Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

De wulp in Drenthe van ei tot uitvliegen gevolgd

27-jul-2021 Sinds 2019 worden in Drenthe elk jaar wulpenkuikens uitgerust met radiozenders om inzicht te krijgen in overleving, sterfteoorzaken en habitatgebruik. De eerste resultaten zijn nu gepubliceerd in het themanummer van Limosa over de wulp. Het meerjarige onderzoek is dit jaar verder uitgebreid

Van nestvondst naar nestbehoud

21-jul-2021 Nesten van akkervogels vinden hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Terwijl collega Henk Jan Ottens over een kavelpad rijdt, vliegt er ineens een veldleeuwerik en vervolgens een graspieper (locatie rode stipje) op uit de vegetatie. Resultaat van een snelle check levert twee nesten met vier eieren.

AGENDA


Since 2019 curlew chicks in Drenthe (NL) are radio-tagged to study survival, causes of mortality and habitat use. The first results are published in a special theme issue on Eurasian curlews of the Dutch @NOU_Limosa, https://t.co/DSlcRn2sU1.

Collab @LBDrenthe

© Annemarie Loof https://t.co/ONKs6Ei1Q9
grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.