zake: Toen ik op de roofvogeldag in Meppel (25 februari jl.) Ben Koks' enthousiaste verhaal hoorde over de reis van de grauwe kiekendieven naar Afrika, besloot ik voor deze cd een 'Suite Pygargue' te maken. Het is een voornamelijk instrumentaal stuk, waarbij de vogel muzikaal gevolgd wordt vanuit het Oldambt naar Duitsland, door Frankrijk en Spanje; over de woestijn vliegend en tenslotte verwelkomd in Senegal. Stromende beekjes, de zenderpiep van een kiekendief (Helmuth, voor de insiders!) en trekgeluidjes van diverse vogels zijn te horen. Deze nieuwe cd wordt gepresenteerd op de SOVON-dag in Nijmegen (25 november as.) en kost 10 Euro. Voor 12.50 Euro wordt de cd opgestuurd.

Theo Van Lent
020 - 67 37 749
e-mail.


21 november 2006: Lunchmeeting Dierecologie op het Biologisch Centrum in Haren

Op deze dinsdag om 12.30 uur is er een Lunchmeeting Dierecologie in het Biologisch Centrum in Haren. Onze eigen Chris Trierweiler gaat daar een boeiend praatje houden over Migratie en overwintering van Grauwe kiekendieven.

De mensen die geïnteresseerd zijn om dit festijn bij te wonen kunnen contact opnemen met Chris via dit e-mail adres.


3, 4 en 5 november 2006: Jaarvergadering over Grauwe Kiekendieven in Frankrijk

Le projet sera developpé à la réunion (inter)nationale busards

Op 3, 4 en 5 november 2006 is er weer een kieken-bijeenkomst van onze franse collega's. Het programma voor dit weekend is weer rijkelijk gevuld met lezingen en andere boeiende zaken. Eén van de verhalen zal gaan over de migratie van de Nederlandse satelliet vogels en wordt uiteraard door onszelf verzorgd. plaats van handeling is l'Aiguillon sur Mer in zuidwest Frankrijk.

Het uitgebreide programma is in het frans te bekijken op www.busards.com.


28 oktober 2006: Wintertelling

Op deze zaterdag is er weer een Wintertelling in de Oost-Groninger en aangrenzende Duitse akkers.
Het spreekt voor zich dat we volgens de bekende systematiek zullen gaan werken. Vanaf 8.30 uur staan de koffie, thee en zelfgebakken koeken klaar in het 'Veldstation' van Clara & René van Rijn te Kostverloren. Vanaf 8.45 instructie's, het uitdelen van kaartmateriaal en het verdelen van de telgroepjes.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jan Ploeger


19 oktober 2006: Lezing voor Plattelandsvrouwen afdeling Woldendorp

Op deze donderdagavond gaat Ben Koks een lezing verzorgen voor de Plattelandsvrouwen afdeling Woldendorp samen met het NUT. De lezing gaat uiteraard over de Grauwe kiekendief, agrarisch natuurbeheer en ons altijd boeiende onderzoek. Er zal ook enige aandacht worden geschonken aan de toegenomen roofvogelvervolging in Oost-Groningen.

Al dit boeiends gaat plaatsvinden in café De Driesprong in Termunten en begint om 20.00 uur.


17 oktober 2006: Lezing voor de Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen van Nu - afdeling Nieuwolda

Ben Koks gaat een lezing verzorgen voor de Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen van Nu - afdeling Nieuwolda - in 't Trefpunt in Nieuwolda met het thema:
"Bescherming Grauwe kiekendief en kansen voor agrarisch natuurbeheer".

Aanmelden kan via Mevrouw T. Oolman-Meijer (0597 - 542740).


15 oktober 2006: radio interview voor Vara Vroege Vogels op Radio 1

Ben Koks en 'sprinkhanen-watcher' Wim Mulliè (FAO) geven een radio interview voor Vara Vroege Vogels over Grauwe kiekendieven en hoe zij voedsel vinden in hun Afrikaanse winterkwartieren. Vara Vroege Vogels is te beluisteren op Radio 1 van 8.00 tot 10.00.

Beluister de radio-uitzending.

1 oktober 2006: Vogelexcursie op De Dag van de Regio

Op deze zondag is de Dag van de Regio. Een bruisende dag in Oost-Groningen, waarbij het accent ligt op o.a. cultuur, historie, kunst en muziek.

Vanuit galerie De Groninger Kroon wordt er deze dag om 14.00 uur een vogelexcursie georganiseerd in de polders en kwelders onder leiding van Ben Koks van de werkgroep Grauwe Kiekendief.

