NIEUWSARCHIEF 2009
Ga voor nieuwsarchief actueel, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Terugkijkend op het jaar 2009
Beste mensen

2009 behoort tot de meest succesvolle seizoenen die we tot nu hebben gedraaid. Voor het eerst in bijna dertig jaar (51 paar in 1980) meer dan vijftig paar grauwe kiekendieven in Nederland. Na een reeks van gestage groei konden we in 2009 meer dan zestig paar registreren. Bijzonder was (wederom) de toename in Noord-Groningen en de toch wel onverwachte vestiging in Friesland. In deze mooie provincie in 2009 minimaal 5 paartjes waarbij vooral de vestiging op de kwelders van het Noorderleeg in het oog springen. Wij schatten de kans om tot een duurzame populatie te komen gunstig in, door een veelbelovende combinatie van agrarisch natuurbeheer en het huidige kwelderbeheer. Door het extra werk in 2009 van het kiekenteam hadden we helaas minder tijd voor andere zaken dan beschermingswerk en onderzoek. We hebben onze website helaas niet goed kunnen bijwerken, maar voortaan zullen we jullie geregeld van tal van nieuwtjes voorzien.
Natuurlijk zijn de meeste lezers benieuwd naar heel iets anders dan euforische verhalen over gebroken records en broedende kieken op Friese kwelders. Niet lullen Koks, poetsen met die hap! Klopt als een bus. Ook in 2009 hebben we weer een aantal vogels een satellietzender meegegeven. In Denemarken (met een genereuze gift van de Deense Birdlife-partner DOF trouwens) zijn drie volwassen vogels voorzien van een geavanceerd stukje hightech en voorts zijn twee Nederlandse vogels en een Noord Duitse vogel van een 12-grams PTT voorzien. Van ons bezoek aan Denemarken is een leuk filmpje te vinden. Ook de "oude garde" laat nog prachtige patronen zien. Bestuurslid Sjoerd Sipma zal jullie frequent meenemen en met een kiekenblik de migratie en overwintering van commentaar voorzien (zie: Route 2009/2010). In dit vijfde zenderseizoen is er dus weer het een ander te genieten en hopen we weer een paar puzzelstukjes aan ons verhaal toe te voegen. Het wordt erg op prijs gesteld als lezers laten weten wat ze hiervan vinden.

Een ander succes dit jaar is het besluit van de Tweede Kamer om € 30 miljoen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) over te hevelen naar akkerrandbeheer. Dit lobbysucces is te danken aan de aantoonbare resultaten die we in het veld bereiken. De Tweede Kamer en Minister Verburg hebben zich laten inspireren door ons werk in Groningen en het Duitse Rheiderland. Zie de Motie die op 1 juli 2009 door de Tweede Kamer in stemming is gebracht. Onze GLB-lobby zal zich de komende periode richten op de uitvoering van het akkernatuurbeheer door de meest relevante akkervogelprovincies van Nederland. Beluister anders het interview over deze lobby op 24 mei 2009 bij VARA Vroege Vogels eens rustig. De komende maanden zal een enthousiast groepje zich bezighouden met het ombouwen van deze site. Hoewel we geregeld verse berichten op deze site zullen plaatsen, zoals Sjoerds stukjes, hopen we begin 2010 een totaal nieuwe website te lanceren over de stormachtige ontwikkelingen in ons akkerwerk. Suggesties en/of tips zijn meer dan welkom. Stuur ze naar info@grauwekiekendief.nl

Ben Koks
Ruiend vrouwtje op de Bildtpollen in Fryslân - zomer 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting)
Copulatie van grauwe kiekendieven - zomer 2009 © Theo van Kooten   (klik voor vergroting)
Interactie vrouwtje grauwe kiekendief met slechtvalk - zomer 2009 © Theo van Kooten   (klik voor vergroting)
Nieuw WGK-logo
In oktober 2009 is door het bestuur een nieuw WGK-logo gekozen, omdat het oude logo van Erik van Ommen niet meer paste bij de huidige organisatie. De werkgroep is in 2009 druk geweest met een verder gaande professionalisering, waar een nieuwe uitstraling bij past.

Een zeer fraai gestyleerde zogenaamde Misty-kiek vloog al eerder rond op o.a. presentaties die door de WGK in het land werden gegeven. Op basis van deze Misty-kiek is het nieuwe logo van de werkgroep ontstaan en dat heeft voor een frisse wind gezorgd binnen de organisatie.
Het nieuwe logo is ontworpen door Misty Smit, die in haar jongere jaren al eens een kleurplaat van een grauwe man voor de WGK had gemaakt. Dit logo zal door haar verder worden uitgebouwd naar een totaal nieuwe huisstijl, van briefpapier en visitekaartjes tot een nieuw design van de website.
Het nieuwe WGK-logo is voor het eerst gebruikt in het prachtige "Akkervogelboek", dat in het najaar van 2009 is uitgekomen
Misty Smit zal in 2010 haar studie in de grafische vormgeving afronden en zich als startende ondernemer gaan vestigen onder de naam MISTIES.
Het nieuwe door Misty ontworpen WGK-logo   (klik voor vergroting)