WINTERVELDJES
Hieronder worden verstaan relatief kleine stukjes land, met daarop rijp graan dat niet geoogst wordt en gedurende najaar en winter blijft overstaan. Na de normale oogstwerkzaamheden blijft er onvoldoende voedsel over voor akkervogels om de winter door te komen.

Door verbetering van de voedselsituatie in de winter neemt de overlevingskans voor akkervogels toe. Wat weer lijdt tot toename van de broedpopulatie.

Graanveldjes kunnen ook door grondbeherende instanties buiten de landbouw om ingezet worden.

Lees het artikel "Wintervoedsel voor akkervogels in Groningen en Drenthe" geschreven door Jorna Arisz & Ben Koks en verschenen in De Levende Natuur (november 2008).

Lees ook het artikel "Akkervogels alleen te redden met een koerswijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid" dat verschenen is in De Levende Natuur (2009 - nummer 4).
Graanveldje - winter 2009/2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Graanveldje - winter 2009/2010 © Hans Hut