logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
Satelliet 2018 Home
SATELLIETROUTE GRAUWE KIEKENDIEVEN 2018/2019

Je kunt bovenstaande kaart vergroten door hier te klikken. In het menu links van de kaart kun je de datum van eerdere updates aanvinken, zodat je kunt zien waar de vogels zich toentertijd bevonden.


Het beschermingswerk en onderzoek van Werkgroep Grauwe Kiekendief kunt u steunen door:
- een eenmalige bijdrage te storten via de ONLINE DONATIEMODULE
- of donateur te worden: klik hier voor de DONATEURS-pagina.

Laatste nieuws van grauwe kiekendieven met een zender 2018‐2019

22-11-2018
In de afgelopen twee weken hebben wij alleen van drie zenderkieken gegevens binnen gekregen, en dan waren de laatste verbindingen ook al op 14 november. Raymond, Olaf en Hubertus zaten toen nog in dezelfde gebieden als bij het vorige update: Raymond en Olaf in Noordwest‐Mali en Hubertus in Centraal‐Mali bij het binnendelta van de Niger.

De home range van Hubertus heeft trouwens een interessante vorm: het is in twee delen verdeeld over beide oevers van een van de zijrivieren van de Niger. Op de ene oever bevinden zich zijn slaapplaatsen, op de andere kant is Hubertus overdag aan het jagen. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Kaartje met daarop het jaag‐ en slaapgebied van loggervogel Hubertus in Mali bij een van de zijrivieren van de Niger. (klik voor vergroting)
Eerder nieuws van de zenderkieken (10)
05-11-2018
In de voorgaande dagen hebben wij van drie zenderkieken nieuwe gegevens ontvangen:

Raymond blijkt de afgelopen drie weken nog in hetzelfde gebied in het noordwesten van Mali doorgebracht te hebben. Dit is zijn tweede wintergebied, dat maar 35 km zuidelijker ligt dan zijn eerste. Vorige winter verbleef hij tot 18 november in zijn tweede wintergebied, toen was dat rond de 45 km westelijker dan nu.

Hubertus verblijft nog in hetzelfde gebied zoals bij het vorige update (ook bij hem het tweede wintergebied, in Centraal‐Mali. Van hem zijn niet gauw grotere verplaatsingen te verwachten. Vorige winter was het pas half januari toen hij uit dit gebied vertrok.

Ook Olaf heeft geen nieuw gebied opgezocht in de afgelopen week. Hij zit nog steeds in zijn tweede wintergebied in Noordwest‐Mali, op ongeveer 25 km afstand van Raymond. Omdat hij pas in 2018 gezenderd werd kunnen wij zijn bewegingen niet niet ongeveer voorspellen en met die uit de vorige winter vergelijken.

29-10-2018
Eindelijk zijn weer gegevens van Anton binnengekomen! Zijn laatste positie was van 10 september; toen was hij in het zuiden van Sardinië. Nu weten we dat hij nog op dezelfde dag de Afrikaanse continent bereikte. Vanuit Oost‐Algerije is hij in zuidwestelijke richting de Sahara gevlogen, en tien dagen later is hij in zijn eerste overwinteringsgebied in de zuidwesthoek van Mauretanië aangekomen. Ondanks zijn oostelijke trekroute via onder andere Tsjechië, Kroatië en Italië overwintert hij dus niet verder oostelijk dan de andere zenderkieken die via Spanje trokken. Helaas zijn al zijn data nog niet volledig binnengekomen, dus weten wij niet waar hij sinds eind september verblijft.

Hubertus heeft op 16 oktober zijn tweede wintergebied ‐ ten westen van het Niger‐binnendelta in Mali ‐ bereikt. Dit is precies hetzelfde gebied als waar hij in 2017 verbleef; ook eerste overwinteringsgebied (450 km oostelijk) was hetzelfde als vorig jaar (zie update van 15-10-2018).

