logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
DATALOGGERS - RIK
logoHome logoWillem logoAlida logoRita logoEdwin logoGert logoElzo

Het felle mannetje Rik is natuurlijk vernoemd naar oudgediende Rik van der Starre. Terwijl Ben op 24 juli 2010 het basisstation nabij Bellingwolde aan een check onderwierp vingen Rik en Chris Trierweiler deze vogel die zonder dralen zich liet foppen. Zijn drie jongen kregen met vertraging de vette juveniele veldleeuwerik die het grauwe kiekenmannetje waarschijnlijk ergens in de veenkoloniën had gevangen. In een muizenarm jaar als 2010 (met instortende aantallen veldmuizen in de 2e helft van het broedseizoen) zijn jonge graspiepers, gele kwikstaarten en veldleeuweriken letterlijk en figuurlijk van gewicht voor de Groninger populatie grauwe kiekendieven. De vangst vond plaats op 24 juli 2009 ergens tussen Blijham en Bellingwolde.

Op de foto's is te zien dat Chris de biometrische gegevens van dit fraaie exemplaar neemt en dat Rik dit alles keurig opschrijft. Zonder een goede administratie en dito databasewerk zouden we later nooit weten wat voor mannetje we hier onder handen namen.

We zien in deze periode dat "Rik" ook andere broedplaatsen bezoek en niet kopschuw is voor het gebied Reiderwolde in de Blauwe Stad. Dit deel van de Blauwe Stad is al sinds jaar en dag een bekend foerageergebied van de Oldambster grauwe kiekendieven. Het gebied tussen Oude Pekela en het zandgebied ten zuidwesten van Blijham is preferent. Ook dit is niet verrassend en ondermeer bekend uit ons langjarige radiozenderonderzoek. Toch beschouwen we dit gebied niet als het beste akkervogelgebied van Oost-Groningen. Daarvoor moet een vogel als Rik toch echt de vlaktes tussen de Pekela's, Stadskanaal en Alteveer opzoeken.

Natuurlijk weten we niet waar Rik normaliter overwintert en wat zijn migratieroutes zijn. Van de echte Rik is bekend dat hij graag naar Schotland op vakantie gaat, maar de kans is groter dat Rik zijn lichtvleugelige naamgenoot ergens in de Sahel zijn heil zoekt. We wachten dus ook bij dit mannetje in spanning af met wat voor data hij ons in het voorjaar van 2011 hopelijk gaat verrassen.


Rik liet zijn prooi, een versgeslagen juveniele veldleeuwerik, in het net achter tijdens het vangen - juli 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting) Rik wordt onder handen genomen door Chris Trierweiler (verzamelen biometrische gegevens) en Rik van der Starre (administratie) - juli 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting) Rik met zijn UvA-zender - juli 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting) Het loslaten van onze held Rik door oudgediende Rik van der Starre; Chris Trierweiler kijkt mee  - juli 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting)