AGENDA-ARCHIEF 2014
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

18 december 2014: Lezing Velduil door Ben Koks bij Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken
Op donderdag 18 deccember 2014 houdt Ben Koks een lezing op uitnodiging van Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken onder de titel: ‘Opportunisten met een smalle ecologische bandbreedte nader beschouwd’. Dit naar aanleiding van de recente broedgevallen van Velduilen in de Eempolder.

Klik hier voor meer informatie over die broedgevallen van de Velduilen in de Eempolder en voor filmbeelden van het ringen van de jongen.

Datum: donderdag 18 december 2014
Tijd: aanvang 20:00 uur
Plaats: Infoschuur Goois Natuurreservaat Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ Hilversum
Logo Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Foto jonge velduil, Eempolder 2014. © Jelle Harder.
9 december 2014: Gastcollege door Ben Koks op Van Hall - Larenstein, Velp
Op dinsdag 9 december 2014 geeft Ben Koks een gastcollege op uitnodiging van de studentenvereniging LaarX (opleiding bos– en natuurbeheer) van Hogeschool Van Hall – Larenstein.

Dat het met veel vogels van het agrarisch gebied al jaren niet goed gaat, is bekend. De balans opmakend ziet het er zorgelijk uit voor onder andere soorten als de Veldleeuwerik en Patrijs. Is er iets te doen tegen die achteruitgang?
Het beschermingswerk en het nationaal en internationaal onderzoek aan Grauwe Kiekendieven heeft in Groningen verschillende vormen van natuurbeheer in agrarisch gebied opgeleverd. In de loop der jaren heeft het onderzoek zich ook gericht op andere akkervogels. Met succes werd het Groninger Model ontwikkeld, en al enkele jaren worden de bijbehorende natuurmaatregelen in akkergebied in Oost–Groningen in praktijk gebracht. Waaraan is het succes te danken? Is het Groninger Model ook toepasbaar in andere regio’s?

De lezing is voor iedereen gratis te bezoeken.

Datum: dinsdag 9 december 2014
Tijd: aanvang 19:00 uur tot 21:00 uur
Plaats: Larensteinse laan 26a, 6882 CT Velp.
Toegang: gratis
Logo van studentenvereniging LaarX, opleiding bos – en natuurbeheer van Van Hall – Larensteien, Velp.
22 november 2014: Conferentie op de Universiteit van Warschau
Op 22 november vindt op de universiteit van Warschau een conferentie plaats ter gelegenheid van tien jaar onderzoek naar en actieve bescherming van de Grauwe Kiekendief in Polen. Vanuit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Belarus, Polen en Nederland zullen experts hun ervaringen delen met andere beschermers en onderzoekers. Almut en Ben geven een lezing over de vele aspecten van ons werk. Ook de gerenommeerde Spaanse onderzoekster Beatriz Arroyo zal van de partij zijn. In 2005 is één van de eerste twee Grauwe Kiekendieven met een satellietzender naar Beatriz vernoemd. Voor het volledige programma, zie de uitnodiging (pdf).

15:50u Presentatie Ben Koks: Verbetering van het habitat van de Grauwe Kiekendief in het intensieve agrarische cultuurlandschap.
16:40u Presentatie Almut Schlaich: Ecologie van de Grauwe Kiekendief in de Sahel, nieuwe inzichten in de overwintering dankzij GPS-telemetrie.
17:10u Presentatie Dzmitri Vincheuski, Almut Schlaich en Ben Koks: Vergelijking van migratieroutes en overwinteringsgebieden tussen Grauwe Kiekendieven uit het westen en uit het oosten van Wit-Rusland.
Datum: zaterdag 22 november
Tijd: 10.00-18.00 uur.
Plaats: University of Warsaw, Biological and Chemical Research Centre Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw
Informatie: Zie het programma
logo
20 november 2014: Lezing Henk Jan Ottens Laag Holland slotavond weidevogelseizoen
Op donderdag 20 november 2014 de slotavond van het weidevogelseizoen in Laag Holland houdt Henk Jan Ottens een lezing met als thema: De Veldleeuwerik en het oplossen van de ecologische val.

Datum: donderdag 20 november 2014
Tijd: aanvang 20:00 uur
Plaats: ‘De Rijper Eilanden’ Zuiddijk 2A, De Rijp
Veldleeuwerik © Hans Hut met logo Landschap Noord Holland.
17 november 2014: Lezing Ben Koks bij IVN en Staatsbosbeheer Lauwersmeer
Op maandag 17 november 2014 houdt Ben Koks een lezing op uitnodiging van Staatsbosbeheer en IVN Noord over de Grauwe Kiekendief het jaarrond, dat houdt in: van Nederland tot en met de Sahel en weer terug.