Olaf is nog in zijn tweede overwinteringsgebied in Noordwest‐Mali, zoals een week geleden.

Van de resterende zenderkieken zijn geen data binnengekomen in de afgelopen week. Vooral kijken wij reikhalzend uit naar nieuwe gegevens van Heinz, Marianne en Thorsten, omdat wij van deze drie al sinds eind september geen data meer hebben ontvangen. Hun laatste posities waren nog ten noorden van de Sahara.

22-10-2018
In de afgelopen week hebben wij van vijf van onze zenderkieken nieuwe data ontvangen. Het meest interessant zijn Angela en Fiete, omdat van hun allebei een maand lang geen posities binnengekomen waren. Van hun wisten wij alleen maar dat zij succesvol de Sahara waren overgestoken en de Sahel bereikt hadden. In de tussenliggende tijd gedroegen ze nogal tegengesteld van elkaar.
Fiete heeft zich niet verder verplaatst en is nog in hetzelfde gebied als een maand geleden: aan de rand van het binnendelta van de Niger in Centraal‐Mali. Ondertussen is Angela constant aan het rondzwerven geweest, door Centraal‐Mali en Zuidoost‐Mauretanië! Zij is nooit langer dan vijf dagen in hetzelfde gebied gebleven, en ze heeft in die tijd meer dan 1500 km gevlogen. Opvallend is dat zij wél vanaf twee bepaalde gebieden uitstapjes van twee &aaccent; drie dagen maakte. Ook in de winter van 2017/2018 was Angela in vergelijking met veel andere zenderkieken veel aan het rondzwerven, toch verbleef zij die winter wat langer in sommige gebieden dan nu. Ook rondom het broedseizoen heeft dit vrouwtje uit Noordrijn‐Westfalen een paar opmerkelijke uitstapjes gemaakt. Zo vloog zij begin mei 2018 vanuit haar broedgebied ‘even’ naar Noord‐Frankrijk en terug. Blijkbaar een wat onrustige persoonlijkeid!

Olaf en Raymond hebben in de afgelopen week gezamelijk vijf dagen in hetzelfde gebied in het noordwesten van Mali doorbracht. Zo te zien hebben zij deels zelfs op dezelfde plekken gefoerageerd. Hun slaapplaatsen lagen echter rond 3 km uit elkaar. Raymond is vier dagen geleden uit dit gebied vertrokken en was vrijdag rond 20 km verder zuidelijk.

Hubertus is binnen Mali rond de 100 km verder westwaarts gevlogen en zijn laatste positie was in het midden van het Niger‐binnendelta.

15-10-2018
In het algemeen zijn grauwe kieken in de winter redelijk plaatstrouw: normaal bezoeken zij elk jaar weer dezelfde gebieden, maar er zijn ook uitzonderingen. In de afgelopene dagen hebben wij van twee van de Duitse zenderkieken na langere tijd weer data kunnen ontvangen, die dit mooi laten zien.

Met de zender van Hubertus was de laatste verbinding begin september. Dat was vlak na zijn aankomst op het Afrikaanse continent. Toen zat hij in Noord‐Marokko. Het vervolg van zijn track is nu binnengekomen en lijkt sterk op zijn route van het vorig najaar (2017): Hubertus is eerst rond 400 km naar het oosten gevlogeis hij binnen vier dagen de Sahara overgevlogen en is in precies hetzelfe eerste wintergebied aangekomen als vorig jaar, dat is in Centraal‐Mali, dichtbij de grens met Burkina Faso. Vanuit daar is hij afgelopen vrijdag in westelijke richting vertrokken (een week later dan vorig jaar). Zaterdag was hij nog 170 km van zijn tweede wintergebied van 2017/18 in het binnendelta van de Niger verwijderd. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)
De najaarsroutes 2017 en 2018 van het Duitse grauwe kiekendiefmannetje Hubertus. (klik voor vergroting) Het eerste overwinteringsgebied van het Duitse grauwe kiekendiefmannetje Hubertus in 2017 en 2018. (klik voor vergroting)

