AGENDA-ARCHIEF 2016
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

17 december 2016: Tel mee - Integrale Roofvogeltelling winterseizoen 2016/2017
Op zaterdag 17 december 2016 is het tijd voor de eerste Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2016/2017. Waar hangen de overzinteraars en wintergasten rond?

In het voorgaande winterseizoen 2015/2016 zijn er per telling meer dan veertig tellers in zes verschillende provincies actief geweest. Het streven is in ieder geval dezelfde gebieden weer te tellen, maar liever meer! Integraal betekent geheel of allesomvattend, dus alle roofvogels/muizeneteres in heel Nederland. Voor een ieder die op pad wil kan ook in haar/zijn omgeving aan de slag.

Datum: zaterdag 17 december 2016
Wat: integraal roofvogels tellen en waarnemingen op plaats, tijd en habitat op waarneming.nl invoeren. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 16 december 2016
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Drie soorten muizeneters in beeld. © Hilvert Huizing (Mazzel Moaze). Klik voor een vergroting. Oproep Integrale Roofvogeltelling zaterdag 17 december 2016. Klik voor een pdf van de oproep.
15 december 2016: Informatiebijeenkomst WGK vrijwilligers MAS Drenthe
Donderdag 15 december 2016: vrijwilligersavond Meetnet Agrarische Soorten (MAS) Drenthe.
Deze avond is in eerste instantie bedoeld voor de tellers die afgelopen broedseizoen voor Werkgroep Grauwe Kiekendief volgens de MAS‐methode akkervogels in Drenthe hebben geïnventariseerd. Henk Jan Ottens zal verslag doen van de uitkomsten van de telling van 2016 en vergelijken met uitkomsten van voorgaande tellingen. Verder is het een goed moment om jullie ervaringen in het veld uit te wisselen.

Heb je voor Werkgroep Grauwe Kiekendief MAS‐punten geteld in Drenthe of ben je (nog) geen MAS‐teller maar heb je toch interesse om hierbij aanwezig te zijn? In beide gevallen ben je van harte welkom. Graag van te voren even aanmelden, dit in verband met de beperkte ruimte in ’t Broekhoes, te Balinge.

Datum: donderdag 15 december 2016
Tijd: inloop vanaf 19:30 uur
start 20:00 uur tot 21:30 uur.
Locatie: ’t Broekhoes, Schiphorsten 2, 9437 TD in Balinge
Informatie en/of aanmelden:
Henk Jan Ottens: mail of bel 06 50 50 66 78
Zingende Grasmus. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
14 december 2016: Lezing Madeleine Postma IVN Zuidlaren
Op woensdag 14 december 2016 geeft Madeleine Postma een lezing over kiekendieven (bescherming en onderzoek) georganiseerd door IVN Zuidllaren voor leden en niet‐leden.

Datum: woensdag 14 december 2016
Tijd: start lezing 20:00 uur
Plaats: De Ludinge
Ludinge 4
9471 JD Zuidlaren
Entree: voor leden IVN Zuidlaren gratis;
voor niet‐leden € 2,50
Mannetje Grauwe Kiekendief. © Rob Dekker. Logo IVN.
10 december 2016: Opstartdag slaapplaatstelling en protocol foeragerende roofvogels
Zaterdag 10 december 2016 opstartdag tellen op slaapplaatsen Blauwe Kiekendieven en observeren foerageergedrag roofvogels:

1. In provincie Groningen zijn we bezig de ‘winterslaapplaatsen’ van Blauwe Kiekendieven in kaart te brengen. Om daar structureel de aantallen bij te kunnen gaan houden en waar mogelijk braakballen te rapen.

2. Daarnaast willen we in aansluiting op het onderzoek naar foerageergedrag van Blauwe Kiekendieven waaraan oud‐stagiair Maarten Vervoort in de winter van 2015/2016 gewerkt heeft doorgaan met het observeren van foerageergedrag van een aantal specifieke soorten roofvogels (Torenvalk, Ruigpootbuizerd, Buizerd, Kiekendieven) boven verschillende habitatstypes. Deze keer niet alleen in de winter maar ook in de rest van het jaar.
Klik hier om het onderzoeksverslag van Maarten Vervoort te lezen. We starten eerst in Groningen maar het observeren kan uiteindelijk overal in Nederland toegepast worden.

Beide activiteiten zijn van groot belang voor het vergroten van kennis rond Blauwe Kiekendieven, wat noodzakelijk is nu het zo slecht gaat met deze soort als broedvogel in Nederland. Het observeren van foerageergedrag geeft inzicht in het jaagsucces van roofvogels in verschillende habitattypen. Dit is van belang om het landschap effectiever in te richten om zo te komen tot een betere voorziening en bereikbaarheid van prooien.

Help je mee? Interesse? Om een begin met beide activiteiten te maken is het plan om zaterdag 10 december 2016 in Oost‐Groningen met een aantal geïnteresseerden eerst eens te oefenen met het observatieprotocol. Aansluitend bespreken we de slaapplaatsen van Blauwe Kieken, en sluiten de middag af met het tellen bij een slaapplaats. Heb je belangstelling voor een en/of beide activiteiten laat het ons dan weten? Ook als je er a.s. zaterdag er niet bij kan zijn.

Datum: zaterdag 10 december 2016
Wat: oefenen observatieprotocol foeragerende roofvogels
slaapplaatstellingen bespreken en slaapplaats tellen
Waar: Start stroschuur driesprong Westbaan Finserwolde.
Tijd: 12:30 uur start bespreken observatieprotocol
13:14 oefenen met observatieprotocol
14:30 uur nabespreking
15:00 uur bespreken slaapplaatstellingen Blauwe Kiekendief
15:45 uur start slaapplaatstelling
17:00 uur afsluiting
Aanmelden bij: Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Biddende Ruigpootbuizerd. © Hilvert Huizing (Mazzel Moaze). Klik voor een vergroting van de foto.Oud‐stagiair Maarten Vervoort observeert jaaggedrag van een Blauwe Kiekendief boven grasland. © Hilvert Huizing (Mazzel Moaze).
29 november 2016: Lezing Ben Koks bij Natuurlijk Limburg
Op dinsdag 29 november 2016 geeft Ben Koks een lezing over akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied op een informatieavond over akkervogelbeheer, georganiseerd door Natuurlijk Limburg.

Datum: dinsdag 29 november 2016
Tijd: 19:30 uur ‐ 21:30 uur
Plaats: De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, Heythuysen
Entree: bij aanmelding vooraf
Geelgors. © Sjoerd Sipma. Logo Natuurlijk Limburg.
23 november 2016: Kiekendievenbraakballen pluizen Haren (Gr)
Op woensdag 23 november 2016 gaan we in Haren (Gr) braakballen van Grauwe Kiekendieven pluizen. Daarmee is 2016 het 25ste jaar in het prooiresten‐onderzoek van Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Zo’n pluisavond is ook altijd een goed moment om terug te blikken op het Kiekendievenbroedseizoen. 2016 was een bijzonder slecht veldmuizenjaar, wat zijn invloed heeft gehad op het broedsucces van de Blauwe en Grauwe Kiekendieven. Wat voor voedsel hebben ze dit jaar dan kunnen vinden? Op de eerste pluisavond in Zeewolde vonden we al interessante prooisoorten als Veldspitsmuis, Bosmuis en ... Spotvogel!

Pluis je mee? Je bent van harte welkom, ook al heb je weinig of geen ervaring met het pluizen van braakballen.

Als je wilt kun je van te voren een hapje mee‐eten.

Datum: woensdag 23 november 2016
Wat: braakballen van Blauwe en Grauwe Kiekendieven pluizen.
Waar: Voormalig Biologisch Centrum, Kerklaan 30, 9751 NN Haren
Tijd: samen eten 18:30 uur
pluizen van 19:30 uur tot 22:00 uur.
Aanmelden: graag laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en materialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep Grauwe Kieken braakballen pluizen Haren (Gr). Klik voor een pdf van de oproep.
16 november 2016: Ben en Raymond lezing ATREE India
Op woensdag 16 november 2016 geven Ben Koks en Raymond Klaassen een lezing voor het onderzoeksinstituut Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment (ATREE) ‘Year‐round conservation of the Montagu’s Harrier by tracking individual birds using state‐of‐the‐art tracking technologies in combination with old‐fashioned fieldwork’.

Datum: woensdag 16 november 2016
Tijd: start lezing 15:45 uur (Indiaase tijd)
Plaats: auditorium onderzoeksintituut ATREE
Ben Koks tijdens werkbezoek op het ATREE onderzoeksinstituut in India.
8 november 2016: Lezing Henk Jan Ottens bij Vrienden van de Heemtuin Muntendam
Op dinsdag 8 november 2016 geeft Henk Jan Ottens een lezing over onderzoek naar patrijzen en veldleeuweriken, georganiseerd door Vrienden van de Heemtuin. Iedereen is welkom.

Datum: dinsdag 8 november 2016
Tijd: start lezing 20:00 uur
Plaats: De Heemtuin Muntendam
Nieuweweg 127, Muntendam
Entree: voor leden gratis
niet‐leden € 3,00
Veldleeuwerik. © Geert de Vries. Logo Vrienden van de Heemtuin.
3 november 2016: Lezing Henk Jan Ottens Vogelwerkgroep Hoogeveen
Op donderdag 3 november 2016 geeft Henk Jan Ottens een lezing over akkervogels, georganiseerd door Vogelwerkgroep Hoogeveen. Iedereen is welkom.

Datum: donderdag 3 november 2016
Tijd: start lezing 20:00 uur
Plaats: Herman Bavinckhuis
Stoekeplein 4
Hoogeveen
Entree: € 3,50
Graspieper. © Ben Koks. Logo VWG Hoogeveen.
26 oktober 2016: Kiekendievenbraakballen pluizen Zeewolde
Op woensdag 26 oktober 2016 gaan we in Zeewolde weer braakballen van Grauwe Kiekendieven pluizen. Het baakballen onderzoek gaat daarmee zijn 25ste jaar in!

Zo’n pluisavond is ook altijd een goed moment om terug te blikken op het Kiekendievenbroedseizoen. 2016 was een bijzonder slecht veldmuizenjaar wat zijn invloed heeft gehad op het broedsucces van de Blauwe en Grauwe Kiekendieven. Wat voor voedsel hebben ze dit jaar dan kunnen vinden?

Help je mee? Je bent van harte welkom ook al heb je weinig of geen ervaring met het pluizen van braakballen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de uitnodiging.

Datum: woensdag 26 oktober 2016
Wat: braakballen van Blauwe en Grauwe Kiekendieven pluizen.
Waar: IVN‐gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Tijd: van 19:00 uur tot 21:30 uur.
Aanmelden: graag laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en materialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep Grauwe Kieken braakballen pluizen Zeewolde. Klik voor een vergroting.
25 oktober 2016: Lezing Henk Jan Ottens bij Drents Collectief Rolde
Op dinsdag 25 oktober 2016 spreekt Henk Jan Ottens over akkervogels op een informatieavond voor deelnemers en geïnteresseerden voor het leefgebied Open Akkerland, georganiseerd door Het Drents Collectief.

Datum: dinsdag 25 oktober 2016
Tijd: 20:00 uur opening
20:15 uur start lezing Henk Jan Ottens
Plaats: Het Drents Collectief
Gieterstraat 45, Rolde
Entree: gratis voor deelnemers en geïnteresseerden
Veldleeuwerik. © Geert de Vries. Logo Het Drents Collectief.
16 oktober 2016: Ben Koks en Almut Schlaich sprekers PAOC 14 Dakar
Twee van onze collega’s (Almut Schlaich en Ben Koks) zullen van 16 tot en met 21 oktober 2016 op het veertiende Pan‐African Ornithological Congress (PAOC 14) aanwezig zijn en spreken. Het congres vindt plaats in Dakar, Senegal. Het heeft als thema: Global changes / Threats and opportunities for birds in Africa.

