NIEUWSARCHIEF 2010
Ga voor nieuwsarchief actueel, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Goede kerstdagen en een gevleugeld 2011! (eerste "nieuwsflits")
Pfffflitssssss

Een heerlijk tussendoortje om het zo maar te zeggen. Naast de reguliere nieuwsbrief zal er af en toe een nieuwsflits voorbij scheren omdat we jullie ook graag snel en kort van nieuwtjes en ontwikkelingen op de hoogte willen houden.

Deze nieuwsflits vinden jullie hier.

Bestuur en medewerkers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief wensen jullie allen Goede kerstdagen en een gevleugeld 2011!

Bestuur en medewerkers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief wensen jullie allen Goede kerstdagen en een gevleugeld 2011!  (klik voor vergroting)
Nieuwe webapplicatie van UvA-dataloggers bij grauwe kiekendieven ONLINE
Op 8 december 2010 hebben Simon Hiemstra, Erik Hoeksma en Benne Otten - drie Honourstudenten van de "School of ICT" van de Hanzehogeschool in Groningen - een nieuwe webapplicatie voor de UvA-dataloggers bij grauwe kiekendieven gepresenteerd.

Tijdens deze "Honours presentatie Grauwe Kiekendief" heeft Ben Koks vertelt over de nieuwe technische ontwikkeling met GPS-dataloggers, die in samenwerking met prof. W. Bouten en Edwin Baaij - beiden van de University of Amsterdam (UvA) - sinds de zomer van 2009 zijn toegepast.
In de webapplicatie zijn Google Maps toegepast om de beschikbare GPS-gegevens van de UvA-dataloggers op zeven grauwe kiekendieven tijdens hun trektochten en broedperioden te visualiseren en nu dus online op onze website.

Ga naar de introductie van de nieuwe UvA-dataloggers of bekijk direct de applicatie over de UvA-dataloggers!

Lees het WGK-persbericht van 16 december 2010.
Grauwe kiekendiefman met nieuwe UvA-datalogger in Oost-Groningen - zomer 2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Groninger pilot start met GLB-gelden in bekende akkervogelgebieden
Op 15 oktober 2010 heeft het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie toestemming gegeven voor vier pilots om ervaringen opdoen met het anders besteden van Europese landbouwgelden (ook wel GLB-geld genoemd).
Eén van deze pilots zal – dankzij de succesvolle samenwerking tussen de Provincie Groningen, BoerenNatuur, Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief - in de bekende akkervogelgebieden in Groningen worden uitgevoerd.
Het zogenaamde ontwikkelde “Groninger Model” – dat sinds begin jaren ’90 heeft laten zien dat agrarisch natuurbeheer in grootschalig akkerland succesvol kan zijn - heeft met deze collectieve aanpak van Natuur- en Landschapsbeheer model gestaan voor deze pilot.

Onderstaande quotes, die onlangs zijn opgetekend, geven het belang aan van deze pilot:
“Er zitten weeffouten in het huidige subsidiestelsel rond agrarisch natuurbeheer en deze GLB-pilot is een uitgelezen mogelijkheid om tot serieuze verbeteringen te komen” aldus akkervogeldeskundige Ben Koks.
“Deze pilot kan laten zien dat Europese landbouwgelden ook na 2013 terug zullen keren naar de regio”, aldus gedeputeerde Douwe Hollenga.

Lees hier het gehele persbericht van de Provincie Groningen.

Oogst in het grootschalige akkerbouwgebied in de Dollardpolders van Oost-Groningen - augustus 2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Invallend vrouwtje grauwe kiekendief in het O-Groningse akkerlandschap - zomer 2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Kiekendiefonderzoek in O-Marokko en grauwe kiekendieven met satellietzenders dagelijks te volgen
Op dit moment zijn mensen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief (WGK) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) op onderzoek in Oostelijk Marokko. Net als de voorjaarsreis in april hopen Chris Trierweiler (RuG), Almut Schlaich (Universiteit van Oldenburg), Hans Hut (WGK) en Ben Koks (WGK) te achterhalen waarom grauwe kiekendieven in de regio op het grensgebied van Marokko en Algerije rust nemen voordat de trip over de Sahara wordt begonnen.
En twaalf satellietkieken zijn momenteel in de lucht en kunnen dagelijks worden gevolgd. Bijna alle grauwe kiekendieven die zijn uitgerust met een satellietzender zijn de afgelopen weken op migratie gegaan naar hun overwinteringsgebieden in Afrika. De WGK-onderzoekers ter plaatse in O-Marokko hebben de afgelopen dagen het gebied bezocht waar het Deense zendervrouwtje Iben verbleef.

Op 13 september 2010 is over bovenstaande een persbericht verschenen: lees het gehele persbericht.

En volg dagelijks de satellietkieken op Satellietroute 2010/2011!