Van Raymond wisten wij alleen dat hij succesvol de Sahara was overgestoken; op 20 september was hij op de grens van Maurentanië en Mali. Nu weten wij dat hij daarna maar 60 km verder gevlogen is en toen zijn eerste wintergebied in Mali bereikte, waar hij zich tot nu toe bevindt. Hij zit daarmee maar op 20 km van Olaf. Raymonds eerste en tweede overwinteringsgebieden van 2017/18 lagen een stukje verder westelijk (80 en 60 km); hij is dus ‐ anders als Hubertus ‐ niet naar dezelfde gebieden teruggegaan van vorige winter. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)
De najaarsroutes 2017 en 2018 van het Duitse grauwe kiekendiefmannetje Raymond. (klik voor vergroting) Het eerste overwinteringsgebied van het Duitse grauwe kiekendiefmannetje Raymond in 2017 en 2018. (klik voor vergroting)

10-10-2018
Zoals wij tijdens de vorige update al vermoedde is het Britse vrouwtje met satellietzender Beatrice doodgegaan in het zuiden van Mauretanië. Van haar zender ontvangen we nog steeds signalen, maar de informatie die daarmee overgebracht wordt laat zien dat ze niet meer leeft. Bijvoorbeeld ’s nachts loopt de temperatuur terug van de zender en dat zou als de vogel nog leeft niet gebeuren.
Beatrice werd in 2016 in Engeland gezenderd, en was de enige van vijf Engelse zenderkieken die de zware omstandigheden tijdens de voorjaarstrek van 2018 overleefde. Nu zijn er helaas geen Engelse zenderkieken meer in de lucht.

Van de zenderkieken met GPS/GSM‐zenders is het ook in de afgelopen week vrij stil gebleven. Wèl hebben wij gisteren nieuwe data van het Duitse zendermannetje Olaf ontvangen. De laatst keer dat er verbinding was, was hij onderweg in Zuidwest‐Spanje. Olaf is in de buurt van Murcia de Middellandse Zee overgestoken. Daarna hield hij een tussenstop van acht dagen in het noorden van Algerije. Tijdens zijn oversteek van de Sahara is hij ook ’s nachts doorgevlogen. Op 26 september arriveerde hij in zijn eerste overwinteringsgebied in Zuid‐Mauretanië. Gisteren is hij daar vertrokken en hij is nu rond de 70 km verder zuidelijker, net over de grens in Mali.

Van Raymond hebben we alleen gegevens van data uit september binnengekregen. Na het laatste contact op 15 september was hij nog in Marokko daarna is hij de Sahara overgestoken; ook hij heeft daar twee lange nachtvluchten gemaakt (o.a. 340 km tussen 19 uur en 3:30 uur van 19 op 20 september). Zijn laatste bekende positie die wij van de week binnenkregen is van 20 september, hij was toen bij de grens van Mauretanië met Mali, op maar enkele kilometers verwijderd van de actuele positie van Olaf.

02-10-2018
Helaas hebben wij in de afgelopen tien dagen sinds het vorige update alleen van twee van onze zenderkieken nieuwe data ontvangen. Heinz maakte een tussenstop van vijf dagen in het Marokkaanse deel van het Atlasgebergte. Op 25 september is hij van daaruit in zuidwestelijke richting vertrokken; sindsdien heeft zijn zender geen verbinding meer gemaakt.

Beatrice is sinds het vorige update binnen Mauretanië rond 500 km verder naar het zuiden gevlogen. Zij is de woestijn nog niet helemaal overgestoken, maar ze verblijft toch al vijf dagen in een heel beperkt gebied. Mogelijk is zij dood, maar wij wachten nog een tijdje af voordat wij een definitief oordeel vellen.

23-09-2018
De eerste zenderkieken hebben de Sahel bereikt!
Angela en Fiete zijn beide halverwege Mali. Hun Sahara‐oversteek heeft resp. zeven en zes dagen geduurd.