Ben en Almut zullen op donderdag 20 oktober spreken. Ben gaat het hebben over de samenstelling van het dieet van Grauwe Kiekendieven in de Sahel van West‐Afrika. Almut zal spreken over de ecologische factoren die bepalend zijn voor wanneer Grauwe Kiekendieven zich naar hun volgende wintergebied verplaatsen.
Een van de andere sprekers is Wim Mullié, hij presenteert een onderzoek in Senegal waar ook Almut bij betrokken is geweest.

Klik hier voor een beschrijving van de inhoud van de drie lezingen.

Datum: donderdag 20 oktober 2016
Wat: 14e Pan‐African Ornithological Congress
Waar: Dakar, Senegal.
Programma: 11:30 uur Ben Koks
Diet composition of wintering Montagu’s Harriers in Sahelian West Africa
11:45 uur Almut Schlaich
Ecological determinants of mid‐winter movements of Montagu’s Harriers
14:30 uur Wim Mullié
Foraging strategies of Caspian Terns, Royal Terns and Slender‐billed Gulls during reproduction
12 oktober 2016: Raymond Klaassen spreker op BOU conferentie
Op woensdag 12 oktober 2016 zal Raymond Klaassen een van de sprekers zijn op een conferentie georganiseerd door de British Ornithologists' Union (BOU). Dat als thema heeft: Advances in avian tracking and remote sensing: methods and applications.

Datum: woensdag 12 oktober 2016
Wat: Lezingen van Raymond Klaassen ‘What have we learnt from tracking small birds?’,
Wouter Vansteelant ‘Development of soaring strategies of Honey-buzzards’
en Willem Bouten ‘Combining accelerometer measurements and GPS to study landscape dependent behaviour of birds’.
Waar: Peterborough, UK.
8 oktober 2016: Lezing Almut Schlaich Wiesenweihe-workshop Hannover
Zaterdag 8 oktober 2016 zal Almut Schlaich lezing geven op de jaarlijkse Grauwe Kiekendievenbijeenkomst van Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten‐ und Naturschutz (NLWKN). De lezing zal gaan over Grauwe Kiekendieven met een GPS‐logger in Rheiderland. Met aandacht voor: hun trekroutes, hun overwinteringsgebieden en de eerste resultaten van het gebiedsgebruik door Grauwe Kiekendieven in Rheiderland.

Datum: zaterdag 10 oktober 2016
Wat: Lezing Almut Schlaich, Wiesenweihe‐workshop der Staatlichen Vogelschutzwarte
Waar: Hannover.
7 oktober 2016: Lezing Madeleine Postma Vogelwacht Amersfoort
Op vrijdag 7 oktober 2016 geeft Madeleine Postma een lezing over kiekendieven (bescherming en onderzoek) voor Vogelwacht Utrecht, afdeling Amersfoort.

Datum: vrijdag 7 oktober 2016
Tijd: start lezing 20:00 uur
Plaats: Kampeerboerderij Rintjeshoek, Kollumerpomp.
Kampeerboerderij Rintjeshoek en mannetje Grauwe Kiekendief (door Rob Dekker).
15 september 2016: Lezing Raymond Klaassen Lions Appingedam/Delfzijl
Op donderdag 15 september 2016 is Raymond Klaassen spreker op een bijeenkomst van de Lions Club Appingedam/Delfzijl.

Datum: donderdag 15 september 2016
Tijd: aanvang bijeenkomst 20:00 uur
Plaats: Losdorp.
Toegang: alleen voor leden van de Lions Club Appingedam/Delfzijl.
Een mannetje Grauwe Kiekendief gaat met prooi naar zijn nest. © Theo van Kooten. Logo Lions Club.
26 augustus 2016: Lezingen op congrestival This Side of Paradise
Een heel weekend lang flora‐ en faunabreed lezingen en activiteiten voor jong en oud op het congrestival ‘This Side of Paradise’. Georganiseerd door Waarneming.nl en De Veldshop.

Van vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 2016 wordt het congrestival in De Biotoop, het oud Biologisch Centrum te Haren gehouden.
Drie collega’s zullen een lezing geven dit weekend. Met op vrijdagavond:
‐ Ben Koks met ‘Is er na 25 jaar bescherming nog perspectief voor de grauwe kiekendief in Nederland?’.
‐ Henk Jan Ottens over de Veldleeuwerik.
Op zondagmiddag is het de beurt aan:
‐ Raymond Klaassen met ‘Tijdsbudgetten van trekkende roofvogels: migratie is meer dan vliegen alleen.’.

Ga voor meer informatie naar de website van het congrestival This side of paradise.

Datum: vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2016
Wat: een natuurevenement met lezingen, excursis en workshops voor jong en oud.
Waar: ‘De Biotoop’, voormalig Biologisch Centrum te Haren..
Programma: website congrestival This Side of Paradise
Entree: kaartverkoop

19 augustus 2016: Lezing Almut Schlaich & Mark Thomas British Birdfair 2016
Van vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus vindt het jaarlijkse British Birdwatching Fair plaats in Rutland Water (Groot‐Brittannië). Ook wel het ‘Glastonbury’ voor vogelaars genoemd. Dit groots opgezet festival wordt al sinds 1989 georganiseerd door de Leicestershire & Rutland Wildlife Trust en de RSPB.

Dit jaar zal onze collega Almut Schlaich samen met Mark Thomas van de RSPB een lezing houden over ‘Global Conservation of the Montagu’s Harrier’. Klik hier om naar de website van Birdfair 2016.

Datum: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016
Wat: British Birdwatching Fair 2016
Waar: Rutland Waters, Groot‐Brittannië.
Programma: website Birdfair 2016
Entree: kaartverkoop

3 juni 2016: Akkervogelzoekweekend Vlaanderen
Van 3 t/m 5 juni 2016 Akkervogelzoekweekend ‘KIEK ’n GORS’ in Vlaanderen. Dit weekend wordt georganiseerd door onze collega’s van Werkgroep Grauwe Gors. Samen met een grote groep vrijwilligers wil Werkgroep Grauwe Gors in de Belgische landstreek Haspengouw zangposten in kaart brengen van Grauwe Gorzen en zoeken naar mogelijke broedverdachte Blauwe en Grauwe Kiekendieven. Daarbij is alle hulp (uit binnen‐ en buitenland) van harte welkom!

Werkgroep Grauwe Gors zorgt voor slaapplaatsen, eten en drinken. En 's avonds voorzien zij in een programma met lezingen over akkervogels. Graag van te voren aanmelden.

Datum: vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni 2016
Plaats: Hoeve Chapeauveau, plateau Outgaarden, Haspengouw (Vlaanderen)
Programma: overdag veldwerk met zoeken van zangposten Grauwe Gors en broedverdachte kiekendieven. Klik voor een pdf van het volledige programma.
Overnachting & eten: wordt verzorgd door Werkgroep Grauwe Gors
Aanmelden: via de website van Werkgroep Grauwe Gors.

Flyer met de vooraankoniging voor een Akkervogelzoekweekend in landstreek Haspengouw, Vlaanderen. Klik voor een pdf‐bestand van de flyer.
21 mei 2016: Zoekdag Kiekendieven Flevoland
Zaterdag 21 mei 2016 Flevoland ‐ zoekdag broedparen Blauwe en Grauwe Kiekendief.
Na de start van het Kiekenseizoen met het zoeken van broedparen in Oost‐Groningen is nu Flevoland aan de beurt. Duikt er weer een paartje Blauwe Kieken op in de Flevolandse akkers? Zijn er net als in 2014 en 2015 weer zes paartjes Grauwe Kieken? Hulp is welkom tijdens deze zoekdag.

Iedereen (ook zonder ervaring) is van harte welkom om mee te doen.
Graag wel van te voren aanmelden in verband met de catering.

Datum: zaterdag 21 mei 2016
Plaats: Flevoland
Tijd: van 9:00 uur tot 19:00 uur

Programma
09:00 uur start met koffie en thee
op het bedrijf van familie Haanstra Olsterpad 10, Dronten
09:30 uur instructies voor in het veld
10:00 uur verdeeld in kleine groepen het veld in om broedparen van
Blauwe en Grauwe Kiekendieven te zoeken en/of te observeren
(overdag zelf zorgen voor eten en drinken)
16:30 uur verzamelen voor het uitwisselen van waarnemingen en de gezamenlijke maaltijd.
17:00 uur gezamenlijke maaltijd
17:30 uur presentaie broedseizoen van 2015, lopende projecten en onderzoeken
18:30 uur afsluiting met koffie en thee

Aanmelden: vóór 20 mei 2016 bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Oproep Kiekenzoekdag zaterdag 21 mei 2016 Flevoland. Klik voor een pdf van de oproep. Vrouwtje Grauwe Kiekendief wacht aan het begin van het broedseizoen op prooi gebracht door haar man. Oost-Groningen, 8 mei 2012. © André Eijkenaar. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
14 mei 2016: Zoekdag Kiekendieven Oost-Groningen, start broedseizoen
Zaterdag 14 mei 2016 – startdag Kiekendievenseizoen Oost‐Groningen.
Tegen die tijd zijn er baltsende kieken boven de akkers te zien. Het is dan de hoogste tijd voor onze jaarlijkse startdag in Oost‐Groningen. Een startdag waar we samen (in kleine groepen) op zoek gaan naar broedparen van Blauwe en Grauwe Kiekendieven en in het weidse landschap van Oost‐Groningen.

Iedereen (ook zonder ervaring) is van harte welkom om mee te doen.
Graag wel van te voren aanmelden in verband met de catering.

Datum: zaterdag 14 mei 2016
Startlocatie: Fenna Heerd
Korengarst 10, 9635 VB Noordbroek
Tijd: van 9:00 uur tot 19:00 uur

Programma
09:00 uur start met koffie en thee
locatie wordt later bekend gemaakt
09:30 uur instructies voor in het veld
10:00 uur verdeeld in kleine groepen het veld in om broedparen van
Blauwe en Grauwe Kiekendieven te zoeken en/of te observeren
(overdag zelf zorgen voor eten en drinken)
16:30 uur verzamelen op Fenna Heerd, uitwisselen van waarnemingen en de gezamenlijke maaltijd.
17:30 uur presentaie over het broedseizoen van 2015 en lopende projecten en onderzoeken
18:30 uur afsluiting met koffie en thee

Aanmelden: vóór 12 mei 2016 bij Madeleine Postma mail of bel 06 29 26 99 78

Kan je niet de hele dag? Geen probleem een dagdeel is ook mogelijk.
Kan je helemaal niet? Op zaterdag 21 mei 2016 hebben we een kiekenzoekdag in Flevoland.
Vrouwtje Grauwe Kiekendief met nestmateriaal. © Gerhard Kornelis. Uitnodiging startdag Kiekendievenseizoen 2016. Klik om een pdf van de uitnodiging te openen.
21 april 2016: UvA-BiTS Symposium met o.a presentatie van Almut Schlaich
Op donderdag 21 april 2016 is er een interessant symposium van UvA‐Bird Tracking System, met o.a. een presentatie van onze promovenda Almut Schlaich over hoe Grauwe Kiekendieven omgaan met de verslechterende voedselomstandigheden aan het eind van hun overwintering in de Sahel. In haar onderzoek combineerde zij gedetailleerde data van GPS‐loggers met veldwerk ter plaatse. Je bent van harte welkom om de presentaies op het symposium bij te wonen. Lees meer over het programma, waar op te geven en de kosten.

