logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
Satelliet 2009 Sabine
SATELLIETROUTE GRAUWE KIEKENDIEVEN 2009/2010 - SABINE

Sabine
Laatste nieuws van Sabine
01-05-2010 (laatste update seizoen 2009-2010)
De satellietzender van Sabine bleef maar signalen uitzenden. Helaas heeft de WGK-onderzoeksdelegatie haar niet kunnen vinden. Overigens komt het veel vaker voor dat zenders blijven uitzenden, in de wetenschap dat de betreffende vogel niet meer in leven kan zijn. Van Poolse Halina bijvoorbeeld ontvingen we op 24-04 nog satellietbliepjes vanuit N-Libië op 120 km van Tripoli, vanaf de plek waar haar laatste signalen vanaf 05-04 in 2008 vandaan kwamen. We zetten de berichtgeving m.b.t. Sabine verder stop.
Eerdere updates van Sabine (13) »»» lees verder
14-04-2010
Ook de afgelopen dagen ontvingen we weer enkele niet super betrouwbare signalen van de zender van Sabine; ze kwamen wel allemaal globaal uit het laatst bekende gebied. De WGK-delegatie die momenteel in Marokko onderzoek doet, heeft Sabine of haar zender helaas (nog?) niet kunnen vinden.
01-04-2010
Op 28-03 kwam er weer een enkel signaal af van de zender van Sabine; dit keer opnieuw een location class B-signaal. Dat betekent dat de zender dus nog steeds werkt.
21-03-2010
Op vrijwel dezelfde plaats als de laatste signalen ontvingen we van Sabine een location class A-signaal op 16-03. Wellicht kan het komende WGK-team dat half april naar Marokko gaat voor onderzoek er eens gaan kijken.
17-12-2009
Na het trieste bericht van de vorige keer,ontvingen we nu helemaal geen signalen meer van Sabine.
01-12-2009
Van Sabine ontvingen we wederom vergelijkbare signalen als in de vorige afleveringen vermeld. Na bestudering van al deze signalen kunnen we – alhoewel er wel degelijk grauwe kieken zijn die in deze gebieden overwinteren - nu toch wel concluderen dat ze niet meer in leven kan zijn. Helaas nemen we afscheid van Duitse Sabine. Uiteraard zijn eerst de enthousiaste Duitse kiekendiefbeschermers uit Ostfriesland op de hoogte gesteld.
14-11-2009
De afgelopen twee weken hebben we slechts één signaal ontvangen van Sabine, nl. een location class A-signaal op 05-11 om 13:45 uur op de Naama-Hoogvlakte, op 600 meter ZW van de plek waar ze op 24-09 aankwam. We blijven in onzekerheid over het exacte wel en wee van Sabine. We zullen nu toch ernstig rekening moeten houden dat Sabine het niet gered heeft, omdat de laatste kieken eind september of op z’n laatst begin oktober - zoals Iben dit jaar – vanaf deze stop-over aan hun trek over de Sahara beginnen.
30-10-2009
Deze keer hebben we helaas helemaal geen signalen ontvangen van de zender van Sabine. Of ze nog in de lucht is moeten we afwachten.
20-10-2009
We ontvingen in de laatste periode slechts 4 location class B-signalen en 1 A-signaal van Sabine. Het laatste signaal van deze keer bleek van 19-10 te zijn (22:00 u) en kwam uit hetzelfde gebied in Marokko. Zo langzamerhand beginnen we ons een beetje zorgen te maken over Sabine. We hopen snel op goede berichten.
10-10-2009
Alleen in de ochtend van 06-10 ontvingen we twee satellietsignalen van de zender van Sabine, waarvan een location class A-signaal het beste was en op 5 km van de vorige locatie af lag. Terwijl Iben de afgelopen dagen is weg getrokken over de Sahara, koos Sabine er voor om nog even te wachten.
02-10-2009
Vrijwel op dezelfde plaats als de laatste keer ontvingen we een goed location class 3-signaal van een slaapplek van Sabine in de nacht van 25 op 26-09. De dagen erna waren we praktisch verstoken van goede signalen, zodat we enig onzekerheid hebben t.a.v. Sabine. Het laatste location class 0-signaal van 28-10 om 02:10 uur was nog in de nabije buurt op de Naama-hoogvlakte. We zullen moeten afwachten wat de satellietzender van Sabine ons in de toekomst zal geven.
25-09-2009
Sabine vloog op 21-09 zo'n 115 km in ZW richting in ZO-Spanje. De dag erna (22-09) waagde ze de sprong over de Middellandse Zee. We konden haar vlucht 's ochtends over land nog volgen, waarna ze om 12:57 uur op 12 km ten W van Cartagena, één van de belangrijkste havenplaatsen van het land, ons een signaal liet zien.
Twee volgende signalen kwamen vanaf zee, op 16,5 km van Mojácar, waaruit bleek dat ze de kustlijn van ZO-Andalusië heeft gevolgd.
De volgende ochtend ontvingen we een signaal nabij Melilla, een Spaanse exclave en Spaanse autonome havenstad aan de Middellandse Zee in Noord-Afrika vlak bij de Marokkaanse stad Nador, waaruit bleek dat ze hier ergens heeft gebivakkeerd; iets wat we van oud zenderman Jochen in 2008 ook zagen, alhoewel Sabine daar niet bleef, maar deze eerste dag in Afrika snel doorvloog, getuige haar volgende slaapplaats op 180 km in Z richting.
Ook de volgende dag vloog ze verder: dan zo'n 70 km naar Z, waar ze een volgende nacht (24 op 25-09) verbleef op de Naama-hoogvlakte vlakbij vroegere zendersignalen van onze oud zendervrouwen Merel (najaar 2006, najaar 2007 voorjaar 2008), Jinthe (najaar 2007) en Margret (voorjaar 2008) en van onze O-Poolse zenderman Jurek. Zal ze snel verder trekken?
20-09-2009
Op 29-08 vertrok Sabine vanuit haar broedgebied bij Emden. We zagen een eerste slaapplaats op 85 km in ZO richting nabij Cloppenburg.
Ze doet rustig aan de eerste week, want een tweede slaapplek 2 dagen later zagen we op 130 km ten Z van deze plek en daarna kregen we signalen door van enkele slaapplekken ten O van Dortmund, steeds iets zuidelijker. Ook zendervogel Kaspertje zagen we nabij dit gebied in Nordrhein-Westfalen op ongeveer 45 km ten O van Sabine. Sabine verbleef hier t/m de nacht van 04-09 op 05-09, waarna zij verder trok, terwijl Kaspertje nog een paar dagen in dit gebied bleef.
Sabine konden we enkele dagen erg goed volgen: ze legde eerst 130 km in ZZW richting af en vervolgens op 07-09 in ZW richting 85 km, toen ze ten O langs Luxemburg vloog. De volgende dag trok ze 120 km (08-09), daarna in twee dagen 607 km en op 11-09 zo'n 82 km, waarna ze op 40 km ten NO van de Z-Franse stad Toulouse een tweetal dagen rust nam. Zo'n 150 km ten Z hiervan vlak voor een bergrug in de Pyreneeën zagen we een slaapplek, pal op 47 km van Andorra. Sabine bracht op dezelfde datum (12 op 13-09) op 20 km ten Z van de Deense zendervogel Iben de nacht door.
Hierna vloog Sabine ongeveer 100 km ZW naar een gebied op 75 km ten NW van Barcelona, waar we een viertal slaapplaatsen scoorden. De volgende dag zagen we dat Sabine pal Z vloog en na 47 km op de Middellandse Zee (Balearenzee) om 15:10 uur weer terugkeerde naar de kust ZW van Barcelona. Op 20-09 zagen we vervolgens op 273 km ten ZW van deze plek een tweetal signalen eveneens op zee, dit maal op 8 km van de kust en om 18:48 uur een signaal op land op 27 km ten Z van Valencia, wederom op dezelfde datum dichtbij (57 km) ten NNW van Iben. De route hebben we helaas niet meegekregen, maar kennelijk heeft Sabine een overtocht over een groter deel van de Middellandse Zee naar Afrika - zoals we dat wel bij Kaspertje zagen - niet heeft aangedurfd.
Wanneer zal Sabine de sprong wagen?

