Publicaties
PUBLICATIES
Hieronder volgt een overzicht van onze eigen gepubliceerde artikelen en rapporten. Sommige daarvan zijn te bekijken als pdf-bestand (- zie voor meer informatie de tooltip).
Nieuwe downloads worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.

1990 - heden
A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu’s harrier Circus pygargus.
Schlaich, A.E., Bouten, W., Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen, R.H.G., Sørensen I.H., Villers, A. & Both, C. 2017. Biology Letters 20170073
(samenvatting, pdf op verzoek verkrijgbaar / available on request)
Rare case of an adult male Montagu’s Harrier Circus pygargus over‐summering in West Africa, as revealed by GPS tracking.
Iben H. Sørensen, Almut E. Schlaich, Raymond H. G. Klaassen, Henning Heldbjerg, Ben J. Koks (2017) Journal of Ornithology March 2017, Volume 158. doi: 10.1007/s10336‐017‐1445‐8
(samenvatting, pdf op verzoek verkrijgbaar / available on request)
Migrating Montagu’s harriers frequently interrupt daily flights in both Europe and Africa. Raymond H. G. Klaassen, Almut E. Schlaich, Willem Bouten & Ben J. Koks (2017) Journal of Avian Biology, 48: 180‐190. doi: 10.1111/jav.01362 (pdf)
How individual Montagu’s Harriers cope with Moreau’s Paradox during the Sahelian winter. A.E. Schlaich, R.H.G. Klaassen, W. Bouten, V. Bretagnolle, B.J. Koks, A. Villers, & C. Both (2016) Journal of Animal Ecology, 85, 1491‐1501. doi: 10.1111/1365‐2656.12583 (pdf)
Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken. Ottens H.J., J. Hakkert & P. Wiersma. (2016). Rapport Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda. (pdf)
Testing a novel agri-environment scheme based on the ecology of the target species, Montagu's Harrier Circus pygargus. Almut E. Schlaich, Raymond H. G. Klaassen, Willem Bouten, Christiaan Both and Ben J. Koks. 2015. Ibis 157 (4): 713-721. (samenvatting, pdf op verzoek verkrijgbaar/available on request)
Effects of breeding habitat and field margins on the reproductive performance of Skylarks (Alauda arvensis) on intensive farmland. Kuiper M.W., H.J. Ottens, J. van Ruijven, B.J. Koks, G.R. de Snoo, F. Berendse. 2015. Journal of Ornithology July 2015, Volume 156, Issue 3, pp 557-568 (pdf)
The value of field margins for farmland birds. Kuiper Marije W. 2015. Dissertatie van het promotieonderzoek aan Wageningen University and Research Centre, faculteit biologie. (pdf)
Eerste resultaten van het jaarrond volgen van Blauwe kiekendieven broedend in het Oost-Groningse akkerland. Klaassen R., Schlaich A.E., Bouten W., Both C. & Koks B.J. (2014) Limosa 87 (2): 135-148. (samenvatting)
Introductie: Bird tracking; zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland. Klaassen R., Reneerkens J. (2014) Limosa 87 (2): 58-73. (samenvatting)
Climate change and advanced primary moult in Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria. Jukema J. & Wiersma P. (2014) Ardea 102 (2): 153 - 159. (samenvatting)
Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ottens H.J., Kuiper M.W., Flinks H., van Ruijven J., Siepel H., Koks B.J., Berendse F. & de Snoo G.R. (2014) Ardea 102 (2): 161 - 171. (samenvatting)
Winter spatial distribution of threatened acridivorous avian predators: Implications for their conservation in a changing landscape. Augiron S., Gangloff B., Brodier S., Chevreux F., Blanc J.-F., Pilard P., Coly A., Sonko A., Schlaich A., Bretagnolle V., Villers A. (2014) Journal of Arid Environments 113 (2015) 145-153.(samenvatting, artikel is op te vragen/available on request)
Trends en broedresultaten van de Grauwe Kiekendief Circus pygargus in Nederland in 2008–13. Ottens H.J. & Postma M. (2014). De Takkeling 22: 107-119.
Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Vansteelant, W. M. G., Bouten, W., Klaassen, R. H. G., Koks, B. J., Schlaich, A. E., van Diermen, J., van Loon, E. E. and Shamoun-Baranes, J. (2014) Journal of Avian Biology 45: 001–015. doi: 10.1111/jav.00457 (pdf)
Migratory connectivity and population specific migration routes in a long-distance migratory bird. Trierweiler C., Klaassen R.H.G., Drent R.H., Exo K.–M., Komdeur J., Bairlein F., Koks B. J.(2014) Proceedings of the Royal Society B March 7, 2014 281 1778 20132897; 1471-2954 . (samenvatting, artikel is op te vragen/available on request)
When and where does mortality occur in migratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of two raptors. Klaassen, R.H.G., Hake, M., Strandberg, R., Koks, B.J., Trierweiler, C., Exo, K.-M., Bairlein, F. & Alerstam, T. (2014) Journal of Animal Ecology, 83, 176-184. doi: 10.1111/1365-2656.12164 (pdf)
GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland, Raymond Klaassen, Almut Schlaich, Marycha Franken, Willem Bouten & Ben Koks. (2014). De Levende Natuur - jaargang 115 - nummer 2: 61-66 (pdf)
Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in provincie Groningen, Wiersma P., H.J. Ottens, M.W. Kuiper, A. E. Schlaich, R.H.G. Klaassen, O. Vlaanderen, M. Postma & B.J. Koks. (2014). Rapport Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda (pdf)
Evaluatierapport Meetnet Agrarische Soorten in Collectieve Beheergebieden in Drenthe in 2013. Ottens H.J, 2013. Rapport Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda. (pdf)
Wintervoedsel voor Groningse en Drentse akkervogels. Ottens H.J, P. Wiersma. & B.J. Koks. (2013). Limosa 86: 192-202. (samenvatting, artikel is op te vragen/available on request)
Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik Alauda arvensis in Oost-Groningen. Ottens H.J., M.W. Kuiper, C.W.M. van Scharenburg & B.J. Koks. (2013). Limosa 86: 140-152. (samenvatting, artikel is op te vragen/available on request)
Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season, Kuiper M.W., Ottens H.J., Cenin L., Schaffers A.P., van Ruijven J., Koks B.J., Berendse F. & de Snoo G.R. (2013). Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 170, 15 April 2013, Pages 10-15 (samenvatting, artikel is op te vragen/available on request)
A Palaearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering range in the Sahel, Trierweiler C., Mullié W.C., Drent R.H. †, Exo K.M., Komdeur J., Bairlein F., Harouna A., de Bakker M. & Koks B.J. (2013) Journal of Animal Ecology doi: 10.1111/j.1365-2656.2012.02036.x (pdf)
Rastplatzökologie von Wiesenweihen (Circus pygargus) in Ost-Marokko, A. E. Schlaich, C. Trierweiler, K.-M. Exo, B. J. Koks & F. Bairlein - Jahresbericht Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland". 10 (2012) 12 (pdf)
Inrichtingsplan Grauwe Gors, Polder te Meeden., Gijs Bouwmeester, mei 2012. Afstudeerproject in opdracht van Werkgroep Grauwe Kiekendief. (pdf)
Voyager pour manger et se nourrir pour se reproduir, Chris Trierweiler / Ecologie d'un site de halte migratoire du busard cendré dans l'est du Maroc, Almut Schlaich - Circus'laire 27/28. 2011 (pdf)
Stopover site ecology of Montagu's Harrier (Circus pygargus) in East-Morocco. Almut Schlaich. 2011. Master's thesis aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. (pdf)
Vole abundance in the Montagu's harrier breeding area in Eastern-Groningen and how this affects male hunting habitat selection, Marycha Franken. 2011. Master's thesis aan de Universiteit Utrecht (pdf)