Ook kan men nog in de galerie de expositie "Zo vrij als een vogel" bekijken. Deze expositie duurt nog tot en met 22 oktober.

Meer informatie over de expositie en de deelnemende kunstenaars kunt u vinden op: www.degroningerkroon.nl.


30 augustus 2006: radio-interview op RTV Noord

Woensdagavond om ca. 17.00 uur geeft Ben Koks een radio-interview voor Radio Noord Noord Nieuws over het satellietproject in 2006.

Dezelfde woensdagavond maar dan om ca. 18.30 uur geven Ben Koks en Jan Ploeger een televisie-interview voor TV Noord over hetzelfde satellietproject in 2006.


19 augustus t/m 22 oktober 2006: Expositie "Zo vrij als een vogel"

De fascinatie voor vogels bestaat al sinds mensenheugenis. Deze bewondering wordt onder andere veroorzaakt door het onvervulde verlangen van de mens om zelf te kunnen vliegen. Daarnaast heeft menig vogel een begerenswaardig verenkleed. Voor vele kunstenaars in diverse culturen is het altijd al een bron van inspiratie geweest.

Voor de expositie Zo vrij als een vogel wordt werk van bekende kunstenaars met verschillende stijlen en disciplines in een uitbundige tentoonstelling naast elkaar gepresenteerd. Kunstenaars die in de expositie vertegenwoordigd zijn, zijn:

 • Loes Botman - pastel
 • Wia Duintjer - bronzen beelden
 • Ewoud de Groot - olieverf
 • Jan Grotenbreg - acryl op cement
 • Hans Jouta - bronzen beelden
 • Elwin van der Kolk - acryl
 • Peter Meijer - acryl
 • Dirk Moerbeek - acryl

In de beeldende kunst is het, naast het ethische aspect, ook de symbolische zeggingskracht die de vogel tot een geliefd thema maakt. Zo wordt de duif gebruikt als symbool voor vrijheid of vrede, staat een adelaar voor macht, een pauw voor ijdelheid en pronkzucht en wordt de uil dikwijls ingezet om wijsheid te verbeelden. Naast deze vogels krijgen ook de kip en de eend hun aandacht in deze expositie.

Tenslotte kan de ware vogelspotter zijn hart ophalen in de Reiderwolderpolder. Hier kan men nog vrij veel bijzondere vogelsoorten aantreffen, zoals de grauwe kiekendief, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik.

Deze tentoonstelling is een ontdekkingstocht door het gebied van wildlife-art, die zelfs van de meest argeloze bezoeker een vogelaar maakt.

De opening van de expositie vindt plaats op 19 augustus om 17.00 uur door vogelaar Ben Koks van de werkgroep De Grauwe Kiekendief.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Vera de Bel (dwarsfluit).

Op vrijdag 15 en op 29 september wordt er door Antje Sonnenschein en Wilma van Linge een workshop Schilderen gegeven met als thema: "Vreemde vogels". Prijs € 45,= incl. materiaal, lunch, koffie / thee.

Meer lezen


8 juli 2006: tweede excursie voor leden van de Vogelwacht Utrecht

Aansluitend op de lezing van 21 maart j.l. volgt er op zaterdag 8 juli nog een tweede excursie naar de broedgebieden van de Grauwe kiekendief voor de leden Vogelwacht Utrecht

8 juli 2006: excursie voor de leden van IVN

Op deze zaterdag is er een excursie door de broedgebieden van de Grauwe kiekendief voor de leden van IVN. Deelnemers dienen zich van tevoren op te geven. Waar precies is nog niet bekend, zodra dat bekend is wordt dat hier vermeldt.
Om 10.00 uur is er het inleidende en verwelkomende verhaal in het Wapen van Oudeschans. Rond 10.30 vertrekt de groep onder de bezielende leiding van een aantal werkgroepers om te gaan genieten van het landschap en de kiekendieven.

18 juni 2006: Fietstocht "B(L)OEIENDE OLDAMBTSTER GRENSTOCHT"

Op zondag 18 juni vindt weer de fietstocht "B(L)OEIENDE OLDAMBTSTER GRENSTOCHT" plaats, georganiseerd door LTO Noord afdeling Oldambt. De route voert niet alleen door het Groningse Oldambt maar ook door aangrenzende Duitse Rheiderland.
De Werkgroep Grauwe Kiekendief zal samen met de Landwirtschaftlicher Naturverein (LNV) "Rheiderländer Marsch" e.V. een informatie standje bemensen in de Landschaftspolder (bij nr. 71).

8 juni 2006: cursusavond cursisten van Avifauna Groningen

Ben Koks gaat een cursusavond geven over het akker biotoop voor de cursisten van Avifauna Groningen.