Voorafgaand aan de lezing van Ben zal boswachter Hans Gartner een overzicht presenteren van de vogels in het Lauwersmeergebied.

Datum: maandag 17 november 2014
Tijd: aanvang 20:00 uur
Inloop vanaf 19:30 uur
Plaats: Staatsbosbeheer - De Bosschuur, De Rug 1, 9976 VT, Lauwersoog
Toegang: entree is €2,50 per persoon
Aanmelden niet nodig, iedereen is van harte welkom.
Logo Staatsbosbeheer Nationaal Park Lauwersmeer en IVN
13 november 2014: lezing Henk Jan Ottens bij Werkgroep Avifauna Drenthe
Op donderdag 13 november 2014 laat Henk Jan Ottens op een door Werkgroep Avifauna Drenthe georganiseerde avond zien wat de resultaten zijn van de volgens het Meetnet Agrarische Soorten getelde punten in Drenthe, en bespreekt hij een aantal specifieke Drentse akkervogels.
Naast Henk Jan Ottens zijn er nog drie andere sprekers. Klik hier voor meer informatie. De lezing is voor iedereen gratis te bezoeken. Graag wel aanmelden.

Datum: donderdag 13 november 2014
Tijd: aanvang 20:00 uur
Plaats: Markehuus Scharmbarg 35, 9407 EA Assen-Peelo
Toegang: gratis, wel aanmelden
Aanmelden: met een mailtje naar Werkgroep Avifauna Drenthe
Logo Werkgroep Avifauna Drenthe
13 november 2014: Gierzwaluwlezing Raymond Klaassen IVN Oisterwijk
Op donderdag 13 november 2014 geeft Raymond Klaassen op uitnodiging van Gierzwaluwwerkgroep IVN Oisterwijk een lezing over Gierzwaluwen en Geolocators.
Lees meer over deze lezing op de website van IVN Oisterwijk.

Datum: donderdag 13 november 2014
Tijd: zaal open 19:30 uur
aanvang lezing 20:00 uur
Plaats: Gastenbosch Kastanjelaan 17, 5268 CA Helvoirt
Toegang: gratis en iedereen is welkom
Afbeelding met routes van Gierzwaluwen met een Geolocator uit het onderzoeksrapport van Raymond Klaassen.
12 november 2014: Braakballen pluizen in Haren (Gr)
Op woensdag 12 november 2014 gaan we weer braakballen pluizen in het voormalig Biologischcentrum te Haren (Gr). Voor het 23 ste jaar dat we de prooiresten die zijn verzameld op soort gaan brengen voor onze database.

2014 was een beter muizenjaar dan 2013. Wat gaan we daarvan terugzien in de braakballen?
Alle hulp is welkom, om de berg ballen weg te werken.
Voor wie wil kan van te voren weer een hapje mee-eten. Nee, geen ...... .

Pluis je mee? Iedereen is van harte welkom, graag wel van te voren aanmelden.
Datum: woensdag 12 november 2014
Tijd: samen eten om 18:30
start pluiswerk om 19:30 tot 22:00 uur
Plaats: voormalig Biologisch Centrum, Kerkelaan 30, 9751 NN Haren
Aanmelden: bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78
Een berg enveloppen met daarin braakballen en plukresten verzameld in de omgeving van Finsterwolde op 15 juli 2014.
11 november 2014: Lezing Almut Schlaich NABU Rheiderland
Op dindsdag 11 november 2014 geeft Almut Schlaich op uitnodiging van NABU Rheiderland voor haar ledenvergadering een lezing, met als thema:
‘Wiesenweihen im Rheiderland – Vorkommen, Schutz und erste Forschungsergebnisse von GPS – besenderten Vögeln’.

Datum: dindsdag 11 november 2014
Tijd: aanvang 19:00 uur
Plaats: Hotel Am Rathaus,Süderstraße 1, 26826 Weener
Logo van Naurschutzbond (NABU) Duitsland.
29 oktober 2014: Braakballen pluizen in Zeewolde
Op woensdag 29 oktober gaan we in Flevoland weer braakballen van Grauwe Kiekendieven pluizen. Een mooi moment om terug te blikken op het wel en wee van de Grauwe Kiekendieven in het afgelopen broedseizoen.

Wat vinden we deze keer aan prooisoorten? 2014 was een redelijk muizenjaar in Oost–Groningen, maar geldt dat ook voor Flevoland?

Wil je meehelpen? Iedereen is van harte welkom, graag wel van te voren aanmelden.
Datum: woensdag 29 oktober 2014
Tijd: 19:00 tot 21:30 uur
Plaats: IVN-gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Aanmelden: bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78
Vrouwtje Grauwe Kiekendief met een muis in haar klauwen. Westpolder 2011, door Theo van Kooten. Klik voor een vergroting.
9 oktober 2014: Lezing door Ben Koks in Diksmuide, te Vlaanderen
Op donderdag 9 oktober 2014 zal Ben Koks op uitnodiging van Regionaal Landschap IJzer&Polder ‘s avonds een lezing houden. De lezing is onderdeel van een themabijeenkomst: ‘De Rakkers van de Akkers’. Met voor de pauze de lezing van Ben en na de pauze een toekomstdebat met een blik op het akkerlandschap en kansen voor de grauwe kiekendief vanuit het standpunt van zowel landbouwer als natuurbeschermer.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis maar aanmelden verplicht.
Datum: donderdag 9 oktober 2014
Tijd: aanvang 19:30 uur
Plaats: Cultureel Centrum Kruispunt
Maria Doolaeghestraat 2b
8600 Diksmuide
Toegang: gratis
Aanmelden: verplicht, mail
of bel +32(0)51545962+32(0)51545962
Parkeren: gratis, op de Grote Markt (3 minuten lopen)
Het logo van Regionaal Landschap IJzer&Polder. Grauwe kiekendiefman. © André Eijkenaar.
3 oktober 2014: Conferentie DO-G in Bielefeld
Vrijdag 3 oktober houdt Almut een lezing tijdens de 147. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Bielefeld (Dld)
Datum: zaterdag 3 oktober
Tijd: 14:40 uur
Lezing: A. Schlaich, R.H.G. Klaassen, B.J. Koks, C. Both (Scheemda/Niederlande, Groningen/Niederlande): Wiesenweihen – Wahl von überwinterungsgebieten und deren Auswirkung auf das weitere Leben (15’ + 5’)
Programma: Klik op deze link
Lezing door Almut
20 september 2014: Watson Raptor Science Prize en Watson Birds Festival
Op zaterdag 20 september 2014 zal in St. Johnstown of Darly (GB) tijdens het grootse Watson Birds Festival 2014 Raymond Klaassen de Watson Raptor Science Prize in ontvangst nemen voor ‘When and where does mortality occur in migratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of raptors.’ Journal of Animal Ecology, 83: 176–184. doi: 10.1111/1365-2656.12135. Daarna neemt Raymond deel aan de discussie over het belang van het volgen van roofvogels met zenders/loggers.

Ben Koks zal vervolgens de bevindingen uit het onderzoek dat is gepubliceerd in het artikel (en als tweede is geeindigd), ‘A Palaearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering rangein the Sahel.’ Journal of Animal Ecology, 82: 107–120. doi: 10.1111/j.1365-2656.2012.02036, bespreken.

Watson Birds Festival 2014 Klik hier voor meer informatie over van het Watson Birds Festival 2014.
Datum: zaterdag 20 september 2014
Tijd: aanvang 14:00 uur tot 17:00 uur
Plaats: Lochinvar Hotel, St. Johnstown of Darly
Toegang: gratis
Watson Birds Festival 2014
14 september 2014: Grauwe Kiekendievenspeurtocht Blauwestad
Vandaag zondag 14 september 2014 een Flora en Fauna Festival in Blauwestad. Met een heuse Grauwe Kiekendievenspeurtocht. En verder een zeer gevarieerd programma.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.
Datum: zondag 14 september 2014
Tijd: aanvang 11:00 uur tot 17:00 uur
Plaats: Blauwestad
Toegang: gratis
17 augustus 2014: Lowlands University Wouter Vansteelant over GPS-loggers
Na een stevig optreden even iets anders? Op zondag 17 augustus 2014 houdt Wouter Vansteelant een ‘college’ op Lowlands University.

Wouter was via de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project Vogel het uit! dat de Academische jaarprijs heeft gewonnen. Zijn praatje zal gaan over GPS-rugzakjes op vogels. Ontdek waarom het favoriete plekje van een Texelse meeuw standaard op het Leidseplein ligt. Of vlieg mee met een jagende Wespendief.

Kijk voor meer informatie op de website van Lowlands 2014

Datum: zondag 17 augustus 2014
Tijd: 12:30 – 13:15
Plaats: Echo–tent
Wespendiefvrouwtje met een GPS–rugzakje. © Jan van Diermen, 28 juli 2014.
14 juli 2014: Voor kinderen: jonge kiekendieven ringen samen met het Groninger Landschap
Op maandag 14 juli 2014 kan je als je tussen de 6 en 13 jaar oud bent met het Groninger Landschap mee om samen met de Werkgroep Grauwe Kiekendief jonge kiekendieven te ringen. Wil je daar graag bij zijn?
Geef je dan snel op bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief of het Groninger Landschap, Buitenplaats Noordkust Pieterburen. De kosten bedragen €2,50. We gaan met de huifkar dus vol= vol!

Datum: maandag 14 juli 2014
Tijd: verzamelen vanaf 13 uur in Pieterburen
vertrek 13:30 uur
ringen 14 uur
terug in Pieterburen rond 15:15 uur
Plaats: Buitenplaats Noordkust, Pieterburen
Kosten: € 2,50. Meld je snel aan.
Jonge kiekendief wordt na het ringen gewogen. Flevoland, 2011. Door Oike Vlaanderen.
7 juni 2014: Kiekenzoekdag Noord-Friesland en Noord-Groningen
Na de startdag in Oost-Groningen gaan we natuurlijk ook weer op zoek naar Grauwe Kiekendiefpaartjes in Noord-Friesland en Noord-Groningen. Er zijn vast al wel paartjes bekend maar ook nog een hoop losse eindjes.

Ga je met ons die uitdaging aan? Extra ogen in het veld kunnen we die dag zeker gebruiken.

Graag van te voren wel aanmelden.

Datum: zaterdag 7 juni 2014
Plaats: Noord-Friesland en Noord-Groningen
Programma: 9:30 uur start met koffie/thee en instructie
in de Activiteitenschuur Staatbosbeheer Rug 1, 9976 VT Lauwersoog

10:30 uur in kleine groepen het veld in op zoek naar kiekendieven
(zorg zelf in het veld voor je natje en droogje)

16:30 uur verzamelen in/bij Activiteitenschuur Staatbosbeheer

17:00 uur samen eten
18:00 - 18:45 uur een praatje met plaatjes.

Aanmelden: vóór 5 juni bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 7806 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Mannetje Grauwe Kiek gekiekt op de startdag van 2013 door Meint Woortman.
25 mei 2014: Fietsexcursie Vogel het uit! en de grauwe kiekendief
In de Nationale Vogelweek van 2014 organiseren we in het kader van de nieuwe Vogel het uit!-app drie excursies. Er zijn twee excursies op 18 mei 2014 in Oost-Groningen en een excursie op 25 mei 2014 in Flevoland.

Vanaf het startpunt fietsen we na een korte lezing gezamenlijk door het leefgebied van de spectaculaire grauwe kiekendief. Onderweg gaan we naar plekken waar een van onze grauwe kiekendieven met gps-logger naar eten gezocht heeft en beantwoorden we de in de Vogel Het Uit-app gestelde vragen. Op verschillende punten wordt uitleg gegeven over de grauwe kiekendief en wat voor deze soort tijdens het broedseizoen belangrijk is. Natuurlijk is er ook genoeg gelegenheid voor vragen over kiekendieven, de app en het agrarisch gebied!

Let op fietsen zelf mee te nemen of te Klik hier om naar de volledige informatie over de excursie op 25 mei 2014 te gaan.
Datum: zondag 25 mei 2014
Activiteit: 1x excursie ‘Vogel het uit! Grauwe kiekendief in Flevopolder’.
Tijd: 12:00 uur
Activiteit: 1x fietsexcursie ‘Vogel het uit! Grauwe kiekendief in Flevopolder’.
Plaats: Mosselweg 33, Biddinghuizen.
Kosten: gratis deelname
Aanmelden: verplicht, aanmelden kan alleen via de site van de Nationale Vogelweek.

Klik op deze afbeelding om naar de website van de Nationale Vogelweek te gaan. Klik op deze afbeelding om naar de volledige informatie over de Vogel het uit! excursies op 25 mei te gaan.
24 mei 2014: Kiekenzoekdag in Flevoland
Na de startdag in Oost-Groningen gaan we natuurlijk ook weer op zoek naar Grauwe Kiekendiefpaartjes in Flevoland. Ieder jaar is het weer een uitdaging om in deze provincie alle broedparen te vinden.

Ga je met ons die uitdaging aan? Extra ogen in het veld kunnen we die dag zeker gebruiken.

Graag van te voren wel aanmelden.

Datum: zaterdag 24 mei 2014
Plaats: Flevoland
Programma: 10:00 uur start met koffie/thee en instructie op het erf van:
Mts. Klein Swormink-Stegeman Vogelweg 6, 8218ND Lelystad.

10:30 uur in kleine groepen het veld in op zoek naar kiekendieven
(zorg zelf in het veld voor je natje en droogje)

16:30 uur verzamelen bij: familie Haanstra, Olsterpad 10, 8251 RL Dronten.

17:00 uur samen eten
17:30 - 18:15 uureen verslag van ‘Expeditie Senegal 2014’.