The annual cycle of a migratory raptor, Montagu's harrier, in a modern world. Trierweiler C. 2010. Dissertatie v.h. promotieonderzoek aan de RuG faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. (pdf of RuG)
Zugstrategien europäischer Wiesenweihen Circus pygargus. Exo K.-M., Tierweiler C., Koks B.J., Komdeur J. & Bairlein F. 2010. Jber. Institut Vogelforschung 9 (2010) 9. (pdf)
Health check - redding voor akkernatuur? Redactioneel. 2009. De Levende Natuur - jaargang 110 - nummer 5 (pdf)
Ein Langstreckenzieher auf der Jagd nach Heuschrecken: Weltreisende Wiesenweihen. Trierweiler C., Exo K.M., Komdeur J., Bairlein F., Smits L. & Koks B.J. 2009. Der Falke 56: 249-255. (pdf)
Montagu’s Harrier. Trierweiler, C. & Koks, B.J. 2009. In: Zwarts, L., R. G. Bijlsma, J. van der Kam & E. Wymenga (Hrsg.): Living on the edge. Birds and wetlands in a changing Sahel . Zeist: KNNV Uitgeverij. (pdf)
Akkervogels alleen te redden met een koerswijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Jules Bos, Ben Koks, Steven Kragten, & Jaap Schröder. 2009. De Levende Natuur - jaargang 110 - nummer 4: 192-197 (pdf)
Wintervoedsel voor akkervogels in Groningen en Drenthe. Jorna Arisz & Ben Koks. 2008 . De Levende Natuur - november 2008: 246-247 (pdf)
Ackerrandstreifenprogramm zum Schutz von Ackervogelarten, unter besonderer Berücksichtigung der Feldlerche und Wiesenweihe: Bewertung des Pilotvorhabens in der Rheiderländer Ackermarsch 2004-2007. Arisz J., Boekhoff M., Trierweiler C. & Koks B.J. 2008. Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda
Case: Beschermingsproject Grauwe kiekendief als opmaat voor effectieve akkervogelbescherming. Koks B. 2008. De Levende Natuur - jaargang 109 - nummer 3: 109-112 (pdf)
De jaarcyclus van de Grauwe Kiekendief: een leven gedreven door woelmuizen en sprinkhanen. Trierweiler C., Drent R.H. (†), Komdeur J., Exo K.-M., Bairlein F. & Koks B.J. 2008. Limosa 81: 107-115 (pdf)
Migration of Montagu`s harriers Circus pygargus. Vintchevski D., Koks B.J., Trierweiler C., Visser E. 2008. ?? (Belarus): 65-72 (pdf)
Zugstrategien und Schutz NW-europäischer Wiesenweihen Circus pygargus durch Satellitentelemetrie; Abschlußbericht DBU-Projekt 24672-33/2, 2006-2008. Trierweiler C. & Exo K.-M. 2008. Wilhemshaven: Institut für Vogelforschung “Vogelwarte Helgoland“
Habitatgebruik van Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in het agrarisch landschap 2003-2006 onderzocht m.b.v. radiotelemetrie. Trierweiler C., Visser E.G., Arisz J. & Koks B.J. 2008. Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2007. Visser E., Koks B., Trierweiler C., Arisz J., Van der Leij R.-J. 2008. De Takkeling 16: 130 – 145
Do voles make agricultural habitat attractive to Montagu's Harrier Circus pygargus? Koks B.J., Trierweiler C., Visser E.G., Dijkstra C. & Komdeur J. 2007. Ibis 149: 575-586. (pdf)
Satellite tracking of two Montagu's Harriers (Circus pygargus): dual pathways during autumn migration. Trierweiler C., Koks B.J., Drent R.H., Exo K-M., Komdeur J., Dijkstra C. & Bairlein F. 2007. Journal of Ornithology 148: 513-516.
Pilot study on the Breeding Densities of Yellow Wagtail (Motacilla flava) in Relation to Different Habitat Parameters in an Agricultural Landscape. Arisz J. 2007. Internship report Wageningen University. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2007. Visser E., Koks B., Trierweiler C., Ploeger J. & Draaijer L. 2007. De Takkeling 15: 73-85.
Distribution of Montagu's Harriers (Circus pygargus) in relation to diversity and abundance of farmland bird prey, in East Groningen, the Netherlands. Oskamp C. 2006. MSc Thesis. Wageningen University, Wageningen (pdf)
Habitatgebruik van Grauwe Kiekendieven in Flevoland in 2006 onderzocht met behulp van radiozenders. Visser E.G., Trierweiler C. & Koks B. 2006. Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2005. Trierweiler C., Koks B., Visser E., Draaijer L., Ploeger J. & Dijkstra C. 2006. De Takkeling 14: 54-67. (pdf)
"Ohne Natur ist die Landwirtschaft ook toot". Onderzoek naar de redenen van faunabescherming door actoren in het agrarisch cultuurlandschap van de gemeente Reiderland en de Rheiderländer Marsch. Noordhoff G. Masterthesis Culturele Geografie, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen, Augustus 2005. (pdf)
The effect of vegetation type and mowing on the hunting success of male Montagu's Harriers in east Groningen, the Netherlands. Pilon A. 2004. Master of Science Thesis, Department of Animal Behaviour and Department of Animal Ecology, University of Groningen. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2004. Koks B., Visser E., Draaijer L., Dijkstra C. & Trierweiler C. 2005. De Takkeling 13: 65-79. (pdf)
Hunting-yield and habitat-use in the Montagu's Harrier. de Voogd M. 2004. Master of Science Thesis, Animal Ecology Group and Animal Behaviour Group University of Groningen, Netherlands. (pdf)
Considerations on Demography and Conservation of Montagu's Harrier Circus pygargus in east Groningen, Netherlands. Trierweiler C. 2004. Master of Science Thesis, Animal Ecology Group and Animal Behaviour Group University of Groningen, Netherlands. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2003. Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2004. Rapport in eigen beheer. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2003. Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2004. De Takkeling 12: 66-75. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2002. Koks B., Visser E., Draaijer L. & Dijkstra C. 2003. De Takkeling 11: 106-119. (pdf)
Hoe Nederlands zijn de Nederlandse Grauwe Kiekendieven? Koks B.J. & Visser E.G. 2002. Op het Vinkentouw nr. 96: 26-37. (pdf)
Montagu's Harrier Circus pygargus in the Netherlands: Does nest protection prevent extinction? Koks B.J. & Visser E.G. 2002. Ornithologischer Anzeiger 41: 159-166. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2001. Koks B., Visser E., Draaijer L. & Kleefstra R. 2002. De Takkeling 10: 56-73. (pdf)
Grauwe Kiekendief Circus pygargus. Visser E.G. 2002. pp. 158-159. In: Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. (pdf)
De Grauwe Kiekendief in Nederland; een kwestie van samenwerken... Koks B. & Visser E. 2001. Vogeljaar 49: 265-270. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland: balanceren tussen hoop en vrees. Koks B.J., van Scharenburg C.W.M. & Visser E.G. 2001. Limosa 74: 121-136. (pdf)
Hoeveel perspectief heeft de Grauwe Kiekendief als Nederlandse broedvogel? Koks B. 2000. Limosa 73 (3): 110.
Beschermingswerk Grauwe Kiekendief onder de vleugels van SOVON. Koks B. & Visser E. 2000. SOVON-Nieuws 13 (1): 18. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 2000. Koks B. & Visser E. 2000. De Takkeling 8: 199-210. (pdf)
Predatie door Vossen Vulpes vulpes op broedende Grauwe Kiekendieven Circus pygargus. Koks B. & Visser E. 2000. De Takkeling 8: 211-217. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 1999. Koks B. & Visser E. 2000. De Takkeling 8: 64-80. (pdf)
Resultaten onderzoek Grauwe Kiekendief in Groningen en Flevoland in 1998. Koks B. & Visser E. 1999. Rapportage aan provincies.
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 1997. Koks B. & Visser E. 1998. De Takkeling 6 (1): 66-78.
De Grauwe Kiekendief: een sierlijk vertegenwoordiger van het open gebied. Koks B. & van Winden E. 1998. SOVON-nieuws: 11 (1): 16-18.
Meerjarige braaklegging een kans voor vogels, in het bijzonder de Grauwe Kiekendief! Koks B. & van Scharenburg K. 1997. De Levende Natuur 98: 218-222. (pdf)
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 1996. Koks B. & Visser E. 1997. De Takkeling 5 (1): 58-67.
Winterwaarneming van een Grauwe Kiekendief Circus pygargus in Midden-Groningen. Koks B. & Wieling E. 1997. De Takkeling 5 (2): 7-9.
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in Nederland in 1994 en 1995. Koks B. 1995. De Takkeling 3 (3): 32-42.
