AGENDA-ARCHIEF 2007
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


30 december 2007: Radio Noord programma Noordmannen

Op zondag 30 december 2007 zullen een aantal bekenden van ons het e.e.a. gaan vertellen over Grauwe kieken in het Radio Noord programma Noordmannen. Het programma wordt uitgezonden tussen 08.00 en 11.00 uur.

Meer lezen: www.rtvnoord.nl.


22 december 2007: extra Wintertelling

Het idee achter deze extra telling is om akkerbouwers mee te nemen tijdens het telwerk. We doen het tellen natuurlijk omdat we het gewoon leuk vinden maar we verzamelen de gegevens primair omdat we een steviger fundament willen leggen onder de faunaranden. Agrarisch natuurbeheer komt in Nederland steeds meer in de verdrukking en goede cijfers zijn in de discussie met LNV, provincie en bijv. Vogelbescherming Nederland cruciaal om mensen te overtuigen van de goede vormen van agrarisch natuurbeheer. Daarnaast blijft het natuurlijk leuk een winters groepje veldleeuweriken op te zien vliegen, een mannetje blauwe kiek boven een faunarand te zien schommelen en/of ruigpootbuizerd op papier te kunnen stellen (er zijn er relatief veel dit jaar!). Kortom het aangename met het nuttige verenigen maar ook een moment om wederzijds begrip te kweken.

Rond 8.30 uur start met koffie/thee + koek bij Clara en René van Rijn te Kostverloren. Na afloop telling snert en de resultaten onderling vergelijken.


20 december 2007: Ledenvergadering van de ECOLOGISCHE KRING MIDDEN-BRABANT

Plaats: ten huize van Jan van der Straaten,
Bredaseweg 335, TILBURG (013 - 5900709).
Aanvang: 19.45 uur.
N.B.: Bij verhindering: uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst bericht aan Jan van der Straaten (telefoon 013 - 5900709, e-mail marijkejan@planet.nl
PROGRAMMA
19.45 uur: Ontvangst met koffie en bonbons
20.00 uur: Ben Koks:
Grauwe kiekendief en akkervogels in Groningen en aangrenzend Duitsland

De spreker op deze avond, Ben Koks, is coördinator van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het oorspronkelijk voor de Grauwe kiekendief opgezette beschermingswerk in Oost-Groningen is de opmaat geweest voor een brede aanpak waarvan ook andere soorten zoals Patrijs, Kwartel, Gele kwikstaart en Veldleeuwerik profiteren. Inmiddels vindt deze aanpak navolging in het aangrenzende Duitsland.
Na de pauze wordt ingegaan op het onderzoek naar trekwegen en overwinteringsgebieden van de Grauwe kiekendief met behulp van satellietzenders. In dat kader reist de spreker binnenkort af naar Niger, Mali en Senegal.
Van soortbescherming is een en ander via leefgebiedenbenadering geëvolueerd naar een internationale aanpak. Hoewel vogels de leidraad vormen voor deze aanpak, is mensenwerk in binnen- en buitenland de belangrijkste reden dat de werkgroep dit al 18 jaar volhoudt.


15 december 2007: VARA's Vroege Vogels TV

Op zaterdagavond gaat VARA's Vroege Vogels TV proberen de nuance te zoeken in de berichtgeving rond de toegenomen roofvogelvervolging in Oost-Groningen in relatie tot weidevogelbeheer.

De uitzending is te zien op Nederland 2 en begint om 18.00 uur.

Bekijk de TV-uitzending van Vroege Vogels TV.


30 november 2007: Optreden door Ben Koks

Ben Koks zal namens de WGK optreden bij Stop de verrommeling, Hoe wordt Nederland weer mooi?. Dit vindt plaats tussen 20.00 - 22.00 uur bij Usva, Munnekeholm 10, Groningen. De toegang is voor iedereen gratis.

Meer lezen: studium.hosting.rug.nl/dwarsdiep/2007/13natuur.


15 november 2007: WAD-jubileumavond in Assen

Op donderdag 15 november a.s. organiseert de WAD een feestelijke jubileumavond in het kader van het 30-jarig bestaan van de Stichting.

Wij zijn er trots op dat we jullie een heel bijzonder programma mogen presenteren, waarin we jullie vooral als vogelliefhebber willen trakteren op een fijne vogelavond.

We nodigen je van harte uit om deze avond samen met ons te vieren. Schroom vooral niet om ook anderen te attenderen op deze avond, want we willen gaan voor het motto: 'hoe meer zielen, des te meer vreugd'.

Laat even weten of je komt. Dat kan via info@avifaunadrenthe.nl of bellen met Sjoerd Boonstra (06-38196183 / 0592-409185).