Aanmelden: vóór 8 mei bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Kan je helemaal niet? Op zaterdag 7 juni 2014 hebben we nog een kiekenzoekdag in Noord-Friesland en Noord-Groningen.
Mannetje Grauwe Kiek gekiekt op de startdag van 2013 door Meint Woortman.
18 mei 2014: Excursies Vogel het uit! en de grauwe kiekendief
In de Nationale Vogelweek van 2014 organiseren we in het kader van de nieuwe Vogel het uit!-app vier excursies . Er zijn twee excursies op 18 mei 2014 in Oost-Groningen en twee excursies op 25 mei 2014 in Flevoland.

Vanaf het startpunt fietsen we na een korte lezing gezamenlijk door het leefgebied van de spectaculaire grauwe kiekendief. Onderweg gaan we naar plekken waar een van onze grauwe kiekendieven met gps-logger naar eten gezocht heeft en beantwoorden we de in de Vogel Het Uit-app gestelde vragen. Op verschillende punten wordt uitleg gegeven over de grauwe kiekendief en wat voor deze soort tijdens het broedseizoen belangrijk is. Natuurlijk is er ook genoeg gelegenheid voor vragen over kiekendieven, de app en het agrarisch gebied!

Let op fietsen zelf mee te nemen. Klik hier om naar de volledige informatie over de excursies op 18 mei 2014 te gaan.
Datum: zondag 18 mei 2014
Activiteit: 2x excursie ‘Vogel het uit! Grauwe kiekendief in Groningen’.
Plaats: Blijham
Kosten: gratis deelname
Aanmelden: verplicht, aanmelden kan alleen via de site van de Nationale Vogelweek.

Klik op deze afbeelding om naar de website van de Nationale Vogelweek te gaan. Klik op deze afbeelding om naar de volledige informatie over de Vogel het uit! excursies op 18 mei te gaan.
10 mei 2014: Jaarlijkse startdag Kiekendiefseizoen Oost-Groningen
Van de zeven satellietkieken zijn er inmiddels vier onderweg (8 april). Uit Senegal meldt onze collega Almut Schlaich dat de Grauwe kieken met een GPS-logger ook zijn vertrokken. De Blauwe kiekendieven met GPS-logger Bernard en Simone laten zich al in het bekende broedgebied zien.

Wat gaat het komende kiekenbroedseizoen brengen? Een seizoen dat we al jaren starten met de voor ons belangrijke startdag. Een dag die in het teken staat van het zoeken van de eerste broedparen, maar ook in het teken van elkaar bijpraten over de stand van zaken van het beschermingswerk en onderzoek.

Deze keer starten we de dag met een bevlogen uitleg van agrariër Peter Harry Mulder over wat hij doet aan natuurbeheer binnen zijn bedrijf. Een bedrijf waar het voor patrijzen en andere vogels goed toeven is.

Iedereen is van harte welkom. Graag van te voren wel aanmelden.

Datum: zaterdag 10 mei 2014
Plaats: Oost-Groningen
Programma: 9:00 uur start met koffie/thee
bij familie Mulder, Tussenklappen WZ 9, 9649 EB Muntendam

9:15 uur uitleg natuurbeheer op het agrarisch bedrijf van Peter Harry Mulder

10:30 uur in kleine groepen het veld in op zoek naar kiekendieven
(zorg zelf in het veld voor je natje en droogje)

16:30 uur verzamelen om samen te eten
bij familie Ten Have,Korengarst 10, 9635 VB Noordbroek.

17:00 uur samen eten
18:00 - 19:00 uur presentatie over de uitkomsten van het onderzoek
‘Homerenge-grootte in relatie tot dieet bij Grauwe Kiekendieven’,
en een verslag van ‘Expeditie Senegal 2014’.

Aanmelden: vóór 8 mei bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 7806 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Kan je helemaal niet? Op zaterdag 24 mei 2014 hebben we een kiekenzoekdag in Flevoland en op 7 juni 2014 een zoekdag in Noord-Friesland en Noord-Groningen.
Mannetje Grauwe Kiek gekiekt op de startdag van 2013 door Meint Woortman. Startdag kiekendievenseizoen 2014. Klik op de afbeelding voor de uitnodiging
27 april 2014: Lezing Madeleine Postma bij het Humanistisch Verbond NW Veluwe
Op zondag 27 april 2014 zal Madeleine Postma tijdens de maandelijkse zondagochtendbijeenkomst van het Humanistisch Verbond afd. NW Veluwe een lezing houden over hoe het beschermen van de Grauwe Kiekendief, een voor Nederland zeldzame roofvogel een bijdrage kan leveren aan het weer laten zingen van de Veldleeuwerik.

