logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
Satelliet 2009 Dominik
SATELLIETROUTE GRAUWE KIEKENDIEVEN 2009/2010 - DOMINIK

Dominik
Laatste nieuws van Dominik
12-06-2010 (laatste update seizoen 2009-2010)
De eerste satellietsignalen van Dominik sinds de vorige keer kwamen op 08-05 uit O-Polen in zijn bekende gebied (hemelsbreed 2190 km). Dominik is daarmee ten opzichte van vorig jaar vrijwel in dezelfde week terug om met een nieuw vrouwtje tot een nieuw broedsel te komen. We wensen hem veel succes.
Eerdere updates van Dominik (14) »»» lees verder
01-05-2010
Op 15-04 zagen we Dominik nog op dezelfde plek als de vorige keer. Daarna volgde hij een vrijwel O-route, 200 km op 17-04 en 155 km op 19-04, waarbij hij het gebied waaruit de laatste signalen van Jurek vandaan komen heeft doorkruist. Vervolgens kwamen er satellietsignalen aan het eind van 22-04 op 439 km NNO en 200 km O in de vroege ochtend van 25-04. Zijn laatste signaal van die dag rond de middag kwam ook nog uit dit gebied op zo’n 50 km Z van Aïn Beïda in NO-Algerije, in praktisch hetzelfde gebied van de voorjaarstopover van Grazyna van vorig jaar. De laatste dagen ontvingen we geen signalen meer. Dominik zit momenteel 239 km N van Alexandre en 348 km O van Grazyna.
14-04-2010
De start van de migratie van Dominik is inderdaad geen aprilgrap gebleken, want in de nacht van 02 op 03-04 zagen we na 734 km NNW een slaapplaats in NO-Mali, daarbij sterk van zijn NO-route van vorig jaar afwijkend. Een dag later vloog hij 302 km N naar een plek vlak over de grens met Algerije midden in de Sahara. Een aantal dagen waren we verstoken van zijn zendersignalen, maar op 08-04 om 17:01 uur was er na 918 km tussen N en NNO een nieuw signaal. Zijn laatste teken van deze keer zagen we op 23 km W op 12-04 in de ochtend (10:18 uur) waarbij hij in NW-Algerije tegen het Atlasgebergte aanzit, op 59 km ten ZO van Béchar, de hoofdstad van de gelijknamige provincie met naar schatting 149.000 inwoners. Ten opzichte van vorig jaar - toen hij O-Algerije verkoos - zit Dominik dus nu in een geheel ander gebied, zo’n 700 km W.
01-04-2010
T/m de nacht van 29 op 30-03 vloog Dominik nog rond in zijn winterlocatie in ZW-Niger vooral aan de N-kant van de daar sterk slingerende Niger rivier tussen de plaatsjes La Tapoa en Falmey. In de nacht van 31-03 op 01-04 zagen we een nieuw signaal op 200 km in de richting N, 100 km pal N van Niamay, vrijwel op dezelfde plek als Dominik aandeed bij de start van zijn voorjaarsmigratie vorig jaar, toen overigens in de nacht van 10 op 11-04. Is dit een 1 aprilgrap van Dominik of is hij echt op de wiek gegaan? Binnenkort kunnen we vast meer vertellen.
25-01-2010 en 21-03-2010
Ook Dominik bleef in zijn bekende wintergebied.
17-12-2009
Dominik heeft de plekken - waar hij ook vorig jaar verbleef - ten N van de Niger-rivier nabij het dorpje La Tapoa opnieuw verkend. Hij verbleef hier de gehele winter tot dit voorjaar op 10-04, waarna hij zijn voorjaarsroute begon. Zou hij het hier ook deze winter weer al die tijd uithouden?
01-12-2009
Het laatste signaal van de vorige keer bleek het laatste signaal van Dominik uit zijn stop-overplek ten O van Sokoto, want vanaf 16-11 gaf zijn zender ons 365 km W aan, op 25 km ten ZZO van de stad Kirtachi, in Kollo een afdeling van de Tillaberi regio in Niger. Ook Dominik heeft dan zijn favoriete winterlocatie van vorig jaar bereikt, dit jaar een paar dagen later.
14-11-2009
Dominik verbleef de afgelopen twee weken nog in zijn laatst bekende gebied in Nigeria. Hij heeft nog geen aanstalten gemaakt om verder te trekken, al verwachten we wel – gezien de data van vorig jaar - dat hij hiermee eerdaags zal gaan beginnen.
Dominik verblijft momenteel op slechts 8 km ten Z van een gebied waar oud zenderkiek Marion in 2005 de laatste twee weken van oktober verbleef.
30-10-2009
Tot in de middag van 22-10 ontvingen we satellietsignalen van Dominik in zijn vorige gebied. Daarna is hij 128 km ZW vertrokken naar Nigeria, waar we hem vanaf 24-10 aantroffen in een gebied op 71 km ten O van de Sokoto, de hoofdstad van de gelijknamige staat. Vorig jaar zagen we Dominik hetzelfde kunstje doen. Op dezelfde dag kwam hij nl. op deze locatie aan; hij verbleef er toen 2,5 week t/m 11-11, waarna hij zo’n 350 km W vertrok naar zijn favoriete winterplek.
20-10-2009
Ook deze keer kwam de satellietdata van Dominik uit hetzelfde gebied als de vorige keer. Ten opzichte van vorig jaar blijkt zijn verblijf in dit gebied langer te duren. Maar voor hoe lang nog?
10-10-2009
Dominik verbleef op ongeveer dezelfde plek van de vorige keer.
02-10-2009
Onze O-Poolse man Dominik leek op 26-09 op weg te zijn naar zijn plek van vorig jaar, waarover we de vorige keer berichtten. Hij bereikte dat gebied niet, getuige zijn slaapplek op 11 km ten NO hiervan. De volgende dag vloog hij zo'n 7 km weer terug naar NNO, in een gebied waar zijn zender ons de volgende nachtverblijven een aantal signalen toonde.
Op 02-10 zien we Dominik dan toch opnieuw op weg naar de genoemde plek van vorig jaar. Uit het laatste signaal van die dag bleek dat hij er nog 6 km van verwijderd was.
25-09-2009
Op 20-09 ontvingen we nog een ochtendsignaal van Dominik in hetzelfde gebied als de vorige keer. In de nachten van 22 op 23-09 en 23 op 24-09 zagen we twee slaapplaatsen van hem op bijna 7 km ten NW hiervan, waarna hij die volgende dag (24-09) 120 km ZW vloog naar zijn volgende slaapplek, op slechts 15 km ten NO van zijn plaats waar hij vorig jaar begin oktober 11 dagen verbleef. Zal hij daar naartoe vliegen?
20-09-2009
Vanaf 16-09 tot 18-09 zagen we inderdaad weer volgende signalen van Dominik op 65 km ten ZW van de vorige plek in Z-Niger. Op 18-09 legde hij 140 km in ZZW richting af. Hier besloot Dominik om een pauze in te lassen, want we ontvingen de dagen erna signalen uit ditzelfde gebied. Onze O-Poolse zendervogel is nu 300 km W van een gebied waar hij vorig jaar vanaf 19-09 twee weken pauze hield.
De ook O-Poolse Grazyna vloog de afgelopen dagen onder Dominik door en bevindt zich nu op ten minste 130 km ZZW van hem.
16-09-2009
Dominik, onze Oost-Poolse man heeft ons zeer recent toch weer verblijd met een nieuw signaal. Maar vertellen we nog even de context.
Gedurende het afgelopen voorjaar was Dominik in zijn broedgebied teruggekeerd, maar zijn zender had echter weinig signalen afgegeven. Jurek, één van de locale Poolse kiekenmensen (waarna zendervogel Jurek is vernoemd) had zendervogel Dominik nog in het voorjaar met zijn satellietzender gespot nabij het dorpje Huszlew, zo'n 38 km ten O van de stad Siedcle.
Tijdens de korte expeditie van de WGK naar O-Polen is in de omgeving van deze plaats door Ben Koks en Sjoerd Sipma in de week van 30-05 nog gezocht naar Dominik. Helaas werd hij niet gevonden, maar op de spotlocatie werden wel enkele andere Grauwe Kiekendiefmannen gespot, die met prooien kwamen langsvliegen. Iets verderop werden in kleinschalige graslandpercelen enkele prooioverdrachten gezien, die erop wezen dat er een paar broedparen in dit natuurlijk habitat aanwezig waren. Deze ontdekking was door de Poolse kiekenmensen op dat moment niet bekend. Dit deed ons vermoeden trouwens versterken dat er in het gehele gebied van O-Polen meer paartjes Grauwen zouden moeten zitten dan tot dan toe bekend was. Omdat het gras naar verwachting snel geoogst zou worden, is aan de meegereisde fotograaf Hans Hut de opdracht gegeven om samen met de Polen de nestbescherming ter hand te nemen. Dominik is hierbij overigens niet gesignaleerd als broedvogel op deze locatie.
Dominik ging hiermee zijn tweede seizoen in. Zijn zender heeft ons tot deze week geen enkel signaal gegeven.
Op 13-09 viel zijn (location class A) signaal plotseling op een locatie in W-Mali. Dit onbetrouwbare signaal gaf aan dat hij mogelijkerwijs toch al in Afrika zou kunnen zitten. Dit vermoeden werd op 15-09 bevestigd door een tweetal signalen in midden Niger op 140 km ten NW van het gebied dat hij in de herfst van 2008 een paar dagen heeft aangedaan.
We kunnen ervan uitgaan dat Dominik op deze locatie aanwezig zou moeten zijn, waarbij hij een westelijke route lijkt te nemen, overigens op een locatie op 200 km ten N van de laatste bekende locatie van Grazyna op hetzelfde moment. We hopen hiermee zijn herfstroute met meer signalen te kunnen volgen.

Naar boven