logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
Satelliet 2009 Iben
SATELLIETROUTE GRAUWE KIEKENDIEVEN 2009/2010 - IBEN

Iben
Laatste nieuws van Iben
12-06-2010 (laatste update seizoen 2009-2010)
Iben verbleef zo’n drie weken in Sachsen-Anhalt. Er was al contact gezocht met de kiekendiefbeschermers ter plaatse omdat er rekening werd gehouden dat ze wellicht daar tot broeden zou komen. We zagen satellietsignalen even ten Z van de stad Magdeburg komen en later in de maand ten W van de plaats Dessau. T/m de nacht van 25 op 26-05 bleef ze daar aan de Elbe, waarna ze zich de volgende dag toch nog verplaatste richting NNW (116 km naar haar slaapplaats van 26 op 27-05) Op 27-05 kwam een signaal om 14:14 uur op 39 km ten ZO van Hamburg (71 km) en op 28-05 om 14:04 uur bij Kiel (100 km). Iben pakte die dag bij Flensburg de grens met Denemarken om vervolgens na 106 km NW een slaapplaats bij Ravsted op te zoeken. De volgende dag heeft ze haar broedgebied van vorig jaar opgezocht, waar onze Deense kiekenvrienden haar samen met Michael en Mathilde zullen proberen op te sporen. Iben is van de drie satellietgezenderde Deense kieken het langst onderweg geweest: vorig jaar als laatste vertrokken, kwam als laatste in de herfst van 2009 aan in Afrika, ging daar als eerste in dit voorjaar ook weer weg en kwam dus als laatste in het broedgebied aan. We hopen dat ze snel een leuke man vindt om voor nageslacht te zorgen.
Eerdere updates van Iben (15) »»» lees verder
01-05-2010
M.b.t. Iben waren we toch enige tijd in onzekerheid. Haar zender gaf nl. wat onregelmatige en niet al te duidelijke signalen af vanaf haar laatst bekende plek, maar gaf bijvoorbeeld ook een spooksignaal af in W-Marokko. De laatste redelijk duidelijke signalen kwamen door op 17-04 vanuit N-Algerije. Daarna was het tien dagen stil. We bleven toch vertrouwen houden in de wetenschap dat Iben tijdens haar herfstmigratie ook lang in N-Afrika is gebleven. Een ander feit is dat Iben als laatste kiek tijdens de herfst in N-Afrika was aangekomen, maar ook dat ze als eerste kiek weer vertrok uit haar overwinteringgebied. Gelukkig ontvingen we op 27-04 om 11:43 uur een nieuw signaal van haar satellietzender en wel op het Europese vaste land en al ten N van de Alpen, op 144 km ten NO van München in Duitse deelstaat Beieren. Iben heeft dus wederom een lange tijd doorgebracht op haar stopoverplek. Haar slaapplaats van 28 op 29-04 zagen we op 208 km NNW in de deelstaat Thüringen op 53 km ten ZZW van Leipzig. Iben is bekend met dit gebied, want tijdens de herfst van 2009 was ze hier een paar dagen. En dat dit als pleistergebied ook wel bekend is hebben we meegekregen van onze oud-zenderkieken Fenna, Sigrid, Margret en één van onze eerste beroemdheden Marion. In de nacht van 30-04 op 01-05 zagen we tenslotte een slaapplaats van Iben in de deelstaat Sachsen-Anhalt. We zijn benieuwd of en hoe snel ze naar haar broedgebied van vorig jaar zal trekken.
14-04-2010
We waren dagen lang verstoken van goede satellietsignalen van Iben. Alleen een nachtelijk signaal van 06 op 07-04 op 155 km W – WNW van haar laatste plek en een location class B-signaal op 08-04 om 14:10 uur 16 km WNW hiervan kwamen door, zodat we er vanuit kunnen gaan dat Iben nog in N-Algerije is.
01-04-2010
Op 22-03 zagen we Iben - tot het laatste signaal van die dag (location class B om 15:25 uur) - een 545 km lange track maken naar NNO in NW-Mauritanië, vlakbij de grens met Algerije en West-Sahara. In de ochtend van 23-03 ontvingen we om 09:16 uur een location class B-signaal in Algerije, 50 km ten ZW van Tinfouchy, een plaats aan de lange N50-road globaal langs de grens met Marokko. Iben was daar op 303 km NO van het middagsignaal van de vorige dag. Op 23-03 vloog ze vervolgens snel door, eerst 230 km NO (in Marokko), daarna 138 km O (weer in Algerije) en vervolgens 91km ONO, waarmee ze globaal het Atlasgebergte N van haar hield.