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Van alle bezoekers wordt een bijdrage van €2,50 in de kosten gevraagd.
Datum: zondag 27 april 2014
Tijd: 11:00-12:30 uur
Plaats: gebouw Mens&Werk, Raadhuisplein 8 te Ermelo
Veldleeuwerik en het logo van het Humanistisch Verbond.
8 april 2014: Patrijzenlezing door Popko Wiersma te Lochem
Op dinsdag 8 april 2014 organiseert Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek een lezing over de Patrijs. Popko Wiersma zal het hebben over wat de oorzaken zijn van de teruggang van deze elementsoort en welke mogelijkheden er zijn om de soort tegemoet te komen.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek onderzoekt momenteel of het mogelijk is om in hun werkgebied bestaande biotopen te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden, zodat de Patrijs als akkervogel rondom Lochem behouden blijft. Kijk voor meer informatie op de site van het Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek.

Datum: dinsdag 8 april 2014
Tijd: aanvang 20:00
Plaats: Restaurant De Zonnebloem, Zutphenseweg 103 te Lochem
Kosten: Toegang gratis, aanmelding gewenst.
Patrijs. © Ben Koks.
28 maart 2014: Ben Koks geeft workshop bij RSPB Hope Farm
Op 28 maart 2014 organiseert RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) een Montagu’s harrier workshop voor hun beschermingsmedewerkers. Ben Koks is samen met Beatriz Arroyo gevraagd om hun ervaringen in het beschermen van Grauwe Kiekendieven te delen met de medewerkers van RSPB.

Datum: zaterdag 22 maart 2014
Plaats: Hope Farm Sandy, Bedfordshire

Programma: 10.15 welcome and outline of the day from Mark Thomas
The International perspective,
10.30 – 11.15 Beatriz Arroyo – Montagu’s Harrier work in Spain(/France)
11.15 – 12.00 Ben Koks – Montagu’s Harrier work in Holland/Senegal
12.00 – 12.30 Questions for Beatriz/Ben

The UK situation
13.15 Rob Lucking – Montagu’s Harrier work in East Anglia
13.45 Andrew Cornick – Montagu’s Harrier work in Oxon/Berks Downs
14.15 Paul Castle – Montagu’s Harrier work in ‘Wessex’
14.45 Questions for Rob/Andrew/Paul

15.00 – 16.00 Open discussion
Logo RSPB en mannetje grauwe kiekendief boven faunarand. © Ben Koks.
25 maart 2014: WGK lezing De Geelgors en andere akkerzangers
Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseert op 25 maart 2014 een lezing met de titel:
De Geelgors en andere akkerzangers.

Omdat het broedseizoen voor de akkervogels rond die tijd op het punt van beginnen staat, willen we enkele van deze soorten eens extra onder de aandacht brengen. Henk Jan Ottens laat in deze lezing verschillende kleine akkervogels aan de orde komen, waaronder de Geelgors. Hij zal een beeldschetsten van hun leefgebied, -gedrag en behoeftes.

Eenieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Graag van tevoren even aanmelden, in verband met de hoeveelheid koffie en thee.

Datum: dinsdag 25 maart 2014
Tijd: zaal open 19:00 uur
start lezing 19:30 uur
Plaats: Paviljoen Heemtuin & Natuurpark ‘Tussen de Venen’
Nieuweweg 127, 9649 AD Muntendam

Aanmelden bij: Madeleine Postma
mail of bel 06 292 699 78.
Geelgors. © Thijs Glastra. Klik voor een vergroting.
22 maart 2014: Lezing Almut Schlaich in Niedersachsen Wiesenweihen-workshop
Op 22 maart 2014 is er een Niedersächsischen Wiesenweihen-Workshop in Lüneburg.
Almut Schlaich zal een workshop verzorgen met als thema:
‘Die Besenderung von Wiesenweihen, hier insbesondere Viviane.’

Klik om de route van satellietzenderkiek Viviane en de andere zes kieken te bekijken.

Datum: zaterdag 22 maart 2014
Tijd: 13:30 - 14:00 uur
Plaats: Leuphana Universität Lüneburg
Hörsaal Nr.5, Campus Scharnhorststr.1 in 21335 Lüneburg

Logo’s.
21 maart 2014: Raymond Klaassen in Nieuws uit de Natuur tv
Vandaag 21 maart 2014 is collega Raymond Klaassen in het tv-programma Nieuws uit de Natuur te zien. Het programma is een onderdeel van een lesmethode biologie die op veel basisscholen wordt gebruikt. Raymond zal als deskundige vertellen over hoe vogels navigeren.