Programma
19.30 Vrije inloop met koffie.
Doorlopende presentatie van WAD-projecten (powerpoint)
20.00 Feestelijke opening en welkom
20.15 Presentatie 'Drentse Soort van het Jaar'
20.30 Ben Koks (roggevalk in Drentse akkers)
'Kan de Roggevalk door randenbeheer in de Drentse akkers terugkeren?
Het antwoord is 'ja dus', maar dat zullen de jubilerende WAD-ders dan wel merken. . .'
20.50 Discussie
21.00 Wat wordt de 'Drentse Soort van het Jaar 2008'?
De keuze is aan de aanwezigen. . .
21.05 Pauze
21.20 Uitreiking 'Drentse Vogelpries'
21.30 Rob Bijlsma (Werkgroep Roofvogels)
' "Natuurherstel" en recreatie, of: het vermarkten van onze natuurgebieden'
Nadat Nederland in de naoorlogse jaren op de schop is gegaan ten faveure van boeren (onder de noemers schaalvergroting en ruilverkaveling), zijn nu de toentertijd uitgespaarde fragmenten aan de beurt. De ruilverkaveling van natuurgebieden heeft diverse voordelen: rondpompen van geld, werkverschaffing, bevordering van consumentisme.
Dat hiermee slechts één diersoort wordt bevoordeeld, knaagt niet aan het geweten van de bedenkers en uitvoerders van deze plannen. Integendeel, in ronkende taal slaan ze zichzelf op de borst, daarbij niet gehinderd door kennis - en laat staan liefde - voor de planten en dieren waarvoor deze natuurgebieden oorspronkelijk bedoeld waren.
Al in de jaren zestig voorzag Sjef van Oekel deze ontwikkeling toen hij zong: "Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan." Inderdaad, dat vraag ik me ook af. Zijn er nog gepassioneerde natuurbeschermers in de zaal, of is inmiddels iedereen bezig met Programmabeheer,
21.50 Discussie
22.00 Presentatie boekje 'Vogel Top 10'
22.15 Sluiting
Tijd om even na te praten onder het genot van een hapje en drankje

Hotel de Jonge (Brinkstraat 85) ligt in het centrum van Assen (nabij de Brink met het Drents Museum) en ligt op minder dan 10 minuten lopen vanaf het centraal station.

Meer lezen:
www.avifaunadrenthe.nl


27 oktober 2007: Wintertelling

Onze eigen wintertellingen hebben we geprikt op de volgende zaterdagen: 27 oktober 2007, 19 januari 2008 en 22 maart 2008. Plaats van samenkomst is uiteraard het altijd gezellige honk van Clara & René van Rijn in Kostverloren. Vanaf 8.30 uur zal de koffie en thee klaar staan en vanaf 9.00 uur zullen de duo's over de verschillende delen van onze werkgebieden uitzwerven.

Aanmelden bij de Wintertelling coördinator Hilbrand Schoonveld (0595-413936 of 06-14369916). E-mail.

De wintertellingen van de WGK geven inzicht in de betekenis van bijv. faunaranden en luzernevelden buiten de broedperiode. Voor soorten als buizerd, blauwe kiekendief en zangertjes als veldleeuwerik en geelgors blijken bepaalde maatregelen of bepaalde gewassen van groot belang te zijn. Het verzamelen van goede gegevens beschouwen we als een pré in de discussie's over de toekomst van agrarisch natuurbeheer. We vergeten echter niet dat het vooral schitterend is een velduil uit zijn dekking op te jagen, de adembenemende jacht van een smelleken te zien plaatsvinden of een parmantig paartje patrijzen door een faunarand weg te zien rennen. Deze tellingen zijn ook ideaal om introducees mee te nemen en gezelligheid staat iedere keer weer voorop!


22 t/m 25 oktober 2007: Eurazië-Afrika Top over trekkende roofvogels

Voor het eerst in de geschiedenis zal een groot aantal landen van het noordelijk halfrond zich samen buigen over het vraagstuk hoe uilen en roofvogels op trek beschermd kunnen worden. De bijeenkomst vindt plaats in het Schotse Loch Lomond, van 22 tot en met 25 oktober. Groot-Brittannië zal, samen met de Verenigde Arabische Emiraten, het voorzitterschap voeren.
John O'Sullivan (RSPB) is verwachtingsvol gestemd: "Hier moet de basis worden gelegd voor gemeenschappelijk te nemen maatregelen om deze vogels op hun trekroute te beschermen." Twee jaar geleden werd vastgesteld dat de helft van alle soorten trekkende uilen en roofvogels niet of nauwelijks bescherming geniet in landen op hun routes tussen Europa, Azië en Afrika. Vooral de 'bottlenecks' over de Middellandse Zee zijn gevaarlijk. In verschillende mediterrane landen worden trekvogels zwaar bejaagd.

Ben Koks was mede namens de WGK aanwezig op deze roofvogel-conferentie in Schotland. Dit congres werd door 120 delegatieleden uit 44 verschillende landen bezocht en over de ins en outs wordt verwezen naar de site: www.cms.int. Een later verslag volgt in de digitale nieuwsbrief van november.