Dagenlang kregen we geen enkel signaal van haar zender, zodat het onduidelijk was waar Iben uithing. Gelukkig was er een nieuw signaal op zo’n 830 km NO van haar laatste peiling, op 175 km ten ZO van Algiers en overigens even onder een gebied waar Flevolandse Kaspertje in de afgelopen herfst verbleef na haar lange reis over de Middellandse Zee. Iben zat op dat moment op 653 km ten NNO van O-Poolse Jurek. We zijn benieuwd waarlangs en hoe snel ze verder zal gaan.
21-03-2010
Iben bleef t/m 20-02 in haar wintergebied. Op 21-02 vloog ze 74 km NNW en bracht daar net over de grens met Mauritanië de nacht door. Op 22-02 zagen we vervolgens twee satellietsignalen op 35 NNO, zodat we kunnen aannemen dat Iben ook daar een slaapplaats heeft gehad. De dagen daarna zagen we Iben weer terug in haar wintergebied in W-Mali.
Op 19-03 – de vertrekdag van oud zenderkiek Cathryn – vertrok Iben uit dit gebied en vloog 61 km NO. De volgende dag (20-03) passeerde ze al na 12 km de grens met Mauritanië en vloog die dag in dat land totaal 285 km in de richting tussen N en NW in, waarna ze in een zanderig door wind ontstaan duinengebied uitrustte voor de nacht. Vandaag op 21-03 vloog Iben snel door en legde ze 424 km af; we zagen het laatste satellietsignaal om 17:29 uur, zodat we kunnen aannemen dat ze ook daar ergens zal gaan slapen.
We constateren dat Iben de eerste zenderkiek is die dit jaar op voorjaarstrek is gegaan. We hopen voor onze Deense Iben op een behouden vlucht met mooie data!
25-01-2010
Ook Iben bleef op haar laatst bekende winterlocatie.
17-12-2009
Iben bleef in hetzelfde gebied hangen, terwijl Mathilde door dit gebied naar Z weg trok. Zouden de twee Deense dames elkaar nog ontmoet hebben? Iben is overigens op zo’n 70 – 80 km NO van de winterplek van oud satellietkiek Doris in 2007/2008 en op zo’n 50 km ZO van de oude handelsstad Nioro du Sahel,  dat al sinds de 16e of 17e eeuw bekend is.
01-12-2009
Iben sliep van 15 op 16-11 op 35 km ten WZW van de vorige keer, waarna ze de volgende dag dezelfde afstand naar NNO vloog om daar in de omgeving tot aan heden te blijven. Iben schoof daarmee ten opzichte van de vorige berichtgeving netto 23 km op naar NW en kwam daarmee dichterbij de plek waar Mathilde momenteel verblijft.
14-11-2009
Van Iben zagen we van 31-10 op 01-11 een slaapplaats 18 km WZW van de vorige locatie Vanaf de nacht van 02 op 03-11 verbleef ze 10 dagen in een gebied op 22 km NW, waarna we haar signaal van de volgende nacht (13 op 14-11) 10 km in de richting WZW ontvingen. Iben is nu op 54 km ten Z van Mathilde en bovendien op nog zo’n 72 km ten ONO van het winterverblijf 2007/2008 van onze oud satellietkiek Margret.
30-10-2009
Met een paar dagen rust t/m de nacht van 25 op 26-10 verbleef Iben in het gebied vlakbij Remt, waar ze de vorige keer na haar Saharatrek was aangekomen. Vervolgens zagen we haar 140 km ZZW vliegen naar een locatie in W-Mali - nabij het plaatsje Norbèl - waar ze t/m 29-10 bleef. Op 30-10 kwamen er twee middagsignalen 134 km verderop WZW, waarbij ze dwars de route van Franz kruiste en op 76 km ten ZZO van de plek, waar Mathilde momenteel verblijft, uitkwam. Welke winterplek zal Iben kiezen?
20-10-2009