Schuiltentervaringen bij een nest Grauwe Kiekendieven. Jonker M. & Visser E. 1994. De Takkeling 2(3): 18-21. (pdf)
Prooikeuze van Grauwe Kiekendieven in Oost-Groningen in 1994. Koks B., Jonker M. & Visser E. 1994. De Grauwe Gors 22 (4): 96-102. (pdf)
Hoe kansrijk is de Grauwe Kiekendief in Oost-Groningen? Koks B. 1993. De Grauwe Gors 21 (3/4): 67-73.
De Grauwe Kiekendief Circus pygargus in Oost-Groningen: een opportunist of meer dan dat.... Koks B. & van 't Hoff J. 1993. Rapport Akkervogelwerkgroep, Groningen.
De braaklegregeling blijft boeien. Koks B. & Jonker M. 1993. De Takkeling 1 (1): 8-10. (pdf)
Grauwe Kiekendieven in Oost-Groningen: kansloos zonder ingrijpen mens... Koks B. & van 't Hoff J. 1992. pp. 46-48. In: Quist M. (red.). De roofvogels in Noord-Nederland in het broedseizoen 1992, WRNON, Appelscha.
De braaklegregeling: laatste strohalm voor de Grauwe Kiekendief in Nederland? Koks B., van 't Hoff J. & van der Beld I. 1992. Limosa 65: 174-175. (pdf)
Steppeachtige taferelen langs de Dollard. Koks B. & van 't Hoff J. 1991. De Grauwe Gors 19 (3): 21-31.
Akkervogels in Groningen. van Scharenburg K., van 't Hoff J., Koks B., van Klinken A. 1990. Werkgroep Akkervogels, Groningen (pdf)
Broedgeval van een Grauwe Kiekendief in de Dollardpolders. Koks B. & Koffijberg K. 1990. De Grauwe Gors 18: 23-24. (pdf)Naar boven
Omslag van het Akkervogelboek - winter 2009/2010 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Omslag van het Akkervogelboek - winter 2009/2010 © Hans HutVeldleeuwerik op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen - mei 2016 © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
Veldleeuwerik op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen - mei 2016 © Sjoerd Sipma

Grauwe Kiekendief wingtagman XnW-0nB jagend in Nieuw Scheemda - mei 2016 © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
Grauwe Kiekendief wingtagman XnW-0nB jagend in Nieuw Scheemda - mei 2016 © Sjoerd Sipma

Gele kwikstaart op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen - mei 2016 © Sjoerd Sipma  (klik voor vergroting)
Gele kwikstaart op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen - mei 2016 © Sjoerd SipmaDrinkend mannetje grauwe kiekendief in Senegal - februari 2009 © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Drinkend mannetje grauwe kiekendief in Senegal
- februari 2009 © Ben KoksSlaapplaats van satellietkiekendief Franz tijdens onderzoek in Oost-Marokko - april 2010 © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Slaapplaats van satellietkiekendief Franz tijdens onderzoek in
Oost-Marokko - april 2010 © Ben KoksSatellietzendervrouw Cathryn terug uit Senegal - mei 2009 © Hans Hut  (klik voor vergroting)
Satellietzendervrouw Cathryn in Nieuw Scheemda, net terug
uit Senegal - mei 2009 © Hans HutProoioverdracht (PO) van grauwe kiekendieven bij Oude Schans (bewerkte foto) - juli 2010 © Adri Clements  (klik voor vergroting)
Prooioverdracht (PO) van grauwe kiekendieven bij Oude Schans
(bewerkte foto) - juli 2010 © Adri ClementsJagend vrouwtje grauwe kiekendief - mei 2010 © Jan van Altena  (klik voor vergroting)
Jagend vrouwtje grauwe kiekendief - mei 2010 © Jan van AltenaNest met vier jonge grauwe kiekendieven in het Noarderleech bij Ferwert in Noord-Friesland - juli 2010 © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Nest met vier jonge grauwe kiekendieven in het Noarderleech
bij Ferwert in Noord-Friesland - juli 2010 © Ben Koks


Mannetje Grauwe Kiekendief met Veldleeuwerikprooi in Oost-Polen - zomer 2009 © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Mannetje Grauwe Kiekendief met Veldleeuwerikprooi
in Oost-Polen - zomer 2009 © Ben Koks


Velduil bij winterveld in het Drentse Eext - december 2010 © Ben Koks  (klik voor vergroting)
Velduil bij winterveld in het Drentse Eext - december 2010 © Ben Koks