Sabine   ringnummer: Helgoland 4151813, kleurring:   JK   rechts
Sabine is de nieuwe satellietkiekendief uit Noord-Duitsland (Ostfriesland). Sabine is een zeer waarschijnlijk 3 KJ vrouw (geschat op iris en kleed) en gevangen bij het plaatsje Manslag (Platthaus), zo'n 15 km ten NW van Emden, in aanwezigheid van o.a. vrijwilliger Resi en fotograaf Norbert, Michael Exo van de Vogelwarte Helgoland, (één van WGK-samenwerkingspartners van de satelliettelemetrie) en Rolf en Sabine Baum, kiekendiefbeschermers in het nabijgelegen Oostfriese Krummhoern.

Bij het vangen op 04-08-2009 schoot ze als een afgevuurd projectiel uit zo'n tien meter hoogte in één keer goed in het vangnet. Nadat Sabine uit het net was ontward, was ze in de hand een erg onstuimige vogel, wat je zelden meemaakt. Er was geen mannetje opgedoken, wat waarschijnlijk betekent dat ze een tweede vrouw van een (onbekende) man is geweest. Sabine heeft een nest van twee jongen gehad. De jongen zijn geringd en later voorzien van wingtags.

Vanggegevens: Iris bruin + 10 % geel (gradiënt), vleugel 374 mm, spanwijdte 114.3 cm, klauw I/II 73/53 mm, gewicht 315 g, krop leeg, PTT ID 94495.
Sabine is vernoemd naar Sabine Baum, kiekendiefbeschermster.

We hopen dat de Sabine-vogel veel data verzamelt. Rolf en Sabine Baum en de Oostfriese vrijwilligers hopen dat hun vogel weer terug zal keren in het mooie Krummhoern.
Zenderkiek Sabine - © R. Baumelt
 

Rolf und Sabine Baum met Sabine en satellietzender,
vlak voor het loslaten - © R. Baumelt 

 
 

Naar boven