Datum: donderdag 21 april 2016
Plaats: Turingzaal, CWI, Science Park 125, Amsterdam
Bijwonen: opgeven via de website van UvA‐BiTS
Aankondiging UvA‐BiTS Symposium op 21 april 2016.
20 april 2016: Lezing Ben Koks voor uilenbeschermers N-Brabant
Op vrijdag 20 april 2016 geeft Ben Koks een lezing over ‘Wijst de velduil ons naar slimmer akkervogelbeheer?’ op de provinciale jaaravond voor uilenbeschermers in Noord‐Brabant, en voor ander geïnteresseerden georganiseerd door het Brabants Landschap.

Datum: woensdag 20 april 2016
Tijd: 19:15 uur zaal open en ontvangst met koffie en thee
20:00 Welkomstwoord Jan Baan, directeur Brabants Landschap
20:10 Terugblik seizoen 2015 Jochem Sloothaak, provinciaal coördinator
20:30 Wijst de velduil ons naar slimmer akkervogelbeheer
Ben Koks, Werkgroep Grauwe Kiekendief

21:00 Pauze
21:30 Vervolg lezing
22:00 Uitreiking oorkonde Uilenbeschermer van het Jaar
22:15 Mededelingen & sluiting
Plaats: Theater De Speeldoos Vliertstraat 6, 5261 EL Vught
Velduil. © WGK. Logo Brabants Lanschap.
2 april 2016: Jaarlijkse kiekendievenbijeenkomst Frankrijk 2016
Op zaterdag 2 en zondag 3 april vindt de 21ste Réunion annuelle du Réseau Busards plaats in Tilloy‐lès‐Mofflaines (Frankrijk). Georganiseerd door en voor vrijwilligers die in Frankrijk actief zijn met het beschermen van kiekendieven. De bijeenkomst bestaat uit lezingen met daarin stand van zaken uit de organiserende regio en met resultaten van lopende of afgeronde onderzoeken die zowel binnen als buiten Frankrijk plaatsvinden.

Op zondag komen sprekers uit Vlaanderen over het onderzoek aan Bruine Kiekendieven en het nieuwe kiekendievenbeschermingsplan aan bod. Daarna staat onze collega Almut Schlaich in de schijnwerpers en zal het hebben over de verslechterende ecologische omstandigheden in de Sahel, en hoe Grauwe Kiekdendieven omgaan met dit probleem. Zie daar: het paradox van Moreau.

Klik hier voor voor het hele programma.

Datum: 2 en 3 april 2016
Plaats: Tilloy‐lès‐Mofflaines (Frankrijk)
Aankondiging van jaarlijkse kiekendievenbijeenkomst Frankrijk 2016.
25 maart 2016: Informatieavond akkervogelstellen (MAS) Holwerd
Vrijdag 25 maart 2016: informatieavond punttelmethode akkervogeltellingen Meetnet Agrarische Soorten (MAS), in Holwerd.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2015, uitleg over de telmethode MAS, en een overzicht van het broedseizoen van de Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in ieder geval op zoek naar nieuwe tellers die mee willen helpen om akkervogels in Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen op de kaart te zetten. Maar tellers die in andere provincies en in andere (half) open landschappen aan de slag willen zijn ook van harte welkom. Help je mee?

Akkervogels nemen al jaren in aantallen af. Om deze terugloop tegen te gaan worden in het agrarisch landschap verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van faunaranden langs akkers. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied te blijven volgen. Werkgroep Grauwe Kiekendief gebruikt hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies een punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS).

Punttelmethode
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen. Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij ons aan. Via een e‐mail of bel 06 29 26 99 78.

Hoe meer punten er geteld worden, hoe beter het beeld dat verkregen wordt van de verspreiding van akkervogels. Daarom roept Werkgroep Grauwe Kiekendief op om mee te helpen de akkervogels in kaart te brengen.

Datum: vrijdag 25 maart 2016
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: MFA ‘De Ynset’ De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Madeleine Postma: mail of bel 06 29 26 99 78
Geelgors. © Sjoerd Sipma. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Dichtheden van broedparen Geelgors in akkerbouwgebieden in provincie Groningen geschat op basis van MAS-tellingen in 2015. Dichtheden zijn weergegeven per 100 ha en moeten worden beschouwd als minimumschattingen. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
15 maart 2016: Informatieavond akkervogelstellen (MAS) Zuidlaren
Dinsdag 15 maart 2016: informatieavond Meetnet Agrarische Soorten (MAS), in Zuidlaren.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2015, uitleg over de telmethode MAS, en een overzicht van het broedseizoen van de Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief in ieder geval op zoek naar nieuwe tellers die mee willen helpen om akkervogels in Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen op de kaart te zetten. Maar tellers die in andere provincies en in andere (half) open landschappen aan de slag willen zijn ook van harte welkom. Help je mee?

Akkervogels nemen al jaren in aantallen af. Om deze terugloop tegen te gaan worden in het agrarisch landschap verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van faunaranden langs akkers. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied te blijven volgen. Werkgroep Grauwe Kiekendief gebruikt hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies een punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS).

Punttelmethode
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen. Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij ons aan. Via een e‐mail of bel 06 29 26 99 78.

Hoe meer punten er geteld worden, hoe beter het beeld dat verkregen wordt van de verspreiding van akkervogels. Daarom roept Werkgroep Grauwe Kiekendief op om mee te helpen de akkervogels in kaart te brengen.