7 juni 2006: toelichting nationale soortenbeleid bij Statencommissie Landschap

Op deze woensdag gaat Ben Koks het nationale soortenbeleid (met leefgebiedenbenadering) toelichten voor de Statencommissie Landschap, Water en Milieu. Dit gaat plaatsvinden in het Provinciehuis en begint om 08.30 uur.

4 juni 2006: terrasopening op mini-camping Kostverloren

Mini-camping Kostverloren 11 opent terras op zondag 1e Pinksterdag

U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur

op de

OPEN DAG

voor een drankje en hapje, en een rondleiding op ons terrein

Er is een mini-expositie van
Nicolet Westhof (keramiek) en Jan Willems (spijkerkunst)
Komt dat zien!!!!!!!!!

Sinds 1996 hebben wij een mini-camping + bed and breakfast. Daarnaast hebben we nu ook andere gelegenheden voor overnachtingen. Met een feestelijke open dag willen wij u uitnodigen om bij ons een kijkje te nemen. Wij kunnen u dan uitgebreid informeren over ons terras en over het verblijf in de accommodaties en op de camping.
Graag tot ziens.
René en Clara van Rijn
Kostverloren 11
9684 TB Finsterwolde
0597- 521378
Hint: kom op de fiets of pak de benenwagen.


27 mei 2006: Luzernedag gaat niet door

Luzernedag gaat niet door

Vanwege de voorspelde langdurige regenval voor zaterdag zijn we genoodzaakt de luzernedag tot nader order uit te stellen.

27 mei 2006: Excursie voor cursisten van de IVN-Avifauna cursus

De cursisten van de IVN-Avifauna cursus gaan onder leiding van de Werkgroep genieten van een excursie door Oost-Groningen.

21 mei 2006: Uitzending "Noordbrouk Rechtsoaf" van Radio Noord

Op zondag 21 mei wordt het programma Noordbrouk Rechtsoaf uitgezonden vanuit galerie De Groninger Kroon in de Reiderwolderpolder. In dit programma wordt de cultuur en cultuurhistorie van de omgeving tussen 8 en 11 uur op een luchtige manier onder de aandacht gebracht. Zo mogelijk in 't Grunnegers, met gasten, verslaggevers in de provincie, agendatips, (live)muziek, de cultuurrubriek van Jaques d'Ancona en veel aandacht voor de streektaal.

Hoofdgast in deze uitzending is Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens. Ook Gertjan Scholte Albers zal aanwezig zijn en vertellen over zijn werk dat in de galerie hangt tijdens de expositie "Groninger Landschappen". Verder zal o.a. aan de orde komen het Ambonezenbosje en namens de Werkgroep Grauwe Kiekendief zal Jaap Tonkes iets gaan vertellen over de leeuwerikvlakjes, het werk rond de grauwe kiekendief en natuurbeheer.

Het belooft zondag 21 mei een zeer interessante uitzending te worden op Radio Noord (FM 97,5).

Meer informatie over de expositie kunt u vinden op www.degroningerkroon.nl/exposities/groningerlandschappen.


20 mei en zondag 21 mei 2006: Excursie voor leden van Vogelbescherming Nederland

Op deze zaterdag gaan de leden van Vogelbescherming Nederland onder leiding van Ben Koks op excursie door de broedgebieden van de Grauwe kiekendief in Oost-Groningen. De route zal ondere andere gaan langs de nieuwe Veldleeuwerik-plots en faunaranden.

20 mei 2006: Luzernedag is afgelast

De geplande luzernedag op zaterdag is afgelast vanwege de slechte weersvoorspellingen. De luzernedag wordt doorgeschoven naar zaterdag 27 mei.

13 mei 2006: Excursie voor Vogelwacht Utrecht

Aansluitend op de lezing van 21 maart j.l. volgt er op zaterdag nog een excursie, onder leiding van Gert Noordhoff en Bauke Koole naar de broedgebieden van de Grauwe kiekendief voor de leden Vogelwacht Utrecht

