ONDERZOEK
Onze weide- en akkervogels komen van oorsprong voor in steppes of in gebieden met een grote dynamiek zoals kwelders, natuurlijke overstromingsgebieden of uiterwaarden. Het Europese open cultuurlandschap vertoont sterke overeenkomsten met de omstandigheden in dergelijke gebieden door landgebruik of gewaskeuze van boeren.
Een mooi voorbeeld is de grauwe kiekendief die vroeger in Nederland broedde in duinlandschappen, natuurlijke kwelders en veengebieden maar nu in akkers. Kennis van het oorspronkelijke leefgebied en het gedrag van akkervogels is de basis voor biotoopherstel in het akkerlandschap en voor de vergroting van de biodiversiteit.

De WGK doet het volgende onderzoek waarbij de eigen database wordt gevuld:

•  broedvogeltellingen (BMP),
•  punttellingen (MAS),
•  broedbiologie
•  promotieonderzoek akkervogels
•  habitatstudie,
•  migratieonderzoek (zenders),
•  muizencensus,
•  overwintering (akkervogels)
•  stop-over ecologie
en
•  onderzoek in de Sahellanden

De WGK heeft een formele verbintenis met de RUG (Rijksuniversiteit Groningen), de Vogelwarte Helgoland en er is een samenwerkingsverband met de UvA (Universiteit van Amsterdam), de Lund University in Zweden, de WUR (Wageningen University & Research centre), de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en met het ecologische adviesbureau Altenburg & Wymenga. Dankzij deze samenwerkingsverbanden biedt de WGK elk jaar aan twee à drie studenten een stageopdracht aan.
In 2010 is contact gezocht met het Noorderpoort College in Groningen in verband met de (web)presentatie van gegevens; het resultaat heeft eind 2010 geleid tot onze interessante webpagina Dataloggers.

De WGK voert onderzoek uit in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Polen, Wit-Rusland en Afrika (Marokko en de Sahellanden).
Invallend vrouwtje grauwe kiekendief - zomer 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Invallend vrouwtje grauwe kiekendief in het O-Groningse akkerlandschap
- zomer 2010 © Hans HutRingen van twee veldleeuwerikpullen © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Ringen van twee veldleeuwerikpullen © Hans Hut