Meer lezen:
www.cms.int
www.vogelbescherming.nl (pdf)
www.birdlife.org/raptor_cms
www.birdlife.org/raptor_cms_momentum


6 oktober 2007: Extra oktobertelling

Op deze zaterdag is er een extra oktobertelling in het kader van de World Bird Watch van Birdlife. Iedereen is welkom en kan zich aanmelden bij Wintertelling coördinator Hilbrand Schoonveld (0595-413936 of 06-14369916). E-mail.

30 september 2007: radio-uitzending Vara's Vroege Vogels op radio 1

In de uitzending van Vara's Vroege Vogels (Radio 1, 08.10 tot 10.00 uur) geven Ben Koks en Harm Evert Waalkens tekst en uitleg over de braaklegregelingen.

Beluister de radio-uitzending.

20 september 2007: Radio 1 programma de Ochtenden

Donderdagmorgen onze vogels bij Radio 1 programma De Ochtenden.

Radio 1 verslaggever Steven Emmens heeft afgelopen maandag in een zinderend Dakar en item opgenomen over 'onze' satellietvogels, o.a. met een bijdrage van Wim Mulié.

De uitzending is te beluisteren op radio 1 tussen half elf en elf uur.

Beluister de radio-uitzending.


10 september 2007: radio-uitzending programma Knooppunt Kranenbarg op Radio 2

In het Radio 2 programma Knooppunt Kranenbarg geeft Ben Koks tussen 17.30 en 19.00 uur een korte uitleg over ons werk rond de Satelliet-vogels.

24 - 29 augustus 2007: 6th European Ornithologists' Union Conference in Wenen

6th European Ornithologists' Union Conference in Wenen, Oostenrijk. Chris Trierweiler gaat bij het symposium "Palearctic migrants threatened by environmental change in the Sahel" van Will Cresswell en Volker Salewski een praatje houden over "Ecology and conservation of wintering Montagu"s Harriers in the Sahel zone". Zie www.nioo.knaw.nl/klessells

15 augustus 2007: op herhaling in het TV-programma LLink in Natura, Nederland 2

Nadat Bas Westerweel van omroep LLink zwaar vertederd was door een nestje jonge kiekendieven, keert Ben terug op de buis. Woensdag 15 augustus om 19.55 uur, zal omroep Llink vanaf de Landgoedfair in de Mariënwaerdt met het programma LLink in Natura op herhaling gaan. Er zijn drie gasten van verschillende afleveringen opnieuw uitgenodigd om over hun passie verder te praten. Het zal uitgezonden worden op Nederland 2, allemaal weer kijken dus!

Bekijk de TV uitzending van LLink in Natura.

5 augustus 2007: radio-uitzending Vara's Vroege Vogels op Radio 1

In de uitzending van Vara Vroegevogels (Radio 1, 08.10 tot 10.00 uur) doet Rob Buiter verslag van de reis naar Polen waar Ben, Erik en Alet grauwe kiekendief 'Halina' hebben uitgerust met een satellietzender.

Beluister de radio-uitzending.

29 juli 2007: Radio 1 programma Deining

In het Radio 1 programma Deining ontvangt Francisco van Jole wekelijks een gast met wie hij praat over zijn of haar persoonlijke idealen en drijfveren, deze week is Ben Koks de hoofdgast. Met de gast wordt naast het persoonlijke verhaal ook het grote en kleine wereldnieuws doorgenomen. Een kritische luisteraar volgt als 'Het Geweten' het hele programma en geeft aan het einde van de uitzending commentaar op het programma en de hoofdgast.

Iedere zondagavond van 20:04 uur tot 21:00 uur op Radio 1.


28 juli 2007: Lezing Wim Mullié op vrijwilligersdag

Wie zijn klassiekers kent weet dat Wim Mullié erg leuk veldwerk verricht in Afrika. Samen met Peter Meininger heeft Wim bergen werk verzet om het boek 'Birds of Egypt' mogelijk te maken (terecht gehonoreerd met de prestigieuze Herman Klompprijs). In de voorbije winter zag Wim samen met Rob Buiter van Vroege Vogels onze eigen satelliet-vogel 'Cathryn' in Senegal. Een prachtig toeval natuurlijk en dankzij Mullié zijn we een stuk wijzer geworden over de relatie grauwe kiekendieven en sprinkhanen in Westelijk Afrika.

Op zaterdag 28 juli 2007 zal Wim een lezing geven voor de leden van de Werkgroep Grauwe Kiekendief met als onderwerp "roofvogels en de relatie met sprinkhanen in Afrika". Plaats van handeling is de Galerie De Groninger Kroon in de Reiderwolderpolder (Finsterwolde, einde Kerkeweg rechtsaf, eerste boerderij). De lezing zal om 19.30 uur beginnen en duurt tweemaal een uur. Vanwege de capaciteit van de galerie strekt aanmelding tot aanbeveling. Het spreekt voor zich dat dit de ultieme gelegenheid is om introduce's mee te nemen!

De lezing is onderdeel van de vrijwilligers-dag van de werkgroep. Mensen met een serieuze belangstelling voor het radio-telemetrische veldwerk, het posten bij de laatste onduidelijke broedgevallen, uitstapjes naar de immer boeiende grensstreek en het muizen-onderzoek kunnen zich per mail melden bij Ben Koks (bkoks.sovon@inter.nl.net). Als het mee zit zullen we nog enige kiekendief-pullen van een ringetje voorzien. De dag begint om 8.00 uur bij huize Koks/Buiskool aan de Hamrikkerweg 2 in Nieuw Scheemda.


14 juli 2007: Vrijwilligersdag

Op deze zaterdag is er een vrijwilligersdag. Op deze dag zullen we de nog verdachte broedparen gaan lokaliseren. De dag begint om 8.30 uur bij Minicamping Kostverloren, na het nuttigen van de broodnodige koffie en thee zullen de mensen rond 9.00 uur naar verschillende lokaties worden gedirigeerd.
Aanmelden bij Leen Smits (06 54963574, lamsmits@xs4all.nl).

7 juli 2007: op TV bij LLink in Natura, Nederland 2

Het Llink programma LLink in Natura zendt een item uit over ons werk. De uitzending begint om 18.55 uur op Nederland 2.

Baby Kiekendief steelt Bas' hart

In het hoge Noorden, in het Groningse Nieuw Scheemda brengt Bas Westerweel een bezoekje aan de grauwe kiekedief; een kleine, bruine roofvogel. Het scheelde slechts een haar of de vogel was in Nederland uitgestorven, maar dat is niet te zien aan de donzige jongen die pas zijn geboren: ze blaken van gezondheid.

Bekijk de TV-uitzending van LLink in Natura.


16 en 17 juni 2007: Excursie's naar de Oost-Groningen

In vervolg op het akkervogel-symposium "Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden" zijn er op 16 en 17 juni 2007 excursie's naar de Oost-Groningse broedgebieden van de Grauwe kiekendief. Onderwerp van handeling zal dan zijn: Maatregelen voor akkervogels en agrarische natuur in grootschalige akkerbouwgebieden.

16 mei 2007: Lezing voor Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen

Ben Koks gaat een lezing verzorgen voor de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen met als titel "Grauwe Kiekendief (door samenwerking met boeren behouden voor Nederland)".
Plaats van handeling is De Klinker in Winschoten.

13 mei 2007: IVN-excursie

Zondag , 10.00 uur Groninger Kroon Finsterwolde

IVN-excursie Grauwe Kiekendieven i.s.m. landelijk IVN en Grasduinen. Start in Galerie/theeschenkerij de Groninger Kroon met koffie/thee/cake. De excursie wordt geleid door de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het is een auto-excursie waarbij we gegarandeerd Grauwe Kiekendieven zien. Eindpunt is om ca. 13.00 uur de Gaast bij Blijham. Opgave verplicht, het aantal deelnemers is beperkt.

12 mei 2007: Startdag Luzerne-oogst

Zaterdag gaan de schouders er weer onder vanwege de start van de luzerne-oogst!

Eerder deze week hebben we overleg gehad met de mensen van de Drogerij BV Oldambt. Mede door het warme en droge weer zal de oogst dit voorjaar iets eerder uitvallen en doen we er dus goed aan alle registers als Werkgroep weer open te trekken. Op dit moment hebben we drie paren die een nadrukkelijke voorkeur voor luzerne-velden lijken te hebben. Het is duidelijk dat onze vogels dit seizoen vroeg zullen beginnen. Op zaterdag 12 mei zal een substantieel deel van de broedvogels eieren hebben en als we het goed aanpakken kunnen we op 12 mei al de nodige nesten veilig stellen. Wij zorgen er natuurlijk weer voor dat we duo's op de juiste plek neerzetten zodat jullie gegarandeerd kunnen genieten van de fraaie capriolen van grauwe kieken en andere mooie soorten.

Dit keer geen koffie/thee en koek te Kostverloren. Mensen die kunnen en tijd hebben voor een fors dagdeel boeiend veldwerk kunnen zich bij Ben Koks (e-mail of 06 30 38 61 77) aanmelden. De koffie/thee en koek staan dit keer klaar bij Ben thuis aan de Hamrikkerweg 2 te Nieuw Scheemda. Er zit momenteel een paar bruine kieken en 1-2 paar grauwe kieken achter ons huis dus we kunnen de dag al met een mooi blik over het veld hier beginnen. Vanaf 8.30 uur staan we klaar voor jullie, vanaf 9.00 uur hopen we de eerste groepjes naar de verschillende uithoeken van de Oldambster akkers te hebben gestuurd!