7 mei 2006: Koolzaadfietstocht

Wederom zijn Sport en Recreatie Nieuwolda en de PR Commisie van het Agrarisch Oldambt er weer in geslaagd een mooie route uit te zetten. De koolzaad fietstocht gaat uiteraard langs goudgele koolzaadvelden, waar duizenden bijen weer hun best doen honing te verzamelen.
Vorig jaar 8 mei liep men op moederdag nog over de bodem van de blauwe stad, Dit jaar voert de route ons langs de boorden van een immens meer. Tevens zijn er op diverse locaties langs de route stands ingericht voor informatie over o.a.
 • De teelt van koolzaad;
 • Het verwerken van koolzaad tot ppo. (pure plantaardige olie);
 • Het verwerken van koolzaadschilfers tot veevoer;
 • Informatie over de Nederlandse bijenhouderij;
 • Bezichtiging modern akkerbouwbedrijf;
 • Bezichtiging modern fruitbedrijf;
 • Informatie stand (bij fruitbedrijf Molema) van de Werkgroep Grauwe Kiekendief bemand door Bauke Koole, Cathryn Wiekens en Hilbrand Schoonveld.
 • Motoren op koolzaadolie die een oliemolen aandrijven en lijnkoeken breken;
 • Bezichtiging expositie "koolzaad" in museum gemaal De Hoogte.
Kortom een breed scala van activiteiten en demonstraties. Een mooie gelegenheid om met familie, vrienden en collega's te beleven.

Wie? Sport en Recreatie en PR Commissie Agrarisch Oldambt
Wat? Koolzaadfietstocht 30 km.
Kosten? Geen.
Waar? 't Trefpunt Hoofdstraat 60 Nieuwolda.
Wanneer? 7 Mei, start vanaf 11:00 uur.

Info: 06 53 840 556, www.nieuwolda-digitaal.nl en www.paul-roelofs.nl


29 april 2006: Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep Grauwe Kiekendief

Plaats: minicamping Kostverloren 11 te Finsterwolde

Begintijd: 9.00 uur

Eindtijd: dat weten we nooit.

De laatste jaren is het traditie voor de start van het nieuwe kiekenseizoen bij elkaar te komen. Dit jaar zetten we die traditie voort, en wel op zaterdag 29 april. Tijdens deze Voorjaarsbijeenkomst worden de klokjes weer gelijk gezet, de nieuwe studenten aan de groep voorgesteld, krijgen nieuwe vrijwilligers de kans de sfeer te proeven en zal worden uitgelegd wat we dit seizoen weer van plan zijn te doen. Het programma ziet er als volgt uit:

8.30 uur: vanaf dit tijdstip staan de koffie, thee en zelfgebakken koeken van René en Clara weer klaar
9.00 uur: welkom door Ben Koks en tekst en uitleg wat we deze dag in het veld zullen gaan doen. Het aanbod hangt sterk af van met hoevelen jullie komen. Grauwe kieken zoeken, nestkasten van torenvalken controleren, het opsporen van nesten van bruine kieken, een paar gebieden op roofvogels tellen, het meelopen met een akkervogelkartering, grensoverschrijdende uitstapjes etc. etc. behoren allemaal tot de mogelijkheden. Voor ieder wat wils dus
17.00 uur: weer terug in Kostverloren, koffie, thee, fris en andere versnaperingen staan klaar
18.00 uur: samen eten en sterke verhalen uitwisselen
Ná de gezamenlijke maaltijd wederom een avondvullend programma dat er als volgt uit ziet:
 1. Voorzitter Willem Schillhorn van Veen zal namens het bestuur zijn licht laten schijnen over ons werk;
 2. Ben Koks zal schetsen welke accenten er in 2006 zullen worden gelegd en uitleggen wat we tegenwoordig allemaal doen;
 3. De studenten Christian Oskamp en Ruurd Jelle van der Leij zullen zich voorstellen en tekst en uitleg geven over hun studie-onderwerpen;
 4. Zenderstudent-2005 (onze eigen Martijn Perk) zal iets over de resultaten van zijn studie-onderwerp vertellen;
 5. Chris Trierweiler en Hans Hut geven een duo-presentatie over de succesvolle reis naar Niger en Burkina Faso. Mooie foto's gecombineerd met een ijzersterk verhaal!
 6. Koos Dijksterhuis zal kort ingaan op de ontstaansgeschiedenis van zijn boek "Winnen van de Bierkaai" en laat aansluitend een bijzonder geestige DVD over dit boek zien;
Na deze praatjes én plaatjes tijd voor een hapje en een drankje.

Vanwege het avondeten graag vóór 27 april een telefoontje (050-503 51 16 / 06-30 38 61 77) of mailtje sturen naar Ben Koks.

Het spreekt voor zich dat we de auto's uitsluitend op het erf van Clara en René kunnen (ze hebben een nieuwe parkeerplaats, maak daar gebruik van!!).


14 april 2006: Informatieavond van de W.R.N. Weststellingwerf

EEN INFORMATIEVE AVOND VOOR [ROOF] VOGELVRIENDEN

Als gastspreker hebben we deze avond: Ben Koks

Ben is vooral bekend door zijn jarenlange beschermingswerk voor het behoud van de Grauwe kiekendief en wordt ook wel de ambassadeur van deze soort genoemd. Hij is net terug uit Afrika waar onderzoek is gedaan in de overwinteringsgebieden van deze vogels, omdat hierover nog weinig bekend is.