Beatrice bevindt zich op dit moment midden in de woestijn in het noorden van Mauretanië. Sinds de update van 14 september is zij een 1300 km zuidwaarts gevlogen.

Thorsten en Heinz waren tijdens de vorige update nog in Spanje. In de afgelopen week zijn zij vanaf de Andalusische kust de Middellandse Zee overgestoken en zijn Marokko bijna op dezelfde plek binnengevlogen. Thorsten heeft dichtbij de kust nog een tussenstop van drie dagen gemaakt en is waarschijnlijk van daaruit verder gevlogen. We hebben sinds vijf dagen geen nieuwe posities van zijn GSM GPS‐logger ontvangen. Heinz is na zijn oversteek een stukje verder Marokko ingevlogen en maakt sinds drie dagen een tussenstop in het Atlasgebergte. Raymond is sinds de vorige update binnen Marokko verder naar het zuiden gevlogen. Sinds acht dagen hebben we geen nieuwe posities meer van zijn logger ontvangen. Waarschijnlijk is hij de Sahara aan het oversteken.

Van Anton, Hubertus, Olaf en Marianne hebben wij helaas sinds de update van 14 september 2018 geen nieuwe data ontvangen.

14-09-2018
Er is weer een week voorbij, de zenderkieken Beatrice en Raymond zijn ondertussen ook op het Afrikaanse continent aangekomen. Zij zijn allebei vanuit Spanje naar Marokko overgestoken. Beatrice vloog met een wat rare bocht over de Atlantische Oceaan naar de overkant, maar deze aparte positie daar zou best een uitschieter (outlier) van de satellietzender kunnen zijn en geeft daarmee dan niet haar werkelijke route weer.

Zeer waarschijnlijk zijn Anton en Angela ook al in Afrika. Beiden waren een paar dagen geleden al dichtbij de Middellandse Zee; Angela in Spanje en Anton in Sardinië. Zij zijn toen vermoedelijk snel met de oversteek naar Noord‐Afrika begonnen, maar wij hebben van allebei daarna nog geen data weer ontvangen.

Marianne is in de afgelopen week binnen Marokko verder naar het zuidwesten doorgevlogen, waarbij zij min of meer de kustlijn volgt. Ze vliegt rustig aan door, zonder echte tussenstops te maken.

Fiete maakt al zeven dagen een tussenstop in het Atlasgebergte in Zuidoost‐Marokko.

Van Hubertus hebben wij al bijna twee weken geen data meer ontvangen. Zijn laatst bekende positie was vlak na zijn zeeoversteek in Noord‐Marokko. Vermoedelijk is hij al bezig de Sahara over te steken.

Geuko heeft in de Sahel overzomerd en bevindt zich daar ‐ als het goed is ‐ nog steeds. Alleen hebben hebben wij van hem helaas sinds begin juli geen signalen meer ontvangen.

Drie van de elf zenderkieken zijn dus nog in Europa. Olaf is na zijn 8‐daagse tussenstop in de buurt van Toulouse snel doorgevlogen en was gisteren in Zuidwest‐Spanje tussen Valencia en Alicante. Waarschijnlijk steekt hij ook gauw de Middellandse Zee over. Thorsten is nog steeds in Noord‐Spanje (in de buurt van Zaragoza), inmiddels al negen dagen. Heinz is maandag vanuit zijn tussenstopgebied in Champagne vertrokken waar hij in totaal negen dagen verbleef. Vandaag is hij Toulouse bijna gepasseerd, en onderweg richting Spanje.

07-09-2018
Eerste zenderkieken bereiken Noord‐Afrika!
Sinds wij een week geleden een eerste update maakten is er veel gebeurd bij de tien gezenderde grauwe kiekendieven die onderweg zijn naar hun overwinteringsgebieden. Inmiddels hebben zij allemaal hun broedgebieden verlaten, en de eerste drie zitten al in Afrika!