Op 11-10 om 10:53 uur zagen we Iben op 165 km in de richting Z t.o.v. haar laatste signaal de dag ervoor. Een klein uurtje later (11:47 uur) gaf haar zender een signaal op 39 km en op 14:29 uur 94 km verderop ZZW. Na vervolgens 155 km verderop was ze de volgende ochtend te zien en vloog ze die dag in een langzamer tempo zo’n 42 km Z. De nacht van 13 op 14-10 bracht ze door op 13 km ZW. We kunnen aannemen dat Iben in dit gebied gebleven is, want het laatste signaal van 20-10 kwam halverwege de middag op 3 km W, NB op 19,5 km inmiddels van het gebied waar Remt momenteel verblijft! We zullen de signalen van deze twee satellietvogels scherp in de gaten houden en bekijken of ze elkaar ook echt zullen tegenkomen. De gebieden waar Remt en Iben verblijven heeft Mathilde doorkruist op haar vlucht van 19-09. Ook Iben - op alleen Sabine na - heeft haar trek over de Sahara dus veilig volbracht en is in de Sahel aangekomen. Wat zal ze ons verder laten zien?
10-10-2009
In de nacht van 06 op 07-10 zagen we het laatste signaal van Iben op de Naama-hoogvlakte in O-Marokko waar ze de vorige keer was aangekomen. Een kleine week heeft ze hier dus toch gebivakkeerd, alvorens de sprong over de Sahara te willen nemen. Want aan het begin van de avond (18:31 u) op 08-10 zagen we een volgend signaal op 570 km van deze laatste plek. Of ze hier in één dag of in twee dagen naar toe gevlogen is, kunnen we niet achterhalen vanwege het ontbreken van signalen. Ook zagen we de volgende slaapplaats van Iben 470 km in ZZW richting (van 09 op 10-10).
Nog weer 405 km verderop kwam een signaal op 10-10 om 17:13 u binnen, waaruit bleek dat ze snel aan het doorvliegen is. Op deze dag zagen we van Iben een vergelijkbare route als die Franz nam op 16-09. Iben lijkt met deze route snel haar Deense soortgenote Mathilde en de andere Nederlandse kieken Franz en Remt te naderen.
02-10-2009
Iben ging na een paar dagen op dezelfde plek te zijn geweest na 25-09 weer op de wieken. We zagen een slaapplaats van haar van 26 op 27-09, net ten O van de stad Murcia in ZO-Spanje, waar Duitse Sabine aan het eind van de ochtend van 22-09 langskwam. Van 27 op 28-09 bracht Iben haar laatste nacht door in Europa, iets ten N van de plaats La Unión en precies aan de andere kant van de stad Cartagena t.o.v. Sabines laatste nachtplek in Europa.
Kennelijk heeft Iben genoeg energie verzameld, want de volgende dag stook Iben de Middellandse Zee over: ze vloog 260 km pal Z om op 16 km ten NW van de stad Sidi-bel-Abbèseen in Algerije Afrika te bereiken.
Iben is hiermee de laatste satellietKIEK, die Afrika heeft bereikt. Op 29-09 vloog ze zo'n 88 km ZZO en op 01-10 zagen we Iben halverwege de middag op 270 km ZZW hier vandaan met een volgend signaal. Op dat moment is ze dan redelijk dichtbij Sabine, die op 120 km ten NW van haar zit.
Zal ze direct doorgaan en de Sahara overvliegen? Of zal ze net als Sabine wachten op een geschikt moment? En hoe bepaalt ze dat het een geschikt moment is? De weersomstandigheden lijken rustig, met overdag een zonnetje en een temperatuur van 30 graden C ('s nachts 19 graden C) en lijken dus wel geschikt te zijn. Wat Iben ook zal kiezen: we hopen in ieder geval dat ze met succes de grote zandbak weet te nemen.
Nog grappig is te melden dat Nethy, een Engelse visarend die ook met een satellietzender was uitgerust (The RSPB: Loch Garten ospreys), in 2008 een route liet zien vanuit Europa met twee koersknikken in haar track via de eerste nachtplek van Iben in Afrika, naar het gebied waar Sabine nu verblijft, daarna naar de plek waar Iben zich bevindt, om vervolgens naar Z te koersen en de Sahara in te trekken. We zien wel vaker dat tracks van andere vogels die in verschillende habitats voorkomen - zoals bijvoorbeeld de purpers - overeenkomsten vertonen qua bezoekende gebieden onderweg op hun migratie. We kunnen het pas verschenen prachtige wetenschappelijke boek "Living on the edge - Wetlands and birds in a changing Sahel" van Leo Zwarts, Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp & Eddy Wymenga er eens op naslaan.