Het belooft weer een boeiende avond te worden in de verwarmde schildersschuur van Peter de Vries.

Datum: 14 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Idzardaweg 39 Ter Idzard
Tel: 0561-688601

Vlakbij dorpshuis "de bult" waar ook parkeergelegenheid is

Meer informatie bij: Thijs van Galen 0561-614522


11 april 2006: Lezing voor de RuG/IVEM

Ben Koks gaat een lezing verzorgen voor de RuG/IVEM met als titel: "Grauwe kiekendieven; zowel in Groningen als Niger een boerenland-vogel". De lezing vindt plaats in Room 14.0004 en begint om 11.45 uur.
Zie ook www.rug.nl voor meer informatie.

7 april 2006: Opening expositie "De Vogeltrek"

Opening expositie "De Vogeltrek"

door Ben Koks

onderzoeker grauwe kiekendief

TREKROUTE
GRAUWE
KIEKENDIEF
Er is onderzoek verricht naar de trekroute van de "grauwe".
Door twee "grauwen" te voorzien van een zender, die de posities doorgeven aan de satelieten, is bekend geworden hoe deze vogels naar Afrika zijn gevlogen. De uitkomsten zijn verassend.


op vrijdag 7 april om 16.00 uur

In het Dokkumer Natuurmuseum

Kleine Oosterstraat 12

0519 297 318
info@natuurmuseumdokkum.nl
www.natuurmuseumdokkum.nl

De expositie duurt tot 1 december 2006.


6 april 2006: Lezing tijdens jaarvergadering van het NUT in Noordbroek

Ben Koks en Jan Ploeger gaan een lezing verzorgen over de expeditie naar Afrika na de jaarvergadering van het NUT in Noordbroek. De lezing zal rond 20.30 uur beginnen.

Zo'n 15 jaar geleden stond deze vogel op het punt uit te sterven in Nederland. In 1990 is daarom in Oost-Groningen een uniek natuurbeschermingsproject gestart. Door een opmerkelijke samenwerking tussen boeren, personeel van drogerijen en vogelaars is de soort voor uitsterven behoed.

Akkerbouwers uit Noordbroek zijn daar eveneens actief bij betrokken. In de zomer is deze vogel in onze regio te vinden en in de herfst vertrekt hij naar Niger. Ben Koks is de vogel naar Niger gevolgd om ook daar een samenwerkingsverband met boeren op te zetten. In januari was hij terug en hij kan daar buitengewoon boeiend over vertellen.

Al dit leuks gaat plaatsvinden in Dorpshuis de Klipheerd, Schoolstraat 2 in Noordbroek.


21 maart 2006: Lezing voor de Vogelwacht Utrecht

Op deze dinsdag gaat Ben Koks een lezing geven voor de leden van Vogelwacht Utrecht, met als onderwerp Het succesverhaal van de Grauwe kiekendief. De lezing gaat beginnen om ca. 21.30 uur na de algemene ledenvergadering van de Vogelwacht.
Dit alles vindt plaats in zaal De Voorhof, Burg. De Withstraat 29A in De Bilt.

Aansluitend op de lezing volgt er op 13 mei 2006 een excursie naar de broedgebieden van de Grauwe kiekendief voor de leden van Vogelwacht Utrecht.


18 maart 2006: Wintertelling

Op zaterdag 18 maart is er weer een Wintertelling in de Oost-Groninger en aangrenzende Duitse akkers.
Het spreekt voor zich dat we volgens de bekende systematiek zullen gaan werken. Vanaf 8.30 uur staan de koffie, thee en zelfgebakken koeken klaar in het 'Veldstation' van Clara & René van Rijn te Kostverloren. Vanaf 8.45 instructie's, het uitdelen van kaartmateriaal en het verdelen van de telgroepjes.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jan Ploeger


11 maart 2006: Kiekendieven-workshop in Niedersachsen

4. Niedersächsischer Wiesenweihen-Workshop

am Samstag, den 11. März 2006
von 10 bis 17 Uhr
Kursaal
Haus des Gastes
Zum Hafen 3
26434 Horumersiel
Wangerland
Programm

Begrüßung

Ulrich Appel
Die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e. V. in Jever

Volker Moritz
Die Bestimmung von Wiesenweihen

Otto Barna
Grundsätze des Wiesenweihenschutzes im Raum Weser-Ems

Dagmar Stiefel
Wiesenweihenschutz in Niedersachsen – Ergebnisse und Perspektiven unseres landesweiten Schutzprogramms

Friedhelm Niemeyer
Nachwachsende Rohstoffe: Neue Konfliktfelder im Wiesenweihenschutz

Volker Moritz
Farbberingte Wiesenweihen: Wer? Wo? Wie?

Christiane Trierweiler & Ben Koks
Der Jahreslebensraum der Wiesenweihe vom Rheiderland bis in den Niger

bei Bedarf:
Workshop-Diskussion zu ausgewählten Themenschwerpunkten (z. B. Raumnutzung, Schutz, Nahrungsökologie, Erfassung, Koordination) alternativ Blick "über'n Deich"

Schlussworte

Der Workshop soll als Diskussionsforum für junge und alte, erfahrene und neue bzw. neugierige Wiesenweihenschützer dienen.

Wir wollen uns in erster Linie zu einem Erfahrungsaustausch treffen, d. h. wir haben genügend Zeit für Gespräche eingeplant. Daher sind alle Vorträge als Kurzbeiträge von zehnminütiger Dauer geplant.

Zum Erhalt der "Diskussionsfähigkeit" werden Getränke sowie ein Mittagessen angeboten. Diese sind im Workshop-Beitrag enthalten.

Der Tagungsort liegt im Wangerland, einer reizvollen Küstenregion, die zum verlängerten Wochenende einlädt. Näheres finden Sie unter www.horumersiel.de

Anmeldung: Wer am Workshop teilnehmen will, melde sich bitte per Brief, Telefon oder vorzugsweise per E-Mail formlos aber verbindlich an, das erleichtert die Planung sehr. Vielen Dank! Der Workshop-Beitrag beträgt für jeden Teilnehmer € 10.-

Anmeldeschluss: Freitag, den 3. März 2006

Staatliche Vogelschutzwarte im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
Göttinger Chausse 76
30453 Hannover
Tel. +49 (0) 511-3034-3215
Fax +49 (0) 511-3034-3502
dagmar.stiefel@nlwkn-h.niedersachsen.de
www.nlwkn.de

Geïnteresseerden voor deze boeiende Workshop dienen zich uiterlijk 3 maart aan te melden bij bkoks.sovon@inter.nl.net

De complete uitnodiging (als *.pdf) met route beschrijving is te vinden op www.wiesenweihe.de.vu


11 maart 2006: Themadag

Op deze zaterdag organiseert de NOU in samenwerking met SOVON en Vogelbescherming Nederland de Themadag:

Vogels van het agrarisch gebied

Het gaat bijzonder slecht met vogels van het agrarisch gebied: zowel de weide als de akkervogels staan vrijwel allemaal zwaar onder druk en het tij lijkt niet makkelijk te keren. Wat weten we van de oorzaken van de achteruitgang van deze soorten? En zijn die voor alle soorten vergelijkbaar of zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen? En is het alleen maar kommer en kwel of zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden? Zo gaat het momenteel redelijk goed met de grauwe kiekendief en zijn ze in Engeland zelfs begonnen met het uitzetten van grote trappen.

10:30-11:00 Ontvangst en koffie
11:00-11:40 The role of agri-environment schemes and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. Juliet Vickery (British Trust for Ornithology, Engeland)
11:40-12:20 Silent winter. Rob Bijlsma (Wapse)
12:20-13:15 Ledenvergadering
13:15-13:45 Lunch (lunch zelf meebrengen, evt. kopen in de kantine)
13:45-14:15 Leidt weidevogelbeheer door boeren tot hogere dichtheden weidevogels? David Kleijn (Natuurbeheer en Plantenecologie, Universiteit Wageningen)
14:15-14:45 Kwartelkoningen in akkergebieden: tweederangs habitat of volwaardig alternatief voor hooiland? Kees Koffijberg (SOVON)
14:45-15:15 Thee/Koffie
15:15-15:45 Broedsucces van grutto's bij mozaïekbeheer in Nederland-Gruttoland. Hans Schekkerman (ALTERRA), Wolf Teunissen (Sovon) en Ernst Oosterveld (Altenburg & Wymenga)
15:45-16:15 Vogels van het agrarisch land: een vergelijking tussen biologische en gangbare agrarische bedrijven. Steven Kragten (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden)

Meer lezen: www.nou.nu

Deze Themadag zal gaan plaatsvinden in het Naturalis in Leiden.


25 februari 2006: Landelijke Roofvogeldag te Meppel

De Landelijke Dag is weer geheel gevuld met roofvogels en roofvogelkenners. Iedereen is welkom, de toegang is gratis, neem mee wie je maar wilt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
De locatie is als vanouds: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. Komt allen!

Het programma ziet er als volgt uit:

9:30 Ontvangst met koffie, informatie en lunchbonnen bij de ingang
10:00 Welkomstwoord, door Hanneke Sevink
10:10 Roofvogelvervolging, een groeiend probleem met onvermoede vertakkingen, door Rob Bijlsma
10:55 Slechtvalken en hun DNA, door Hugh Jansman
11:15 Grauwe Kiekendieven in Nederland en Afrika op de voet gevolgd, door Ben Koks, Chris Trierweiler, Joost Brouwer en Hans Hut
11:55 Kinderen op het web, toepassingen en mogelijkheden
12:00 Lunchpauze: gelegenheid tot eten en drinken (lunchbonnen kunnen bij de ingang worden gekocht; nuttigen van eigen bammetjes is niet toegestaan), praten, uitwisselen van informatie, bekijken van stands en video's, snuffelen tussen oude boeken, oude bekenden aanklampen, enzovoort. Jan van Dijk toont ringers en andere belangstellenden de fijne kneepjes van het op leeftijd en geslacht brengen van Torenvalken
13:30 Wel en wee van Wespendieven in Noord-Brabant, door Edward Sliwinski
14:10 Graven naar eeuwenoude roofvogels, door Jorn Zeiler
14:40 Hoe het landschap zijn Sperwers kneedt, door Stef van Rijn
15:15 Korte pauze
15:40 Satellietzenders en Bastaardarenden, het verhaal achter het vangen van een zeldzame roofvogel, door Hugh Jansman
16:00 Sluiting, gelegenheid tot napraten tot 16.30 uur


Logo van Vogelwacht Uden e.o.

23 februari 2006: Dialezing voor de Vogelwacht Uden e.o.

Persbericht:

DIALEZING GRAUWE KIEKENDIEF

UDEN - Vogelwacht Uden e.o. houdt op donderdag 23 februari a.s. een dialezing met als onderwerp "de Grauwe Kiekendief". De lezing vindt plaats in de Groenhoeve aan de Artillerieweg te Uden (naast sportcomplex FC-Uden). De aanvangstijd is 20.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Op uitnodiging van de Vogelwacht neemt Ben Koks uit Groningen de aanwezigen mee in de mysterieuze wereld van de in Nederland voorkomende Grauwe Kiekendief. Deze, op de Rode-lijst voorkomende, roofvogel heeft de volle aandacht van de gelijknamige werkgroep, waarvan Ben Koks deel uitmaakt. Met behulp van dia's wordt stilgestaan bij de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, onderzoeksmethodieken en Agrarisch natuurbeheer. "In de loop van de jaren zijn op basis van ons werk maatregelen als natuurbraak en faunaranden ontwikkeld. Hierdoor is het leefgebied van de Grauwe Kiekendief sterk verbeterd," aldus een enthousiaste Ben Koks.

Na de pauze vertelt Koks over zijn verblijf in Afrika waar hij gedurende een periode van een maand, de éérste Grauwe Kiekendieven ter wereld die van een satellietzender zijn voorzien, heeft gevolgd. Koks heeft, samen met een aantal metgezellen, in Niger intensief onderzoek gedaan naar het dieet van onze Grauwe Kieken. Daarnaast hoopt hij meer inzicht te krijgen in aantallen vogels, gekoppeld aan de verschillende landschappen en hun slaapplaatsen.

Voor natuurliefhebbers, beleidsmakers en andere belangstellenden, die onze Kiekendieven een warm hart toedragen, is deze avond een aanrader. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Liesbeth Verkaar, telefoon 0413-265397.


15 februari 2006: Jaarvergadering in Bunde

"Vom R(h)eiderland an den Niger"

heißt das diesjährige Thema des öffentlichen Teils unserer Jahreshauptversammlung.

Unser Ornithologe Herr Ben Koks und der Tierfotograf Herr Hans Hut sind den Wiesenweihen in ihr Winterquartier nach Afrika gefolgt. Nachdem Herr Koks die Satelliten-Telemetrie und deren erste Ergebnisse vorgestellt hat, werden beide Herren über die Erlebnisse ihrer Safari berichten. Herr Hut wird aber nicht nur Bilder aus Niger, sondern weitere Kompositionen seines Schaffens zeigen.

Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie, Ihre Familie und Freunde recht herzlich einladen.

Mittwoch, den 15. Februar 2006 um 20:00 Uhr
im Restaurant "Wiemannshof"
Rheiderlandstraße 3, 26831 Bunde

Über Ihr Erscheinen würden wir uns sehr freuen.