Datum: dinsdag 15 maart 2016
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: Gebouw imkervereniging Zuidlaren, Osbroeken 3, 9471 TZ Zuidlaren
(De Osbroeken is een zijstraat van de Hunzeweg naar De Groeve, t/o het Hoogholtje bij de molen De Wachter)
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Madeleine Postma: mail of bel 06 29 26 99 78
Geelgors. © Sjoerd Sipma. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Dichtheden van broedparen Geelgors in akkerbouwgebieden in provincie Groningen geschat op basis van MAS-tellingen in 2015. Dichtheden zijn weergegeven per 100 ha en moeten worden beschouwd als minimumschattingen. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
9 maart 2016: Lezing WGK voor Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren
Op woensdag 9 maart 2016 geeft Madeleine Postma een lezing over de Grauwe Kiekendieven op een bijeenkomst van Vereniging Van Vrouwen Van Vrijmetselaren, te Winschoten.

Datum: woensdag 9 maart 2016
Tijd: start lezing 19:30 uur
Plaats: Winschoten
Mannetje Grauwe Kiekendief. © Theo van Lent. Logo Vrijmetselaarsloge Winschoten.
7 maart 2016: Informatieavond akkervogels tellen (MAS) Flevoland
Maandag 7 maart 2016: informatieavond Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Flevoland.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2015, uitleg over de telmethode MAS, en een overzicht van het broedseizoen van de Flevolandse Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere Flevoland op de kaart te zetten. Help je mee?

Akkervogels nemen al jaren in aantallen af. Om deze terugloop tegen te gaan worden in het agrarisch landschap verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van faunaranden langs akkers. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied te blijven volgen. Werkgroep Grauwe Kiekendief gebruikt hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies een punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS).

Punttelmethode
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Beter beeld van agrarische gebieden
In opdracht van provincie Flevoland telt Werkgroep Grauwe Kiekendief 133 punten in heel Flevoland. Vorig jaar zijn daarbovenop nog 57 punten door vrijwilligers geteld. Ondanks dit mooie totaal van 190 punten zijn er toch nog gebieden in Flevoland niet goed afgedekt (zie kaartje). Hoe meer punten er geteld worden, hoe beter het beeld dat verkregen wordt van de verspreiding van akkervogels. Daarom roept Werkgroep Grauwe Kiekendief op om mee te helpen de akkervogels in kaart te brengen.

Datum: maandag 7 maart 2016
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: De Kalverschuur, Visvijverweg 32, 8255 PG Swifterbant
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Jitty Hakkert: mail of bel 06 46 02 49 64
Zingende Graspieper. Nieuwolda,2015. © Ben Koks. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Kaartje van provincie Flevoland met een overzicht van de getelde punten in 2015. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
27 februari 2016: Jaarlijkse Landelijke Dag Roofvogels Meppel
Op zaterdag 27 februari vindt de 22ste Landelijk Dag Roofvogels in Meppel plaats. Deze dag wordt zoals altijd georganiseerd door Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

Een ieder die geïterresseerd is, is van harte welkom. Klik hier voor het programma.
Datum: zaterdag 27 februari 2016
Tijd: inloop vanaf 9:30 uur
programma van 10:00 uur tot 16:00 uur
(lunchpauze 12:00‐13:30 uur)
Plaats: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, Meppel
Bruine Kiekendief headfoto WRN website en logo.
27 februari 2016: Veldwerkdag omgeving Muntendam
Op zaterdag 27 februari 2016 is er een veldwerkdag met Werkgroep Boerenbuitengebied in de polders bij Muntendam.

In het buitengebied van Muntendam is akkerbouwer Peter Harry Mulder (Boerderij Kloosterplaats) sinds jaar en dag actief om zijn land akkervogelvriendelijk in te richten. Samen met omwonenden richtte hij Werkgroep Boerenbuitengebied op. De werkgroep wil de variatie in flora en fauna in het buitengebied van Muntendam vergroten. Peter Harry is vorig jaar al begonnen met de wegbermen zo te beheren dat insecten er voedsel en schuilplaatsen vinden.

Tussen de akkers liggen sinds de ruilverkaveling twee struweelrijke overhoekjes, die rijk zijn aan vogels. De beplanting wordt gevarieerder gemaakt om de bosjes aantrekkelijker te maken voor meer soorten. Een deel van het struweel wordt uitgedund, en struiken die insecten lokken worden bijgeplant. Op een veldje dat binnen één van de overhoekjes ligt, zullen later dit jaar koeien worden ingeschaard. Om het struweel te beschermen, zal afrastering worden geplaatst. Her en der langs de weg die dwars door het gebied loopt, komen nieuwe groepjes veldstruweel.

Met een wandelroute en een picknickbank wordt een uitje in het gebied nog leuker voor boeren, burgers en buitenlui. Maar voordat het zover is, moet er nog wat werk verzet worden. We beginnen met het afrasteren van overhoekjes en het aanleggen en beplanten van struweelvakken.

Zin om in de buitenlucht de handen eens flink uit de mouwen te steken en een bijdrage te leveren aan een gevarieerder akkergebied met meer vogels en vlinders?
Geef je dan op voor de velddag. Kan je niet een hele dag, een dagdeel is ook al mooi. Koffie, thee en soep staan klaar.
Datum: zaterdag 27 februari 2016
Tijd: 10:00 uur ‐ 16:00 uur
Plaats: Boerderij Kloosterplaats, Tussenklappen Westzijde 9, Muntendam
Opgeven bij: Werkgroep Buitengebied
Geelgors. © Sjoerd Sipma. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Oproep voor extra handen bij veldwerkdagen in het buitengebied van Muntendam. Klik om naar een pdf van de afbeelding te gaan.
20 februari 2016: Lezing WGK Henk Jan Ottens Werkgroep Florakartering Drenthe
Op zaterdag 20 februari 2016 geeft Henk Jan Ottens een lezing over de Kruidenrijke perceelranden en jubelende Veldleeuweriken op de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst van Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe.