Deze drie zijn allemaal vanuit Andalusië over de Middellandse Zee gevlogen: Hubertus en Fiete al op 1 september, Marianne net vandaag. Fiete zit inmiddels in het Atlasgebergte in Noordwest‐Marokko. Van Hubertus hebben wij al een aantal dagen geen posities meer ontvangen; mischien is hij de Sahara al aan het oversteken.

Angela, Beatrice, Thorsten en Raymond zijn in Spanje. Raymond heeft als laatste zenderkiek op 31 augustus het broedgebied verlaten. In de afgelopen week is hij zonder tussenstops doorgevlogen (meer dan 1300 km), daardoor heeft hij een aantal van de andere zenderkieken al ingehaald.

Olaf is zit nog net aan de andere kant van de Pyreneeën, waar hij al vier dagen een tussenstop in de buurt van Toulouse maakt. Heinz is momenteel nog het minst zuidelijk: hij bevindt zich nog in het Noord‐Franse Champagne ‐ waar ook al Angela, Marianne en Hubertus een langere tussenstop maakten.

Anton is de enige van de tien die voor een oostelijke route kiest. Na een achtdaagse tussenstop in Oost‐Tsjechië is hij vanuit Kroatië de Adriatische Zee overgestoken. Binnen Italië vloog hij rond de 250 km weer naar het noorden om in de buurt van Bologna een vijfdaagse tussenstop te maken (op ongeveer 1000 meter boven zeeniveau). Eergisteren is hij weer op pad gegaan en sindsdien is hij Corsica en de helft van Sardinië overvlogen.

31-08-2018
Najaarstrek 2018 van gezenderde grauwe kiekendieven is begonnen!.
Het is weer zover: de najaarstrek is begonnen. Het merendeel van de grauwe kiekendieven zijn nu op trek richting Afrika. Ook dit jaar kan de trek van gezenderde kieken via deze website gevolgd worden.

Door slechte weersomstandigheden tijdens de voorjaarstrek (zie ons natuurbericht van juni: Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaartrek) hebben helaas niet veel van de gezenderde kiekendieven hun broedgebieden bereikt. Vooral met grauwe kiekendieven van de Britse broedpopulatie was het erg: van de vijf heeft alleen Beatrice de voorjaarstrek overleefd. Een zware klap voor de al kleine broedpopulatie daar!
Van de vogels uit de Hellwegbörde in West‐Duitsland hebben drie van vier de hun broedgebied bereikt, maar twee lukte het niet om te gaan broeden. En dan de Groningse zendermannetjes: terwijl Jens de trek niet overleefde, bleef Geuko in Afrika overzomeren!

Ook deze zomer hebben wij grauwe kiekendieven gevangen en een zender gegeven. In de Hellwegbörde in Noordrijn‐Westfalen hebben wij weer samen met Hubertus Illner van Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) Soest grauwe kiekendieven (vier) met Milsar‐GPS/GSM‐loggers kunnen uitrusten. En voor het eerst gingen wij in de Diepholzer Moorniederung in Nedersaksen aan de slag. Daar vingen we in samenwerking met de locale kiekendievenbeschermers Luise Boldt en Thorsten Dobracay van BUND Diepholzer Moorniederung twee mannetjes.

In Groot‐Britannië hebben we vanwege de weinig teruggekeerde grauwe kiekendieven met The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) besloten dit jaar geen vangpogingen te doen. In Nederland hadden we gepland ook weer grauwe kiekendieven (mannetjes) te vangen. Maar in tegenstelling tot alle andere jaren waarin de mannetjes zich redelijk gemakkelijk lieten vangen lukte dat dit jaar niet. Ze reageerden anders dan anders. Naar ons idee had dit vooral met de voedselsituatie te maken. Na een zeer nat najaar in 2017 en een behoorlijk koude periode in de winter was de veldmuizenstand (zeer) laag gedurende het broedseizoen. Van de volwassen vogels vonden we bij de prooipalen behoorlijk wat braakballen met alleen sprinkhaanresten. En bij het opruimen van de beschermingskooien hebben we erg veel resten van kleine zangvogels verzameld. De mannen gebruikten hun energie duidelijk vooral voor het zelf in conditie blijven en het aanleveren van prooien bij hun nesten. Na deze signalen zijn we dan ook gestopt met onze vangpogingen.

