logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
DATALOGGERS - ELZO
logoHome logoWillem logoAlida logoRita logoEdwin logoGert logoRik

Elzo vingen we op 23 juli 2010 vlakbij Oudeschans en deze karakteristieke Oost-Groninger liet gedurende de korte periode dat hij gevolgd werd een tikkeltje eigenwijs patroon zien. Wij zijn dan ook extra tevreden dat we juist deze vogel de naam "Elzo" hebben meegegeven. Elzo Heller was een student van het AOC Terra in Meppel en bleek om uiteenlopende redenen een prettige en vooral ook pragmatische veldman. We waren zo tevreden over Elzo zijn vaardigheden dat we hem met veel plezier een vakantiebaantje van vier weken konden aanbieden.

Wie Elzo zijn kaartje bestudeerd ziet dat hij de monotone graanvlakte tussen de A7 en Beerta geregeld bezocht. Inzomen levert een beeld op waarbij de lezer kan zien dat hij frequent langs het spoor van Nieuweschans-Winschoten vloog. Naast veldmuizen zitten hier ook aardige aantallen grasmussen, broedende graspiepers en foeragerende gele kwikstaarten.

Een ander boeiend patroon is te zien wanneer het rechterdeel van het kaartje wordt bekeken. In dit gebied liggen momenteel veel (vaak relatief oude) faunaranden en in de bocht van de Hamsterweg (Den Ham) ligt een hele kavel voormalig akkerland braak. Dit perceel maakt onderdeel uit van een in te richten Waterbergingsgebied aldaar. Ondanks een explosie van snel groeiende distels was de dichtheid van veldleeuweriken hier hoog. Naast het gejubel van leeuweriken konden ook de eenvoudige liedjes van paapje en roodborsttapuit worden gehoord. Dankzij interventie van akkerbouwer Piet Mellema werd voorkomen dat het Waterschap al die moois ging klepelen, Dit was mazzel voor Elzo en zijn familie. Uit onze radiozenderonderzoek in Rheiderland (D) weten we dat in 2009 een mannetje van de Heereweg ook frequent hetzelfde gebied bezocht. Dat Elzo het Rhederveld en Hebrecht bezocht wekt geen verbazing. Dit relatief extensieve en vogelrijke akkerbouwgebied kenden we reeds als belangrijk foerageergebied van de Groninger kiekendieven.

De echte Elzo studeert momenteel aan de HBCS in Velp. We hopen dat hij als student nog eens een keer mee gaat om het wintergebied van zijn naamgenoot in de Sahel te bezoeken.


Studenten Elzo Heller en Almut Schlaich laten grauwe kiekendiefman Elzo met UvA-datalogger los in Oudeschans - juli 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting) Studenten Elzo Heller en Almut Schlaich laten grauwe kiekendiefman Elzo met UvA-datalogger los in Oudeschans - juli 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting) Dataverzamelen door Elzo met UvA-datalogger, later in het seizoen - zomer 2010 © Ben Koks   (klik voor vergroting)