Datum: zaterdag 20 februari 2016
Tijd: start bijeenkomst 10:00 uur
aanvang lezing Henk Jan Ottens 14:25 uur
Plaats: De Meent, Stationsweg 159 Zuidlaren
Toegang: alleen medewerkers Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe
Zingende Veldleeuwerik. © Geert de Vries. Logo Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe.
20 februari 2016: Tweede Integrale Roofvogeltelling winter 2015-2016
Op zaterdag 20 februari 2016 is het tijd voor de tweede Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2015/2016. Waar zitten dan nog de Ruigpootbuizerds? En zwerven de Blauwe Kiekendieven nog in dezelfde gebieden rond? Kortom nogmaals de muizeneters in kaart brengen.

Op zaterdag 12 december 2015 zijn er meer dan veertig tellers in zes verschillende provincies actief geweest. Het streven is in ieder geval dezelfde gebieden weer te tellen, maar liever meer! Integraal betekent geheel of allesomvattend, dus alle roofvogels/muizeneteres in heel Nederland. Voor een ieder die op pad wil kan ook in haar/zijn eigen omgeving aan de slag.

Datum: zaterdag 20 februari 2016
Wat: integraal roofvogels tellen en waarnemingen op plaats, tijd en habitat op kaart intekenen. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 19 februari 2016
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Vrouwtje Blauwe Kiekendief door Theo van Kooten. Oproep Integrale Roofvogeltelling zaterdag 20 februari 2016. Klik voor een pdf van de oproep.
12 februari 2016: presentatie Maarten Vervoort: foerageergedrag Blauwe Kiekendieven
Op vrijdag 12 februari 2016 geeft Maarten Vervoort (student toegepaste biologie, HAS Hogeschool ’s-Hertogenbosch) een presentatie over zijn onderzoek naar het foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in Oost‐Groningen.

Maarten heeft van begin september tot eind november 2015 volgens een vast protocol het jaaggedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in kaart gebracht. Dit heeft interessante gegevens opgeleverd. Je bent van harte welkom om de presentatie van Maarten bij te wonen in de Molen Edens te Winschoten.

Datum: vrijdag 12 februari 2016
Plaats: Molen Edens Nassaustraat 14, 9671 BW Winschoten
Tijd: 13:00 uur ‐ 13:30 uur
Toegang: gratis
Student Maarten Vervoort bezig met het volgen van jagende Blauwe Kiekendieven. (Blauwe Kiekman is gefotoshopt) © Hilvert Huizing. (klik voor een vergroting van de afbeelding)
12 februari 2016: Braakballen pluizen Grauwe Kiekendieven, Winschoten (Gr)
Na al twee succesvolle pluisavonden is er toch nog een berg braakballen over. Graag willen we die berg zo klein mogelijk maken, hebben we op vrijdag 12 februari 2016 nog een pluismoment gepland.

Op dit moment zijn onze collega’s Ben Koks en Almut Schlaich druk met het in kaart brengen van het voedselaanbod voor Grauwe Kiekendieven in Senegal, één van de overwinteringslanden in Afrika. Zoals op de foto’s is te zien produceren de Grauwe Kiekendieven daar braakballen van een hele andere samenstelling dan die in het broedseizoen in Nederland. De ‘Senegalese’ braakballen worden door een specialist uitgeplozen. De ‘Hollandse’ braakballen pluizen we al sinds jaar en dag samen met jullie uit. Van groot belang om jaar in jaar uit een goed beeld te krijgen en te blijven houden van de door Blauwe en Grauwe Kiekendieven genuttigde prooien in het broedseizoen.

Het pluizen wordt om 13:00 uur voorafgegaan door een presentatie van student Maarten Vervoort over onderzoek naar het foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in Oost‐Groningen.

Klik voor een pdf met informatie.
Datum: vrijdag 12 februari 2016
Wat: braakballen van Blauwe en Grauwe Kiekendieven pluizen.
Waar: Molen Edens Nassaustraat 14, 9671 BW Winschoten
Tijd: middag en/of avond, vanaf 13:00 uur tot 21:00 uur.
voor wie wil kan ’s avonds een hapje mee‐eten.
Aanmelden: graag v&oaccute;&oaccute;r 12 februari laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en materialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Braakbal van een Grauwe Kiekendief gevonden op een slaapplaats in Senegal. © WGK. Klik voor een vergroting. Braakbal van een Grauwe Kiekendief gevonden tijdens het broedseizoen in Nederland. © WGK. Klik voor een vergroting.
8 februari 2016: Lezing WGK bij VWG Midden-Kennemerland
Op maandag 08 februari 2016 geeft Madeleine Postma een lezing over de Bescherming en onderzoek door o.a. telemetrie bij Grauwe, Blauwe en Bruine Kiekendief op uitnodiging van Vogelwerkgroep Midden‐Kennemerland. Klik hier voor een flyer met meer informatie.

Datum: Maandag 08 februari 2016
Tijd: aanvang 20:00 uur
Plaats: filmzaal PWN Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2, Castricum
Entree: leden Vogelwerkgroep Midden‐Kennemerland: gratis
niet‐leden: € 3,‐
Grauwe Kiekendiefman met GPS‐logger. © WGK. Logo VWG Midden‐Kennemerland.
4 februari 2016: Kiekendieven in 'Het Klokhuis' NPO 3
Op donderdag 4 februari 2016 kiekendieven in het NTR kinderprogramma ‘Het Klokhuis’. In deze aflevering staat Roofvogelonderzoek in Nederland centraal. Naast het ringen van jonge Haviken komen de Grauwe Kiekendieven aanbod met het zenderonderzoek.

Datum: donderdag 4 februari 2016
Tijd: 18:23
Zender: NPO 3
Gemist? terug te zien via de website van ‘Het Klokhuis’
Grauwe Kiekendief Edwin met een GPS‐logger op zijn rug. Senegal, februari 2015.  © WGK (klik voor een vergroting van de afbeelding). Logo Het Klokhuis.
31 januari 2016: Flevoland winterse zoekdag Blauwe Kiekendief
Op zondag 31 januari 2016 op zoek naar de Blauwe Kiekendieven van de winter in Flevoland.