OUD BEKENDEN

Groot‐Brittannië
Het Grauwe Kiekvrouwtje Beatrice. 25 juli 2016. © Mark Thomas. (klik voor vergroting) Beatrice ‐ in het voorjaar had dit Britse vrouwtje door de ongunstige weersomstandigheden twee pogingen nodig om de Sahara over te steken Haar reis naar het noorden liep zo erg veel vertraging op. Zij kwam daardoor pas eind mei in Engeland aan. Het lukte haar daarom helaas niet meer om gepaard te raken en te broeden. Op dit moment heeft zij het Britse eiland verlaten.
Duitsland, Hellwegbörde
Angela, 2 juli 2017 Noordrijn‐Westfalen. © WGK.(klik voor vergroting) Angela ‐ kwam begin mei mooi op tijd in haar broedgebied in de Hellwegbörde aan. Hoewel, tot onze verrassing maakte ze na vijf dagen nog even een enorme uitstap naar Noord‐Frankrijk (850 km in totaal!). Drie dagen later was zij weer terug. Angela had haar nest dit jaar op maar 300m van haar nestplek van vorig jaar. Zij heeft dit broedseizoen twee jongen grootgebracht. Net als vorig jaar vertrok zij eind juli voor een uitstapje naar de Kölner Bucht (op 150 km van haar broedgebied). Na tweeënhalve week kwam zij weer terug, om drie dagen later op 15 augustus aan haar najaarsmigratie te beginnen. Inmiddels heeft zij het noorden van Frankrijk achter zich gelaten en is zij nu in de Bourgogne.
Hubertus, wordt losgelaten door Hubertus Illner. 2 juli 2017 Noordrijn‐Westfalen. © WGK.(klik voor vergroting) Hubertus ‐ lukte het dit voorjaar om wel in één keer de Sahara over te steken. Dit heeft hem blijkbaar zoveel moeite gekost dat hij daarna een hele maand lang een stopover maakte in Noord‐Algerije. Hij arriveerde daardoor pas eind mei in de Hellwegbörde, en aan de data van zijn zender te zien lukte het hem niet meer om nog een vrouwtje te vinden. Hij bracht de zomer dus zonder nest door, maar bleef al die tijd wel in het gebied. Op 12 augustus is hij van daaruit vertrokken. Hij maakte eerst nog een vijfdaagse stopover zuidwestelijk van Keulen (dichtbij waar ook Angela verbleef) en inmidels bevindt hij zich halverwege Frankrijk.
Raymond, 2 juli 2017 Noordrijn‐Westfalen. © WGK.(klik voor vergroting) Raymond ‐ was net als Angela op tijd terug in zijn broedgebied, maar helaas lukte het hem niet om gepaard te raken. Mogelijk werd dit veroorzaakt door een slechte conditie door de moeilijke omstandigheden gedurende de trektijd. Raymond bleef de hele zomer rondzwerven, grotendeels in de Warburger Börde; een gebied op 80 km ten oosten van de Hellwegbörde. Hij is nog niet aan zijn najaarsmigratie begonnen.
Nederland, Groningen
Grauwe kiekmannetje Geuko met het nieuwe type GPS GSM logger. © WGK.(klik voor vergroting) Geuko ‐ na half maart 2018 ontvingen wij geen posities meer van zijn zender. We gingen er dan ook van uit dat ook hij de voorjaarsmigratie niet overleefd had. Maar suprise: begin juli kwamen er ineens weer posities binnen, en ... hij zat nog in Senegal! Geuke had wel twee pogingen gedaan om de Sahara over te steken, maar keerde beide keren weer terug naar de Sahel. En nu werd duidelijk dat hij deze zomer in Afrika bleef. Dit is pas het tweede gedocumenteerde geval van een adulte grauwe kiekendief die in Afrika overzomert. Het eerste geval was de Deense Jeppe. Zie het natuurbericht ‘Zeldzaam geval van in Afrika overzomerende Grauwe Kiekendief’ dat we over Jeppe schreven. Helaas hebben wij sinds juli geen posities meer van Geuko ontvangen. Wij gaan ervan uit dat hij nog leeft, en vroeger of later weer in de buurt van een GSM‐mast komt.