25-09-2009
Signalen van Iben kwamen de afgelopen dagen nog uit hetzelfde gebied als de vorige keer. Ook op 25-09 ontvingen we nog signalen, die uitwezen dat ze nog niet verder getrokken is. Iben is op dat moment de laatste zenderkiek, die Europa nog niet heeft verlaten. Wanneer zal ze gaan?
20-09-2009
Op 28-08 vertrok Iben vanuit haar broedgebied als laatste Deense zendervogel. Ze deed de eerste twee weken rustig aan. Haar eerste slaapplaats zagen we na 60 km even ten N van het plaatsje Husum in N-Schleswig-Holstein. De volgende dag vloog ze eenzelfde afstand naar de Meldorfer Bocht.
Op 30-08 vloog ze ZO en zagen we een slaapplek op 11 km ten ZW van Hamburg. De volgende signalen van haar zender komen vanaf 03-09 t/m 07-09 uit een voor ons bekend gebied even ten W van de lijn tussen de steden Maagdenburg - Erfurt. In dit gebied kwam nl. zendervogel Margret, na haar voorjaarsmigratie van 2008 en bezoek aan het kiekengebied in Nordrhein-Westfalen, in de vroege zomer aan en ontvingen we daar ook haar allerlaatste signaal eind augustus.
Daarna ging Iben een ZW koers vliegen: we zagen na twee dagen een slaapplaats na 195 km, één na 130 km en één na 34 km, waarbij ze op 10-09 in N-Frankrijk boven de stad Metz net onder de grens met Luxemburg uitkwam.
De volgende dagen maakte Iben haar eerste langere vluchten: eerst 415 km in ZZW richting naar midden-Frankrijk, zo'n 35 km ten NNO van Clermont-Ferrand en daarna 380 km om even ten N van de Pyreneeën op dezelfde datum (12 op 13-09) op 20 km ten N van de Duitse zendervogel Sabine haar nacht door te brengen.
Op 13-09 zagen we Iben de bergen over vliegen om op 91 km WNW van Barcelona na 140 km uit te komen. De volgende dag zagen we haar op 50 km ZW. Op 15-09 vloog ze in 3,5 uur 65 km: we zagen twee signalen van rond de middag. Pas vlak voor middernacht op 20-09 ontvingen we een location class A-signaal vanaf het landpunt ten NO van Benidorm in de gemeente Alcalalí in de Spaanse provincie Alicante, hemelsbreed op 260 km vanaf het laatste signaal van 15-09.
Aangezien we in deze vijf dagen geen tussensignalen ontvingen, hebben we geen exacte route kunnen analyseren. En met dit A-signaal van 20-09 kunnen we niet met zekerheid concluderen of Iben deze plaats daadwerkelijk bezocht heeft. We hebben hiervoor nadere data nodig.
Wel kunnen we vaststellen dat Iben in Z-Spanje is aangekomen en trouwens in dezelfde nacht op zo'n 57 km ten ZZO van Sabine de nacht heeft doorgebracht. We zijn benieuwd wanneer Iben door zal trekken naar Afrika.

Iben   ringnummer: metaal 5R-1593 (Kopenhagen), kleurring:   ?? 
Iben is een nieuwe zendervogel en op 18-07-2009 gevangen in de buurt van Ballum, Denemarken.
Zij is mogelijk een tweede vrouw van een mannetje dat tijdens het vangen nergens te bekennen was. Iben is een 2 KJ vrouw.

Vanggegevens: vleugel 364 mm, klauw 71/53 mm, spanwijdte 113.0 cm, gewicht 397 g., PTT ID 84625 (eerder op vogel Aletta gebruikt).

Iben heeft twee nestjongen van 15 dagen oud in een nest in wintertarwe, dat beschermd is met stroomhek nog niet geoogst perceel).

Iben is vernoemd naar een Deense vogelaarster en vrijwiligster van DOF, studente Iben Hove Sørensen, een vriendin van WGK-AOI-er Chris Trierweiler, die er bij was en bij de vangst geassisteerd heeft.
Iben krijgt haar zender van Ben Koks en
Chris Trierweiler - © Lars Rasmussen
 

Iben Hove Sørensen met Iben - © Lars Rasmussen

 
 

Naar boven