LAATSTE NIEUWS van de satellietkieken: Gisteravond ontvingen we een SMS dat het onderzoeksteam in O-Marokko de O-Duitse grauwe satellietman Klaus-Dieter gedurende twee minuten in beeld heeft gehad! Er zijn foto's gemaakt die bij de eerste gelegenheid zullen worden doorgemaild naar de thuishaven en dan uiteraard geplaatst zullen worden op deze website.

Het WGK-onderzoeksteam, aan rand natuurreservaat ten oosten van Bouarfa (O-Marokko) niet ver van grens Algerije - september 2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Zeldzame blauwe kiekendief ontdekt akkers in Oost-Groningen
Deze zomer heeft een uniek broedgeval plaatsgevonden van de zeldzame blauwe kiekendief in de akkers van de provincie Groningen. Naast de grauwe en de bruine kiekendief is nu ook deze derde kiekendiefsoort in deze provincie tot broeden gekomen.
Dankzij het succesvolle akkervogelbeleid van de provincie en de goed beheerde brede faunaranden van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen konden twee broedsuccessen van de blauwe kiekendief door de WGK gemeld worden.

Op 29 juli 2010 is hierover een persbericht verschenen:

Lees het gehele persbericht.

de blauwe kiekendief (m) - zomer 2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Vijf nieuwe buitenlandse satellietkieken
West-Polen: nieuw ontdekt geschikt kiekengebied - © Elien Sipma  (klik voor vergroting)

De WGK heeft in de tweede week van juli tijdens een bliksembezoek aan Duitsland en Denemarken vijf nieuwe Grauwe Kiekendieven voorzien van een satellietzender. Met deze nieuwe zenderkieken in Duitsland is het WGK-onderzoeksgebied naar trekroutes van onze kieken verder uitgebreid en nog beter afgedekt op praktisch dezelfde breedtegraden van Nederland t/m Wit-Rusland.
Tijdens het buitenlandse bezoek is ook een nog niet nader beschreven landbouwgebied in W-Polen bekeken en beoordeeld als erg geschikt kiekenland met akkers met prachtige natuurlijke kruidenranden en overhoekjes als foerageerplekken.
In Duitsland werden - ten oosten van Berlijn in Brandenburg tegen de Poolse grens aan - in een roggeveld het adult vrouwtje Hanna-Luise (Halu) en het adult mannetje Klaus-Dieter gevangen. Hanna-Luise is vernoemd naar de twee kleinkinderen van de Nederlandse boeren Hans en Luise. Klaus-Dieter is genoemd naar de langjarige kiekendiefbeschermer en ringer in de Duitse deelstaat Brandenburg, Klaus-Dieter Gierach. Er was belangstelling van twee Duitse TV-teams en schrijvende pers tijdens het vangen en het omhangen van de zenders door Chris Trierweiler en Ben Koks.
In ZW-Denemarken zijn een dag later op twee plaatsen drie kieken gevangen en uitgerust met een zender: Ditte en Lars in een koolzaadveld en Jørn in een gerstveld iets verderop. Ditte, een juveniel vrouwtje en bijna vliegvlug, kon tijdens het neerzetten van het vangnet nog net door Ben Koks gevangen worden. Ze is genoemd naar het kleindochtertje van de landbouwer/kiekengastheer Anker Juhl. Lars, een adult mannetje en de vader van kiekjuveniel Ditte, werd genoemd naar één van de kiekendiefbeschermers in Denemarken Lars Maltha Rasmussen. Het adult mannetje Jørn is genoemd naar de landbouwer/kiekengastheer Jørn Andersen van de tweede vanglokatie, waar vorig jaar ook twee nesten zaten (waar uit overigens één nest vijf jongen vlogen).
Deze zomer zullen in Nederland nog een paar extra zenders worden uitgezet.
De aanschaf van acht nieuwe satellietzenders is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Triodos Foundation, DØF (het Deense Vogelbescherming) en een INTERREG-project in het Duitse Brandenburg
.
West-Polen: nieuw ontdekt geschikt kiekengebied - © Elien Sipma  (klik voor vergroting) Duitse zenderkiek Hanna-Luise met haar satellietzender - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting) Veel belangstelling in Duitsland bij het omhangen van de satellietzenders - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
Ben Koks heeft Deense Ditte gevangen - © Elien Sipma  (klik voor vergroting) Kleindochter Ditte en landbouwer/kiekengastheer Anker Juhl kijken toe - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting) Team Denemarken met Chris, Elien en Iben - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
     
Ben toont zenderkiek Klaus-Dieter - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
Lars Maltha Rasmussen met zenderkiek Lars - © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
 
Als in de nazomer de migratie van onze kieken aanvangt, zullen we zoals gebruikelijk weer verslag doen van hun avonturen op de vaste plek op deze site (Zenders > Route 2010/2011).

foto's - © Elien en
Sjoerd Sipma
Waarnemingen van Grauwe Kiekendieven blijven nodig!
Het veldseizoen is in volle gang en er zijn al vele waarnemingen van Grauwe Kiekendieven bij ons binnengekomen.
Om ook dit jaar weer een goed beeld te krijgen van de huidige populatie - na het succes van 62 broedparen in 2010 - zijn alle waarnemingen voor ons zeer bruikbaar. We zijn geïnteresseerd in alle waarnemingen van Grauwe Kiekendieven, dus zowel (mogelijke) broedgevallen als baltsende, copulerende, foeragerende, trekkende of rustende Grauwe Kieken.

Via de invoermodule op www.werkgroepgrauwekiekendief.nl (menu > ACTUEEL > Waarnemingen) kunt u al uw waarnemingen van Grauwe Kiekendieven noteren en digitaal aan ons verzenden.
Nieuw dit jaar is dat er geen kennis meer nodig is van de zogenaamde atlasblokken, maar dat er eenvoudig met behulp van het Google Mapskaartje en een paar informatievelden de juiste waarneming ingevoerd kan worden.

Alvast zeer bedankt voor uw waarneming!
Klik naar www.werkgroepgrauwekiekendief.nl voor het invullen en bekijken van uw WAARNEMINGEN (menu > ACTUEEL > Waarnemingen)
WGK is een goededoelenstichting in de zin van een ANBI
Per 1 januari 2010 is de WGK aangemerkt als een ANBI (= Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

De WGK is aangesloten bij de Stichting GeefGratis. U kunt ons terugvinden als goede doelenstichting op de websites www.allegoededoelen.nl, www.goededoel.nl, www.geefsamen.nl en www.geefgratis.nl, etc.

U wordt van harte uitgenodigd om onze stichting als donateur te steunen. Klik hier om u als donateur aan te melden.
Ook kunt u vanaf nu de WGK ONLINE DONEREN door te klikken op onderstaande knop:

Klik om aan de WGK ONLINE te DONEREN
Klik voor informatie over een ANBI op www.anbi.nl
Veldseizoen start met nieuwe WGK-website en Nieuwsbrief
Zoals al eerder aangekondigd, was er sterke behoefte om - op basis van het nieuwe WGK-logo - een nieuwe website te ontwikkelen, waarbij alle peilers van ons werk tot recht komen. Deze geheel nieuwe www.werkgroepgrauwekiekendief.nl-website is vlak voor de startbijeenkomst van het kiekenseizoen op 15 mei 2010 in de lucht gegaan.
Deze website laat informatie zien van werkzaamheden en activiteiten die de werkgroep uitvoert en zal verder als bloemkoolmodel worden opgebouwd en uitgebreid om jullie van informatie en nieuwtjes te kunnen voorzien!
Binnenkort zal hiernaast de huidige www.grauwekiekendief.nl-website geheel vernieuwd worden met een nieuw passend design en nieuwe inhoud m.b.t. de grauwe kiekendief.

Beide sites zijn en worden met en door enthousiaste vrijwilligers geheel vanaf de grond opgebouwd. Vanaf deze plaats willen we in de eerste plaats Misty Smit, Menno Venema, Bauke Koole en Robert van den Berg heel hartelijk bedanken:
Misty voor het prachtige frisse en vernieuwde ontwerp vanuit haar bedrijf Klik voor de website van MISTIES op basis van het Misty-logo, Menno voor het technische bouwen van deze site, Bauke voor het opstarten van dit project en Robert voor het beschikbaar stellen van ruimte op de servers van Klik voor de website van Digitalus Webhosting & Webdisign Webhosting & Webdisign.
In de tweede plaats willen we hier alle andere mensen bedanken die in welke vorm dan ook hebben meegeholpen met adviezen, bouwen, programmeren, teksten, foto's, e.d.

Nu het veldseizoen helemaal is begonnen, is ook onze laatste Nieuwsbrief verschenen. Op deze website kun je deze "Nieuwsbrieven" vinden vanuit het menu "ACTUEEL". Er staat weer een heleboel te gebeuren. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in, jullie ook?
Indrukken van het WGK-onderzoek in Oost-Marokko
Oost-Marokko - © Ben Koks  (klik voor vergroting)

De WGK heeft in 2010 een nieuw onderzoeksgebied aan de reeds bestaande toegevoegd: Oost-Marokko.
Satellietpeilingen van onze vogels gaven aan dat dit gebied van belang is tijdens de voorjaarsen najaarstrek. De gezenderde vogels doorkruisden het gebied op laag tempo of verbleven er zelfs meer dan een week tijdens hun ruim een maand durende reis van de Sahel naar de Nederlandse broedgebieden. Wat doen ze tijdens hun verblijf in Marokko? Wachten op beter weer? Vetreserves bijvullen na de dagenlange vlucht door de Sahara?

Lees het hele verhaal van WGK-onderzoekster Chris Trierweiler over "De hoogplateaus van oostelijk Marokko - Kiekendieven tanken bij op de woeste maar voedselrijke hoogten".
ik heb een nest gezien - © Rob Buiter  (klik voor vergroting) kiekenvoer - © Rob Buiter  (klik voor vergroting) Franz met antenne - © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Chris toont een eerste braakbal - © Rob Buiter  (klik voor vergroting) Chris installeert weegpaal - © Rob Buiter  (klik voor vergroting)
grauwe vrouw voor plateau - © Rob Buiter  (klik voor vergroting) kiekenvoer schreeuwt zelf om voer - © Rob Buiter  (klik voor vergroting) Ben en Almut lopen transect - © Rob Buiter  (klik voor vergroting)
grauwe kiek voor plateau - © Ben Koks  (klik voor vergroting) Witbuikzandhoen - © Ben Koks  (klik voor vergroting) Casarca - © Ben Koks  (klik voor vergroting)
op de slaapplaats van Franz - © Rob Buiter  (klik voor vergroting)
Almut laat Berbers zien wat een kiek is - © Rob Buiter  (klik voor vergroting)
op de thee bij de herders - © Rob Buiter  (klik voor vergroting)
Scharrelaar - © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Lees het verslag van de eerste week van onze speciale verslaggever Rob Buiter en lees zijn artikel 1 dat in TROUW in "De Verdieping" is verschenen op 22-04 en ook zijn artikel 2 uit de WETENSCHAP-bijlage van INTERMEDIAIR van 13-05.

Luister ook naar de radio-uitzendingen van Vroege Vogels van 25-04, Teleac Hoe?Zo! van 28-04 met Live-reportages vanuit Marokko en Noorderlicht van 03-05 met een interview met Ben Koks en Chris Trierweiler.
foto's - © Rob Buiter
& Ben Koks

Meer foto's op:
Rob's fotosite
WGK gaat Fryslân in t/m 2013
In 2009 was er landelijke succes van meer dan zestig broedparen Grauwe Kiekendieven, waarvan voor het eerst een toch wel onverwachte vestiging in Friesland. In deze mooie provincie hebben we vorig jaar minimaal 5 paartjes kunnen traceren, waarbij vooral de vestiging op de kwelders van het Noorderleeg in het oog sprongen, wat de beheerder Het Fryske Gea en ook de Provinsje Fryslân natuurlijk niet is ontgaan.

Om tot een duurzame populatie te komen, door een veelbelovende combinatie van agrarisch natuurbeheer en het huidige kwelderbeheer, heeft de provincie Friesland de WGK ingeschakeld voor projectadvisering, nestbescherming en monitoring en begeleiding bij de oprichting van ANV's voor een periode van 2010 t/m 2013.
WGK in Fryslân  (klik voor vergroting)
Nieuwe WGK-website nadert voltooiing
In dit voorjaar 2010 treffen we de laatste voorbereidingen voor het a.s. veldseizoen.
De huidige website www.grauwekiekendief.nl - die op onderdelen wat minder goed is bijgehouden - wordt momenteel door vrijwillligers volledig vernieuwd en omgebouwd naar een nieuw ontwerp o.b.v. het nieuwe logo dat door Misty Smit is ontworpen.

Binnenkort zal de nieuwe website van de werkgroep www.werkgroepgrauwekiekendief.nl online worden gezet. Ook de huidige website www.grauwekiekendief.nl zal gerestyled worden; dan kunnen jullie er helemaal van genieten!
In een later stadium zullen nog www.circuspygargus.org - een internationaal platform van en voor kiekenwetenschappers - en www.akkervogel.net - over Akkervogels - volgen.
Misty-ontwerp nieuwe website  (klik voor vergroting)
Onderzoek WGK in Marokko
Op 5 april 2010 zijn Chris Trierweiler, Ben Koks, Almut Schlaich - studente ornithologie (Faculteit Biologie, Universiteit Oldenburg) - en Vroege Vogeljournalist Rob Buiter, vertrokken voor 25 dagen naar Marokko. Ze doen daar onderzoek naar het hoe en waarom van de stopovers die Grauwe Kiekendieven in dat land maken.
Het is eigenlijk niet bekend of migrerende roofvogels onderweg ook opvetten en zo, ja in welke mate. Voor steltlopers is dit opvetten voor migratie al aangetoond. In Marokko zullen Grauwe Kiekendieven gevangen worden en gewogen, bij aankomst in Nederland zal dit opnieuw gebeuren.

Voor nieuws van onze satellietkieken volg de 'Satellietroute 2009/2010' op deze website.
Ben Koks in Afrika