6 mei 2007: IVN-excursie

Zondag, 10.00 uur Groninger Kroon Finsterwolde

IVN-excursie Grauwe Kiekendieven i.s.m. landelijk IVN en Grasduinen. Start in Galerie/theeschenkerij de Groninger Kroon met koffie/thee/cake. De excursie wordt geleid door de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het is een auto-excursie waarbij we gegarandeerd Grauwe Kiekendieven zien. Eindpunt is om ca. 13.00 uur de Gaast bij Blijham. Opgave verplicht, het aantal deelnemers is beperkt.

28 april 2007: Startdag kiekenseizoen

Programma zaterdag

De eerste grauwe kieken zijn weer op de broedplaatsen gezien! Zoals te doen gebruikelijk moet je toch écht buiten zijn als het gaat om datgene te doen waar je met zijn allen voor staat. In 2007 zullen we met vier betaalde krachten, drie tot op het bot gemotiveerde studenten en een mooie en vooral heterogene groep vrijwilligers weer de nodige handschoenen gaan oppakken.

Voor de mensen die er de hele dag bij willen zijn begint de dag om 9.00 uur met koffie en thee in Kostverloren. Daarna het veld in en rond 17.00 weer terug op het honk om de eerste ervaringen uit te wisselen. Voor mensen die het te gortig vinden de hele dag present te zijn hebben we een boeiend avondprogramma. Hoewel de accenten van het avondprogramma uiteraard in de knusse atmosfeer van 'ons' veldstation in Kostverloren zullen komen te leggen gaan de mensen die er voor kiezen zaterdag de hele dag present te zetten worden getrakteerd op verschillende onderdelen van het veldwerk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Nadat de inmiddels vermaarde zelfgebakken koeken van Clara & René van Rijn van de schalen zijn gegrist en de koffie en thee zijn ingeschonken willen we jullie tekst en uitleg geven over twee belangrijke onderdelen van het veldwerk in de periode april - half augustus. Zowel de punttellingen als de radio-telemetrie zullen veel tijd opslokken en aardig wat mensen bezig houden. Enige uitleg over de achtergronden van beide typen veldwerk, de uitvoering, hoe de formulieren op de juiste wijze in te vullen zal tijdens het verteren van koffie, thee en zelfgebakken koek worden uitgelegd door Ruurd-Jelle van der Leij en Erik Visser.

Na deze instructie zullen mensen worden gekoppeld aan de mensen die al met bepaald veldwerk bezig zijn. Dat wordt dus kiezen tussen BMP-werk, veldleeuweriken tellen, grauwe kieken zoeken, punttellingen, torenvalk-kasten checken, faunarandjes afsjouwen etc etc. Kortom een dag om met een rode stift in de agenda te zetten.

De goede gewoonte om na gedane arbeid weer samen te komen in Kostverloren, elkaar bij te praten om vervolgens samen te eten en te drinken zal uiteraard worden voortgezet. Clara & René zullen weer een niet te versmaden gerecht op ons uitproberen en daarna hebben we weer een interessant avond-programma voor jullie in petto:

19.30 Jullie worden bijgepraat over de belangrijkste zaken die in 2007 op stap staan;
20.00 De nieuwe studenten Jorna Arisz en Aafke van Erk stellen zich voor;
20.15 Kees van Scharenburg (provincie Groningen) zal ons alles vertellen over het Biologisch Meetnet van de provincie dat sedert 1987 loopt en speciale aandacht aan akkervogels besteden. Kees zijn ideeën zijn bijvoorbeeld het behoud van de veldleeuwerik zijn zowel pragmatisch als wetenschappelijk zeer boeiend: leerzame kost!
20.55 Verkiezing van de 'Vrijwilliger van het Jaar' en uitreiking van een speciale prijs voor de Vrijwilliger/ster van het Jaar. Deze prijs zal door Leen Smits worden uitgereikt;
21.00 Pauze
21.15 Chris Trierweiler zal over de ins- en outs van het Afrika-werk vertellen;
21.45 Onze gastspreker is dit keer Jan Smit van de Algemene Inspectie Dienst (AID). We worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met vervolging van roofvogels. Zo vonden we vorig jaar voor het eerst een vergiftigde grauwe kiekendief in ons werkgebied en moesten we ook in de voorbije winter weer de lijdzaam toezien dat buizerden en steenmarters acuut midden in het open veld. Jan Smit is een AID-er die niet alleen achter zijn bureau blijft zitten maar die we hebben leren kennen als iemand die ook daadwerkelijk actie onderneemt. Ook gezien de toegenomen complexiteit in de 'groene' regelgeving hopen we op deze avond veel van Jan te kunnen leren. Eén ding is zeker; zonder samenwerken zijn we nergens;
22.00 Einde, het stellen van vragen en de kop is er weer af. Vanaf dit weekend gaan gaat het echte werk weer beginnen!

