FAUNARANDEN
Faunaranden in grootschalig akkerland bieden akkervogels op tal van manieren mogelijkheden om in het intensief benutte agrarische cultuurlandschap te overleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broedplaatsen, voedsel en dekking tegen predatie. Het gaat om een robuuste vorm van agrarisch natuurbeheer die in een aantal gebieden zijn ecologische betekenis heeft bewezen.

In 1997 werden in de Provincie Groningen de eerste faunaranden aangelegd. Sindsdien heeft de ontwikkeling van deze randen (en vooral het beheer daarvan) een ware vlucht genomen. Momenteel liggen er in Nederland ongeveer 8.000 kilometer aan akkerranden. Naast Groningen concentreren deze randen zich voornamelijk in Drenthe, Brabant en Zeeland.

De ecologische effecten van deze randen wisselen als gevolg van de wijze a) waarop het beheer wordt georganiseerd, b) het mengsel dat wordt toegepast en c) de liggen van deze randen. Eind jaren ’90 heeft de Werkgroep Grauwe Kiekendief samen met de Provincie Groningen ervoor gezorgd dat het Kerngebiedenbeleid werd ontwikkeld. Het “Groninger Model” (Lees voor informatie het artikel "Case: Beschermingsproject Grauwe kiekendief als opmaat voor effectieve akkervogelbescherming" uit De Levende Natuur nr. 3 2008) gemeengoed geworden in het denken omtrent akkervogelbeheer in Nederland en Vlaanderen.

Essentieel in het beheer van faunaranden is dat er randen van verschillende leeftijd in een regio liggen. Op microschaal is het streven van mozaïekpatronen in een rand. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Serieuze praktijkproeven zijn in Nederland zeldzaam.

Door voortschrijdend inzicht komen er jaarlijks betere zaadmengsels en beheersadviezen beschikbaar. De Werkgroep Grauwe Kiekendief geeft op basis van haar kennis adviezen aan agrarische natuurverenigingen, overheden en particulieren.

Deze structuurrijke faunarand in de Groninger veenkoloniën (Polder Hoop op Beter, Veendam) bleek in 2006 grote aantrekkingskracht te hebben op patrijs, kwartel, veldleeuwerik en gele kwikstaart - zomer 2006 © Ben Koks   (klik voor vergroting)
Deze structuurrijke faunarand in de Groninger veenkoloniën (Polder Hoop op Beter, Veendam) bleek in 2006 grote aantrekkingskracht te hebben op patrijs, kwartel, veldleeuwerik en gele kwikstaart
- zomer 2006 © Ben KoksFrans van der Stoep op zoek naar Luzernevlinders in het Rivierduinengebied (Flevoland) - zomer 2009 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Frans van der Stoep op zoek naar Luzernevlinders in het Rivierduinengebied (Flevoland) - zomer 2009 © Hans Hut