LANDELIJK
Samen met Vogelbescherming Nederland (VBN) heeft de Werkgroep Grauwe Kiekendief een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de huidige SNL-paketten (subsidiestelsel Natuur en Landschap).

De Werkgroep heeft er mede voor gezorgd, middels een actieve en effectieve lobby in Den Haag bij het ministerie EL&I (voorheen LNV), dat er 30 miljoen euro van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gereserveerd voor Agrarisch Natuurbeheer.
WGK-medewerker Henk Jan Ottens (links) en VBN-beleidsmedewerker Steven Kragten (rechts) op het Akkervogelsymposium in Lelystad - voorjaar 2009 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
WGK-medewerker Henk Jan Ottens (links) en VBN-beleidsmedewerker
Steven Kragten (rechts) op het Akkervogelsymposium in Lelystad
- voorjaar 2009 © Hans Hut