Het kiekenbroedseizoen 2015 in Flevoland bracht voor de Blauwe Kiekendieven het eerste succesvolle paar sinds tien jaar: drie jongen vlogen uit. Het was ook het eerste bekende en beschermde nest van Blauwe Kiekendieven in Flevolands akkerland.

Het aantal waarnemingen van Blauwe Kiekendieven in de winter in Flevoland is - net als in rest van Nederland - vele malen hoger dan het aantal waarnemingen in het broedseizoen. Graag willen we in kaart brengen waar ze jagen en slapen. Mooi excuus om het veld in te gaan. Ga je mee?

Datum: zondag 31 januari 2016
Wat: in kaart brengen waar Blauwe Kiekendieven in Flevoland precies rondjagen, in welke gebieden en vooral ook boven wat voor vegetatie en of gewassen. Aan het eind van de middag tellen we op bekende slaapplaatsen en hopen we nog andere slaapplaatsen ontdekken.

Waar: Afhankelijk van het aantal deelnemers. In eerste instantie Zuidelijk Flevoland, en wanneer mogelijk ook Oostelijk Flevoland.

Programma: 12:30 uur verzamelen, parkeerplaats Biezenburcht, Knardijk 40, 3898 LV Zeewolde
13:00 uur het veld in,
17:00 uur bij slaapplaatsen staan, of in het veld Blauwe Kieken volgen naar mogelijke slaapplaats.
18:00 ‐ 18:30 uur (voor wie wil) verzamelen in De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde.
18:30 uur afsluiten, onder het nuttige van een gezamenlijke hap de bevindingen doornemen.

Aanmelden: vóór 30 januari 2016
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep zoekdag Blauwe Kiekendief Flevoland 31 januari 2015. Klik voor een pdf.
28 januari 2016: Lezing WGK Madeleine Postma VWG IVN Zuidlaren
Op donderdag 28 januari 2016 geeft Madeleine Postma een lezing over de Kiekendieven van Nederland op de Vogelwerkgroep‐avond van Vogelwerkgroep IVN Zuidlaren

Datum: Donderdag 28 januari 2016
Plaats: Osbroeken 3, 9471TZ Zuidlaren
Toegang: alleen IVN‐leden. Is volgeboekt.
Kiekendiefmannen. Logo IVN.
26 januari 2016: Peter Harry Mulder en Madeleine Postma informatiebijeenkomt Waadrâne
Op dinsdag 26 januari 2016 vertelt Peter Harry Mulder (boerderij Kloosterplaats) over de praktijk van natuurbeheer in agrarisch gebied en Madeleine Postma over de ecologie van akkervogels op een bijeenkomst van het nieuwe Friese Agrarisch Collectief Waadrâne.

Datum: dinsdag 26 januari 2016
Tijd: start bijeenkomst 20:00 uur
inloop vanaf 19:30 uur
Plaats: Engwierum
Toegang: (potentiële) deelnemers ANLb 2016 in het leefgebied open akkerland van het Agrarisch Collectief Waadrâne
Veldleeuwerik. © Hans Hut. Logo Agrarisch Collectief Waadrâne.
23 januari 2016: Veldwerkdagen omgeving Muntendam
Op zaterdag 23 januari, woensdag 17 februari en zaterdag 27 februari 2016 zijn er veldwerkdagen met Werkgroep Boerenbuitengebied in de polders bij Muntendam.

In het buitengebied van Muntendam is akkerbouwer Peter Harry Mulder (Boerderij Kloosterplaats) sinds jaar en dag actief om zijn land akkervogelvriendelijk in te richten. Samen met omwonenden richtte hij Werkgroep Boerenbuitengebied op. De werkgroep wil de variatie in flora en fauna in het buitengebied van Muntendam vergroten. Peter Harry is vorig jaar al begonnen met de wegbermen zo te beheren dat insecten er voedsel en schuilplaatsen vinden.

Tussen de akkers liggen sinds de ruilverkaveling twee struweelrijke overhoekjes, die rijk zijn aan vogels. De beplanting wordt gevarieerder gemaakt om de bosjes aantrekkelijker te maken voor meer soorten. Een deel van het struweel wordt uitgedund, en struiken die insecten lokken worden bijgeplant. Op een veldje dat binnen één van de overhoekjes ligt, zullen later dit jaar koeien worden ingeschaard. Om het struweel te beschermen, zal afrastering worden geplaatst. Her en der langs de weg die dwars door het gebied loopt, komen nieuwe groepjes veldstruweel.

Met een wandelroute en een picknickbank wordt een uitje in het gebied nog leuker voor boeren, burgers en buitenlui. Maar voordat het zover is, moet er nog wat werk verzet worden. We beginnen met het afrasteren van overhoekjes en het aanleggen en beplanten van struweelvakken.

Zin om in de buitenlucht de handen eens flink uit de mouwen te steken en een bijdrage te leveren aan een gevarieerder akkergebied met meer vogels en vlinders?
Geef je dan op voor een (of meerdere) van de velddagen. Kan je niet een hele dag, een dagdeel is ook al mooi. Koffie, thee en soep staan klaar.
Datum: zaterdag 23 januari 2016
woensdag 17 februari 2016
zaterdag 27 februari 2016
Tijd: 10:00 uur ‐ 16:00 uur
Plaats: Boerderij Kloosterplaats, Tussenklappen Westzijde 9, Muntendam
Opgeven bij: Werkgroep Buitengebied
Geelgors. © Sjoerd Sipma. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Oproep voor extra handen bij veldwerkdagen in het buitengebied van Muntendam. Klik om naar een pdf van de afbeelding te gaan.