ADVIES
De Werkgroep Grauwe Kiekendief adviseert Europese (GLB), landelijke, provinciale, lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen, maar ook landbouwers, standsorganisaties (BoerenNatuur, LTO), Waterschappen (bijv. maaibeheer bij Waterschap Hunze & Aa's) en terreinbeherende organisaties (TBO's) zoals Staatsbosbeheer en de landschappen.

De werkgroep adviseert over zowel ontwikkeling van beleid als over de praktische uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer.
Luchtfoto van de graanoogst in grootschalig landbouwgebied bij Westernieland, Noord-Groningen - zomer 2010 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Luchtfoto van de graanoogst in grootschalig landbouwgebied bij
Westernieland, Noord-Groningen - zomer 2010 © Hans Hut