12 februari 2006: Radio-uitzending Vara's Vroege Vogels op Radio 1

Rond 09.30 uur gaan Ben Koks en Joost Brouwer in VARA Vroege Vogels (Radio 1) tekst en uitleg geven over het 'terugvinden' van satelliet-vogel Marion. Een droevig verhaal weliswaar, maar wél een verhaal met een enorme betekenis.

Beluister de radio-uitzending.

10 februari 2006: Lezing voor de Werkgroep Natuur en landschap Duurswold

Op vrijdagavond geeft Ben Koks een lezing over "Natuur op boerenland" voor de Werkgroep Natuur en landschap Duurswold.
Ben Koks is een boeiend verteller met kennis van zaken als het gaat over natuur op het boerenland. Vooral door zijn inzet (met hulp van boeren en vrijwilligers) kunnen we weer genieten van een vogel die terug is van weggeweest de Grauwe Kiekendief.

Logo Avifauna GroningenLogo Werkgroep Grauwe Kiekendief

14 januari 2006: Wintertelling

Beste mensen,

Op zaterdag 14 januari is het weer zover! Zoals eerder aangekondigd gaan we dan voor de tweede keer een Wintertelling in de maand januari uitvoeren. Oudgedienden weten dat we in vastomlijnde gebieden alle roofvogels, reigers en reeën op de kaarten gezet moeten worden en dat we via transect-tellingen proberen inzicht te krijgen in de betekenis van de verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer (met name faunaranden, braak) en andere landschappelijke elementen/gewassen (denk aan slaperdijken en luzernevelden).

Faunarand in Oost-Groningen
Er zal worden geteld in duo's zodat ook mensen met een ontluikende belangstelling voor veldwerk zich niet geremd hoeven te voelen om zich aan te melden. Omdat we als werkgroep het sociale aspect hoog in het vaandel hebben staan beginnen we met een warme bak koffie/thee en de onvolprezen zelfgebakken koekjes van Clara en René van Rijn!

Het is zeer de vraag of de hoge aantallen van 22 januari 2005 weer zullen worden gehaald. We telden toen met z'n allen 250 buizerden, 2 ruigpoten, 81 torenvalken en o.a. 23 blauwe kieken. Gezien het bijzonder magere veldmuizen-aanbod van dit moment is het zeer de vraag of we deze aantallen weer in onze akkers zullen aantreffen. We hopen uiteraard dat onze indrukken van nú genadeloos overeen zullen komen met de keiharde cijfers die we op 14 januari bij elkaar hopen te tellen.

Er is speciaal voor de wintertellingen een handleiding geschreven en deze handleiding zal digitaal worden toegezonden aan de mensen die met de telling zullen meedoen. Gedetailleerd kaartmateriaal zal voorafgaande aan de telling worden aangereikt.

We hopen weer op een mooie mix van tellers van Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief. De resultaten zullen binnen een week na de telling op de website's van Avifauna en de Werkgroep GK worden vermeld.

Torenvalk in de sneeuw
We houden het dit keer simpel. Vanaf 8.30 uur staat de koffie en thee klaar te Kostverloren (nummer 10), rond 9.00 uur richting de verschillende telgebieden en na afloop de veldkaarten weer inleveren in Kostverloren. Dit keer geen gezamenlijk maaltijd (dat doen we weer tijdens onze Voorjaarsbijeenkomst in April!).

Let tijdens het parkeren d'r even op dat jullie dit netjes doen (dus op de parkeerplaatsen van Clara & René) of op weg/berm vóór de minicamping!

De coördinatie is dit keer in handen van Jan Ploeger (janploeger@planet.nl tel: 06-41420013) & Tim van Nus (timvannus@hotmail.com tel: 06-21807579). Aanmeldingen graag telefonisch of per email doorgeven.

Een voorspoedig 2006, en tot 14 januari!

Jan Ploeger en Tim van Nus


4 januari 2006: Herhaling serie "Vogels in hun landschap" op TV Nederland 1

Op Nederland 1 om 16.35 tot 17.00 uur begint de herhaling van de serie Vogels in hun landschap gepresenteerd door Nico de Haan. De eerste aflevering gaat nog steeds over de Grauwe kiekendief en het werk in Groningen.

Nico de Haan in het Groningerland. foto Hans Hut
Nico de Haan in het Groningerland.
foto Hans Hut
De filmploeg bij het ringen van jongen. foto Chris Trierweiler
De filmploeg bij het ringen van jongen.
foto Chris Trierweiler

Meer lezen op: educatie.ntr.nlNaar boven

Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


Verlaat het agenda-archief