KENNISMAKING
DUITSLAND
Hellwegbörde
Anton, 29 juni 2018 Hellwegbörde. Klik voor een vergroting. Anton ‐ werd 29 juni gevangen. Hij heeft in 2018 succesvol gebroed; drie jongen werden vliegvlug. Anton vertrok op 18 augustus uit zijn broedgebied, maar vloog heel verassend in een streep naar het oosten! Sinds een week maakt hij een tussenstop bij de Pools‐Tsjechische grens, in de omgeving van Ostrava.
Heinz, 29 juni 2018 Hellwegbörde. Klik voor een vergroting. Heinz ‐ werd ook op 29 juni 2018 gevangen. Heinz is afkomstig uit de Hellwegbörde‐populatie, waar hij in 2014 als nestjong werd geringd. Hij heeft in 2018 vier jongen grootgebracht en verliet op 26 augustus zijn broedgebied. Op dit moment is hij in Hessen op maar 60 km van de Hellwegbörde.
Olaf, 29 juni 2018 Hellwegbörde. Klik voor een vergroting. Olaf ‐ werd net al de voorgaandde twee mannetjes op 29 juni 2018 gevangen. Hij was al geringd, op ongeveer 12 km van de vangplek is hij in 2013 geboren. In 2018 bracht hij één jong groot. Hij heeft net zijn broedgebied verlaten.
Marianne, 30 juni 2018 Hellwegbörde (DE).Klik voor een vergroting. Marianne ‐ is het enige vrouwtje dat we dit jaar vingen, dat was op 30 juni. Zij heeft in 2018 twee jongen grootgebracht. Op 2 augustus vertrok zij al uit de Hellwegbörde, haar jongen waren op dat moment nog maar net uitgevlogen. Sinds 4 augustus maakt zij een uitgebreide stopover in de Champagne (FR), dichtbij Reims.
Diepholz:
Fiete, 12 juli 2018 Diepholz (DE). Klik voor een vergroting. Fiete ‐ op 12 juli 2018 vingen wij dit mannetje in de Diepholzer Moorniederung. We dachten vanwege het vele bruin op zijn rug en bovenvleugels dat hij een derde kalenderjaar man (2016) was. Maar hij had een kleurring en daaruit bleek dat hij in 2010 als adulte vogel was gevangen en geringd. Hij moet dus nu minimaal 11 jaar oud zijn. Fiete had in 2010 zijn nest op een 200m van zijn nestplek in 2018. Hij heeft dit jaar drie jongen grootgebracht. Op 16 augustus is hij uit zijn broedgebied vertrokken. Na een wat bijzondere omweg tussen Frankrijk en België (130 km heen en weer) is hij doelgericht doorgevlogen naar Spanje.
Thorsten, 12 juli 2018 Diepholz (DE). Klik voor een vergroting. Thorsten ‐ deze man vingen wij ook op 12 juli 2018. Hij had in 2018 zijn nest op een afstand 200m van een windmolen, die om deze reden tijdens het broedseizoen stilgezet werd. Twee jongen vlogen uit, waarvan een in de buurt van de nestplek gepredeerd werd teruggevonden. Op 21 augustus vertrok Thorsten uit zijn broedgebied in zuidwestelijke richting. Drie dagen later werd hij in de Franse Champagne door een vogelaar gefotografeerd.