logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
BROEDVOGELTELLINGEN (BMP)
Op initiatief van de Provincie Groningen, SOVON en de vereniging Avifauna Groningen, is in 1989 het Akkervogelmeetnet van start gegaan. Met dit meetnet had de Provincie Groningen een primeur in Nederland. Op een gestructureerde manier werden toen akkerbouwgebieden onderzocht. Het meetnet leverde een schat aan gegevens op over de ecologische toestand van akker- en weidevogels in de Provincie Groningen.

Er is daarbij gebruik gemaakt van de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project) van de SOVON. In Groningen zijn tientallen gebieden met deze methode onderzocht. Gegevens uit het meetnet vonden onder andere hun weg naar beleidsdocumenten van de Provincie (Toestand van Natuur en Landschap in serie).

Nest van Veldleeuwerik - zomer 2009 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Nest van Veldleeuwerik - zomer 2009 © Hans Hut