We hopen weer op dezelfde prachtige opkomst als in de voorgaande seizoenen. Vanwege het eten, koffie, zelfgebakken koeken graag aangeven of je de hele dag komt, mee wilt eten, alleen het avondprogramma wil bijwonen etc. etc. Mail of bel even met Ben (06-30 38 61 77 of e-mail). Hoewel we ons primair met een roofvogel bezig zijn kunnen mensen met een vegetarische behoefte dit gewoon even melden.

Noot: het spreekt voor zich dat we de bewoners van Kostverloren geen overlast willen bezorgen en daarom het vriendelijke verzoek de auto's netjes op de parkeerplaats te zetten.


17 april 2007: Seminar van Spaanse Kiekendiefonderzoekster Beatriz Arroyo

15.30-16.30 uur Seminar van Beatriz Arroyo, Instituto de Recursos Cinegeticas: 'Wintering strategies of Montagu's and Pallid Harriers in Kazakhstan'. Dit openbare praatje van de Spaanse kiekendief expert vindt plaats in het kader van een interne bespreking over de voortgang van het promotietraject van Chris Trierweiler.
Gasten voor het praatje van Beatriz zijn welkom op het Biologisch Centrum aan de Kerklaan 13 in Haren. Het praatje vindt plaats in zaal D225 (trap op naar de hoofdingang, links af, eerste gang rechts, trap op, na de lifthal eerste deur rechts). Aanmelden graag bij C.Trierweiler@rug.nl (bij veel animo evtl. grotere zaal).

14 april 2007: Voorlichtingsbijeenkomst Punttellen

Voorlichtingsbijeenkomst over het punttellen is bedoeld voor nieuwe en bestaande tellers. De tellers worden zowel theoretisch als praktisch geïnstrueerd over de ins en outs van dit leuke veldwerk. Voor meer informatie zie 'Oproep' op deze site.

12 april 2007: Umwelt baut Bruecken

Voorlichtingsdag voor scholieren uit het Duitse Jever en het Poolse Poznan bij de Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven, Duitsland.

De Duitse en Poolse partner-scholen hebben in het kader van 'Umwelt baut Bruecken' het Projekt Grauwe kiekendief uitgekozen om zelf op onderzoek uit te gaan, het veld in te gaan en zich een dag lang te laten voorlichten over vogels in het algemeen, het ringen van vogels, en de bescherming van Grauwe kiekendieven in Nederland en Duitsland. De scholieren treden op deze dag op als journalisten en stellen na afloop een krantenpagina over het projekt samen. Daarbij zal met name aandacht besteed worden aan het onderdeel satellietzenders dat door de scholieren via onze site gevolgd wordt.

28 - 30 Maart 2007: Symposium 'Populations under Pressure'

Locatie: Ascot, Engeland

Het symposium is bedoeld voor jonge onderzoekers die aan populatie ecologie werken om elkaar en ervaren onderzoekers te ontmoeten en inspiratie op te doen. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een korte presentatie van hun eigen werk.
Het grootste deel van de bijeenkomst zal in beslag worden genomen door drie parallel lopende workshops en een aantal presentaties van ervaren onderzoekers.

Workshop 1:

"Hoe uit de ivoren toren te komen" Hoe kunnen we veiligstellen dat modelleren toegepast en praktisch blijft? Het bijeen brengen van empirische data en theorie. Lezing: Dr. E.J. Milner-Gulland (Imperial College London). Voor meer informatie mail Nils Bunnefeld.

Workshop 2:

Ruimtelijke ecologie en bewegingen van dieren: nieuwe bevindingen, mogelijkheden voor toepassingen, en onopgeloste vragen. Lezing: Prof. Jean-Michel Gaillard (Université Lyon) en Dr. Tim Coulson (Imperial College London). Voor meer informatie mail Luca Borger.

Workshop 3:

Agrarisch natuurbeheer voor het behoud van de biodiversiteit: Huidige knelpunten en verbeteringen en alternatieven voor de toekomst. Lezing: Dr Mark Whittingham (Newcastle University). Voor meer informatie mail Jeroen Minderman.

Bekijk ook de flyer (pdf-bestand) en www.iccs.org.uk


27 maart 2007: Lezing voor Vrouwen van Nu, afdeling Nieuw Scheemda/'t Waar

Op deze dinsdag geeft Ben Koks een lezing voor Vrouwen van Nu, afdeling Nieuw Scheemda/'t Waar. Onderwerp van de lezing zal zijn "Oost-Groninger Grauwe kiekendieven het jaar rond gevolgd".

21 maart 2007: presentatie Manifestatie Upgrade! [Tag & Track]

Op deze dinsdagavond gaat Ben Koks een presentatie verzorgen tijdens de manifestatie Upgrade! [Tag & Track] in De Melkweg (Theaterzaal), Lijnbaansgracht 234 A in Amsterdam. Deze manifestatie begint om 20.30 uur, om 20.00 gaan de deuren al open.

"Locatieve Media" zijn hot: van mobiele telefoons, gps tot andere satellietcommunicatie. Een wereld zonder lijkt ondenkbaar, of sterker nog: niet navigeerbaar. Ook op artistiek vlak werd er de afgelopen jaren heftig met locative media geëxperimenteerd voornamelijk in een urbane context. Als tegengewicht schenkt [tag & track] aandacht aan projecten waar de technologie an sich niet centraal staat, maar eerder hoe hun gebruik in specifieke contexten andere betekenissen en ervaringen aan het licht kan brengen: van de Fulani nomaden in Nigeria tot de nieuwe sociale banden dankzij het in kaart brengen van de trekroutes van de Grauwe Kiekendief tussen Groningen en Mauritanië

Meer informatie:
upgrade.melkweg.nl
www.nomadicmilk.net


21 maart 2007: Minisymposium Grauwe Kiekendief

van 9.00-12.00 in de Rietkerkzaal van het Provinciehuis in Lelystad

Achtergrond

Reeds een aantal jaren verricht de werkgroep grauwe kiekendief beschermingswerk ten behoeve van grauwe kiekendieven in Groningen en Flevoland. Het aantal broedparen in Flevoland is de laatste jaren opmerkelijk constant en voornamelijk geconcentreerd in het centrale akkerbouwgebied tussen Almere en Zeewolde.
Voor de grauwe kiekendief is door het ministerie van LNV het volgende Natura 2000-doel gesteld:

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor herstel van tenminste 3 sleutelpopulaties (Flevoland, Lauwersmeer en Noordoost Groningen) met een totale populatieomvang van ten minste 60 paren. Slechts een klein deel van de populatie grauwe kiekendief broedt in Natura 2000-gebied.

Gelet op de ontwikkelingen in Zuidelijk Flevoland is dit een interessante opgave.

Symposium

Rond het thema akkernatuur lopen diverse onderzoeken. Het symposium is vooral gericht op het overdragen van kennis en het enthousiasmeren als start voor het opstellen van een plan en een pilot ten behoeve van akkernatuur in Flevoland. De grauwe kiekendief wordt daarbij beschouwd als boegbeeldsoort voor akkernatuur.

Onderzoeken en sprekers

1. In opdracht van de provincie verrichtte de werkgroep grauwe kiekendief in 2006 o.a. een onderzoek naar het habitatgebruik en dieet van grauwe kiekendieven in Zuidelijk Flevoland. Het blijkt dat een aantal vormen van beheer profijtelijk zijn voor het in stand houden van aan akkers gebonden soorten als grauwe kiekendief, velduil, veldleeuwerik, kwartel en patrijs. Uit het onderzoek is dan ook een aantal interessante conclusies te treken voor de toekomst. Ben Koks van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief presenteert dit onderzoek.

2. Naast dit onderzoek verrichtte Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in opdracht van Staatsbosbeheer, gemeenten Almere en Lelystad en de provincie onderzoek naar een regeling voor alternatief foerageergebied voor kiekendieven in het agrarische gebied rond de Oostvaardersplassen. Dit vond plaats in het kader van de Natura 2000-doelstellingen voor bruine en blauwe kiekendief in relatie tot de Oostvaardersplassen en gewenste ontwikkelingen rond Almere en Lelystad. Karin Molenaar van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving presenteert de hoofdlijnen van dit onderzoek.

3. Provincie Groningen onderzoekt al enige jaren het succes van diverse akkerranden. Vooral zogenaamde "duoranden" blijken uitermate succesvol en soorten zoals de veldleeuwerik en grauwe kiekendief profiteren daar optimaal van. Jan van 't Hoff van de Provincie Groningen presenteert een aantal boeiende resultaten van de diverse onderzoeken.

Wij vernemen graag van u of u aanwezig bent. Aanmelden kan bij Edzard van de Water


20 maart 2007: Lezing voor W.R.N. afd. afdeling 'het Gooi en omstreken'

Op deze dinsdag gaat Ben Koks een lezing verzorgen voor de afdeling 'het Gooi en omstreken' van de Werkgroep Roofvogels Nederland. De lezing vindt plaats na de Voorjaarsvergadering en begint om 20.00 uur. Plaats van handeling is Het Laer.

17 maart 2007: Wintertelling

Op deze zaterdag zal de laatste Wintertelling van dit seizoen worden georganiseerd. Hoewel het niet valt te verwachten dat het aantal veldmuizen zal toenemen (eerder het tegenovergestelde) is deze telling weer bedoeld om het effect van de faunaranden, braakpercelen etc. in kaart te brengen en hopen we het nuttige wederom met het aangename te kunnen combineren. Omdat Jan Ploeger dan is gevlogen (voor spannend veldwerk in het zuiden van Duitsland) heeft Hillbrand Schoonveld het estafette-stokje overgenomen en zal deze tellingen coördineren. 8.30 uur verzamelen bij ons veldstation in Kostverloren en mensen die zo'n telling van de WGK wel eens willen meemaken kunnen zich aanmelden bij Hillbrand 06 - 14369916 of E-mail.

1 maart 2007: Provinciale jaaravond vrijwillige weidevogelbescherming

Locatie: Hotel Vught, Bosscheweg 2, Vught

Programma:

19.15 uurZaal open en ontvangst met koffie en thee
20.00 uurWelkomswoord door de directeur van Brabants Landschap, de heer J. Baan
20.10 uurPresentatie resultaten weidevogelbescherming 2006 door provinciaal coördinator E.J. van Haaften
20.35 uurLezing: 'De Grauwe kiekendief en andere akkervogels in Groningen' door Ben Koks (Werkgroep Grauwe kiekendief)
21.10 uurPauze
21.25 uurVervolg lezing 'De Grauwe kiekendief en andere akkervogels in Groningen'
21.50 uurUitreiking oorkondes boer, vrijwilliger en groep van het jaar door de heer E. van Dijk, voorzitter van het Brabants Landschap
22.20 uurMededelingen
22.25 uurSluiting, uitdelen materiaal en provinciaal jaarverslag

27 februari 2007: Radio-interview bij Teleac Hoe?Zo! op radio 5

Op dinsdag geeft Ben Koks een interview voor het wetenschapsprogramma Hoe?Zo! van Teleac. Dit programma is elke werkdag te beluisteren op Radio 5 van 21.00 tot 22.00 uur.

Beluister de radio-uitzending.

25 februari 2007: Radio interview voor Vara Vroege Vogels op Radio 1

In de uitzending van Vara Vroegevogels (Radio 1, 08.10 tot 10.00 uur) doen Wim Mullié en Rob Buiter verslag vond hun succesvolle zoektocht naar Grauwe Kiekendieven in Senegal.

Beluister de radio-uitzending.

23 februari 2007: Lezing voor de Stichting Nieuwolda

Op deze dinsdag verzorgen Jan Ploeger en Bauke Koole een lezing voor de Stichting Nieuwolda. Plaats van handeling is het prachtig gerestaureerde stoomgemaal 'De Hoogte'.

23 & 24 februari 2007: Werkvergadering Grauwe Kiekendief in Polen

Wiesenweihe Arbeitsbegegnung, Hetman Hotel, Siedlce Polen

Voorlopig programma:
FreitagAnkunft und Einquartirung
Samstag
08:00-09:00 Das Fruhstuck
10:00-10:15 Gastebegrussung
10:15-11:00 Brutbiologie und Ekologie der Wiesenweihe in Polen - dr Jaros³aw Krogulec.
11:00-11:40 Wiesenweiheschutz in Polen, Grundung, Realisierung, Perspektive – Dominik Krupinski.
11:40-12:00 Eine Pause
12:00-12:25 Eine Situation des Wiesenweihes in Slowakei Micha Noga (Raptor Protection of Slovakia).
12:25-13:25 Brutbiologie und Uberwinterung der Wiesenweihe: Zusammenarbeit, Forschung und Schutz einer bedrohten Art - Ben Koks, Chris Trierweiler und Erik Visser, Niederlandische Stiftung Wiesenweihe.
13:25-14:00 Eine Diskussion
14:00-15:00 Das Mittagessen
15:00-16:00 Die Bearbeitung des Wiesenweiheschutzstrategie in Polen.
Nach 16:00 Diasschau, Filmschau, Freizeit (Die Gespreche, Bierkonsumtion) usw.


17 februari 2007: Lezing voor buurtvereniging Iepmkriet 't Waar

Op deze zaterdag verzorgt Ben koks een lezing voor buurtvereniging Iepmkriet 't Waar. Deze lezing vindt plaats na de jaarvergadering van de verenigng en begint om ca. 21.00 uur. Plaats van handeling is 't Schoevertje in Nieuw Scheemda

13 februari 2007: Lezing voor leden Stichting Wonen onder de Bomen

Op deze dinsdagavond gaat Ben Koks een lezing verzorgen voor de leden van de Stichting Wonen onder de Bomen. Het onderwerp is uiteraard de Grauwe kiekendief en gaat plaatsvinden in Schoorl.

27 januari 2007: Wintertelling

Alvast noteren in de agenda: Op deze zaterdag is er weer een wintertelling in de Oost-Groningse en aangrenzende Duitse akkers.
Het spreekt voor zich dat we volgens de bekende systematiek zullen gaan werken. Vanaf 8.30 uur staan de koffie, thee en zelfgebakken koeken klaar in het 'Veldstation' van Clara & René van Rijn te Kostverloren. Vanaf 8.45 instructie's, het uitdelen van kaartmateriaal en het verdelen van de telgroepjes.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jan PloegerNaar boven

Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


Verlaat het agenda-archief