Datum: vrijdag 21 maart 2014
maandag 24 maart (6:05 uur) en vrijdag 28 maart (10:35 uur) herhaling
Tijd: 17:35 - 18:00 uur
Zender: Nederland 3 Zapp

Nieuws uit de Natuur.
18 maart 2014: Lezing Henk Jan Ottens op voorjaarsbijeenkomst FFF/Sovon Fryslân
Broedende Veldleeuwerik op boerenland bovenal gebaat extensiever grondgebruik.
Voor een stabiele populatie is één succesvol nest per jaar voldoende.

Dit is de titel van de lezing die Henk Jan Ottens op dinsdag 18 maart 2014 houdt op de gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van de Fryske Feriening foar Fjildbiology en Sovon-Fryslân.

Datum: dinsdag 18 maart 2014
Tijd: start 20:00 uur
Plaats: Hotel Oostergoo
Nieuwe Kade 1, Grou
Henk Jan Ottens vangt een veldleeuwerik voor het veldleeuwerikenonderzoek met radiotelemetrie. Nieuw Beerta 2011. © Hans Hut.
15 maart 2014: Lezing Almut Schlaich op kiekenthemadag Berlijn
Op Thementag im Ökowerk - Samstag, 15. März 2014, Wiesenweihe, Kornweihe und Rohrweihe zal Almut Schlaich de Grauwe Kiekendief vertegenwoordigen met een lezing over:
Wiesenweihen - Zug und Überwinterung: mit Langstreckenziehern unterwegs nach Afrika.

Klik voor meer informatie.

Datum: zaterdag 15 maart 2014
Tijd: 15:00 - 15:50 uur
Plaats: Ökologische Bildungs- und Tagungsstätte
Teufelsseechaussee 22 · 14193 Berlin

Logo: &Oumlkowerk. Foto:Almut met mobiele antenne in Senegal. © Ben Koks.
11 maart 2014: uitreiking WGK evaluatierapport akkervogelbeheer
Vandaag dinsdag 11 maart 2014 wordt het evaluatierapport ‘Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in provincie Groningen.’ dat in opdracht van provincie Groningen door de Werkgroep is geschreven overhandigd aan gedeputeerde Staghouwer. Tegelijkertijd wordt ook het advies aan provincie Groningen voor akkervogelbeheer na 2016 gepresenteerd.

Het evaluatierapport is gebasseerd op gegevens van twintig jaar veldonderzoek. In de afgelopen jaren zijn deze gegevens aangevuld/verfijnd met data uit onderzoeken met moderne technieken, zoals de GPS-loggers op grauwe kiekendieven.
Zonder onze toegewijde vrijwilligers en studenten was het verzamelen van deze gegevens in het veld van de MAS-tellingen, kiekendiefspeurtochten, muizenholletjestellingen, wintertellingen, braakbalpluissessies, veldleeuwerikenonderzoek, insectenbemonsteringen en vele andere heugelijke momenten op deze schaal nimmer mogelijk geweest.

Voor wie het evaluatierapport van de Werkgroep wil lezen, kan later vandaag op onze nieuwspagina met een link het rapport in pdf-versie downloaden.

Datum: dinsdag 11 maart 2014
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Garmerwolde
Kaartje: verspreiding van de Velkdleeuwerik in provincie Groningen. Foto: Veldleeuwerik. © Ben Koks.
11 maart 2014: Zeewolde, Ben Koks geeft toelichting projectidee Akkernatuur
Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van ANV Akkerwaard (Flevoland) zal Ben Koks samen met Merijn Bos (Louis Bolkinstituut) een toelichting geven op het projectidee ‘Akkernatuur’, een projectidee dat is ingediend door ANV Akkerwaard bij provincie Flevoland in het programma Nieuwe Natuur.
Datum: dinsdag 11 maart 2014
Tijd: 21:30 uur - 22:00 uur
Plaats: Zeewolde
Logo Agrarische Natuurvereniging Akkerwaard.
4 maart 2014: WGK lezing Resultaten Meetnet Agrarische Soorten
Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseert op 4 maart 2014 een lezing met de titel:
Resultaten en inzichten van het Meetnet Agrarische Soorten, 2009 tot en met 2013.

Omdat het erg slecht gaat met de meeste akkervogels is het van groot belang een vinger aan de pols van deze soorten te houden. Dit gebeurt onder andere door het tellen van broedvogels in akkergebieden volgens het Meetnet Agrarische Soorten.

De lezing gehouden door Popko Wiersma zal gaan over de resultaten van deze tellingen in het agrarisch gebied, aan de hand van gegevens die door de inspanning van vele vrijwilligers mogelijk zijn gemaakt. Bij enkele akkervogelsoorten wordt dieper ingegaan op hoe de aantalsontwikkeling in de afgelopen jaren is geweest en of het werken met akkervogelkerngebieden en de bijbehorende maatregelen in het kader van natuurbeheer in agrarisch gebied effect op de vogels hebben gehad.

Eenieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Graag van tevoren even aanmelden, in verband met de hoeveelheid koffie en thee.
Datum: dinsdag 4 maart 2014
Tijd: zaal open 19:00 uur
start lezing 19:30 uur
Plaats: Paviljoen Heemtuin & Natuurpark ‘Tussen de Venen’
Nieuweweg 127, 9649 AD Muntendam
Aanmelden bij: Madeleine Postma
mail of bel 06 292 699 78.
Kaart: verspreiding broedende Veldleeuweriken in Groningen. Foto: alerte Veldleeuwerik. © Ben Koks. Klik voor een vergroting.
22 februari 2014: Lezing Ben Koks op de 13e Belgische Vogeldag
Op 22 februari 2014 vindt de 13e editie van de Belgische Vogeldag plaats. Ben Koks zal een lezing geven met de titel: Grauwe Kiekendief, de trek ontrafeld.
De lezing is ‘een uiteenzetting over recente satellietzenderprojecten, die de trekroutes van 36 Grauwe Kiekendieven gedetailleerd in kaart brengen. Dat geeft bijzondere, nieuwe inzichten die van belang kunnen zijn in de verdere uitbouw van beschermingsprojecten van deze soort.’

Ga voor het hele programma naar de website van Natuurpunt.
Datum: zaterdag 22 februari 2014
Tijd: Belgische Vogeldag 9:45-17:10 uur
lezing Ben Koks 10:00-10:50
Plaats: Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk
Belgische Vogeldag 2014.
22 februari 2014: 20ste Landelijke WRN-dag met o.a. lezing van Almut Schlaich.
Op zaterdag 22 februari 2014 is de 20ste! Landelijke Roofvogeldag van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Namens de Werkgroep Grauwe Kiekendief houdt Almut Schlaich die dag een lezing over de resultaten van onderzoek met de nieuwste technieken naar Grauwe Kiekendieven.

De voorlopige lijst van de andere lezinghouders:
Anny Anselin (onderzoek naar Bruine Kiekendieven),
Martijn de Jonge (gieren),
Willem van Manen (Schreeuwarenden),
René Riem Vis (Fries buizerdtrio),
Stef van Rijn (Wespendieven, Havik)
Rob Bijlsma (fenelogie van ongestuwde roofvogeltrek in Nederland).

Houd voor het volledige programma de website van de WRN in de gaten.
Datum: zaterdag 22 februari 2014
Tijd: 9:30-16:30 uur
Plaats: Stadsschouwburg Ogterop Zuideinde 70, 7941 GK Meppel
Logo Werkgroep Roofvogels Nederland.
15 februari 2014: Integrale Roofvogeltelling
Integrale roofvogeltelling op zaterdag 15 februari 2014.
Tijdens de Integrale Roofvogeltelling op 14 december 2013 zijn minder Ruigpootbuizerds geteld dan in de voorgaande tellingen. Kunnen we er deze telling meer boven water krijgen of zijn het er dit winterseizoen gewoon minder? Het aantal Blauwe Kiekendieven kwam 14 december op 57. Zijn ze er nog, ondanks dat het niet ‘echt’ winteren wil? Met tellen weten we meer.

Vanaf 17 uur kan deze teldag op twee plaatsen afgesloten worden met een kop soep.
Klik voor meer informatie.
Datum: 15 februari 2014
Plaats: hele Waddenkust, N-Fryslân, N en O Groningen, Drenthe, Flevoland en ....
in overleg worden de telgebieden verdeeld
Opgeven bij: Madeleine Postma of bel 06 292 699 78
Klik voor meer informatie over de Integrale Roofvogeltelling van 15 februari 2014.
12 januari 2014: Grauwe kieken radio 1 VARA Vroege Vogels
Zondag 12 januari 2014, tussen 9:30 - 10:00 uur zijn Ben Koks en Raymond Klaassen te horen in de radiouitzending van VARA Vroege Vogels. Daarin een terugblik op jaren van bescherming- en onderzoekswerk, en een voorproefje op de publicatie van een artikel van de analyses over zeven jaar satellietzenderonderzoek naar Grauwe Kiekendieven die komende week verschijnt in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of Royal Society B.

Datum: zondag 12 januari 2014
Tijd: 9:30-10:00 uur
Plaats: Naardermeer, Radio 1 VARA Vroege Vogels
Jonge Grauwe kiekendief wordt in het bijzijn van VARA Vroege Vogels geringd. Westernieland 2008. © Madeleine Postma. Klik voor een vergroting.