PROVINCIAAL
De Werkgroep heeft op tal van terreinen provincies bij gestaan bij het tot stand komen van effectief natuurbeheer. In Flevoland en Groningen heeft de Werkgroep een belangrijke rol gespeeld bij de Leefgebiedenbenadering.

In 2010 heeft de Werkgroep in opdracht van de Provincie Friesland onderzoek gedaan naar akkerbouwgebieden langs de Friese Noordkust. Met dit advies zal de Provincie Fryslan tot een begrenzing komen van de akkervogel-kerngebieden. In 2011 krijgen boeren de  kans om zich in deze kerngebieden in te schrijven voor akkerranden waarmee ook in deze provincie aan de bescherming van onze akkervogels wordt gewerkt.
TV-opnames van Ben Koks en Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga- zomer 2009 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
TV-opnames van Ben Koks en Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga
- zomer 2009 © Hans Hut