logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
DATALOGGERS - GERT
logoHome logoWillem logoAlida logoRita logoEdwin logoRik logoElzo

Gert is vernoemd naar akkerbouwer Gert Huisman. Zijn immer puike wintertarwe is sinds jaar en dag in trek bij de grauwe kiekendieven ten oosten van Winschoten. Ook loggervogel "Rik" had ook zijn domicilie in het wintertarwe van de familie Huisman. Met de familie Huisman heeft de Werkgroep in de loop van de jaren een bijzondere relatie opgebouwd en bijvoorbeeld vele gesprekken gevoerd over de goeie en minder goeie kanten van agrarisch natuurbeheer. Zonder kritische volgers zou ons werk in stilstand eindigen en daarom kijken we ook weer uit naar de volgende ontmoetingen met Gert en zijn familie.

We zien op het kaartje heel duidelijk dat zijn foerageervluchten hem brachten naar gebieden die bij de Werkgroep ook bekend staan als goede Akkervogelgebieden. Zo is het gebied tussen Veendam en de Pekela's geregeld door Gert afgestroopt en dit verklaart ook zeker zijn prima reproductie (drie jongen).

Als waar koloniebroeder (grauwe kiekendieven broeden in de betere gebieden semikoloniaal), heeft Gert ook oog voor wat zijn buren uitvreten. Richting Bellingwolde heeft hij gedag gezegd tegen Edwin en zijn nakomelingen en hij moet satellietvogel Franz geregeld zijn tegengekomen. Het sociale netwerk van grauwe kiekendieven is trouwens hoogstwaarschijnlijk van bijzondere betekenis. Zowel in Sahel, als tijdens delen van de migratie als in de broedgebieden houden grauwe kiekendieven elkaar scherp in de smiezen. Wat de betekenis hiervan is hopen we met deze moderne GPS-loggers beter te kunnen doorgronden. Vanuit beschermingsoptiek kon het zoeken naar kennis naar de sociale interacties tussen soorten onderling en verschillende soorten die hetzelfde habitat gebruiken wel eens van belang zijn. Uit ons kleurringwerk, het latere werk met de radiozenders en zeker ook het hoofdstuk "satellietzenders" wisten we al dat toeval niet bestaat in de onderlinge relatie in een kiekendiefpopulatie.

Leuk detail is dat Gert een uitstapje naar het Rhederveld (noord van Bourtange, vlakbij de grens met Niedersaksen) heel gericht heeft gemaakt. Hier liggen heel erg fraai beheerde faunaranden en we weten dat hier naast patrijs, veldleeuwerik bijv. ook roodborsttapuiten broeden. Dat grauwe kiekendieven een goede neus hebben voor bijzondere elementen in het landschap wisten we. Dat we dit nu zo mooi kunnen laten zien via deze kaartjes bewijst maar weer eens dat de nieuwe technieken ons weer verder brengen in het genereren in kennis. Kennis die we hard nodig hebben om akkervogelbescherming naar een volwassen status te brengen. Onze vogels zullen ons de weg wijzen. We kijken zeer uit naar Gert zijn thuiskomst en de eerste die we dat gaan vertellen zijn Gert, zijn vrouwen en zijn dochters!

Mannetje grauwe kiekendief Gert, vernoemd naar akkerbouwer Gert Huisman uit Blijham, tijdens het omgorden van zijn nieuwe datalogger - zomer 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting) Dataloggerman  Gert, met zijn nieuwe datalogger - zomer 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting) Dataloggerman Gert wordt losgelaten door Ben Koks - zomer 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting)