MUIZENCENSUS
Sinds het najaar van 1991 meet de Werkgroep Grauwe Kiekendief het aantal muizen in de belangrijkste akkerbiotopen. Aanvankelijk had deze muizencensus tot doel de verschillen tussen regulier akkerland en braaklegging in kaart te brengen, maar het wordt nu ook gebruikt om gebiedsdekkend uitspraken te kunnen doen over de muizenstand in Oost-Groningen.

In 1996 is een muizencensus in Flevoland opgestart en er zijn serieuze plannen dit werk uit te breiden naar Noord-Groningen (incl. de Marnerwaard). Over de onderzoeksresultaten van de muizencensus is een artikel in het tijdschrift Ibis (Koks et al. 2007) verschenen. In navolging van de Werkgroep is de Vereniging voor Zoogdierkunde (VZZ) in 2008 begonnen met een nationale muizencensus.
Dwergmuis - voorjaar 2007 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Dwergmuis - voorjaar 2007 © Hans Hut