logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN
De Werkgroep onderhoudt nauwe contacten met ANV’s in Noord-Groningen (Wierde & Dijk), in Oost-Groningen (ANOG), in Drenthe (Boeren met Uitzicht) en in Zuidelijk Flevoland (Middengebied).

Ons grootste succes tot nu toe is de medeoprichting van Der Landwirdschaftliche Naturverein (LNV) "Rheiderländer Marsch" e.V. in het Duitse Rheiderland.

In samenwerking met BoerenNatuur is de Werkgroep ook actief betrokken bij het oprichten van ANV's in Flevoland en Drenthe.

Advies kan gaan over het samen te stellen zaadmengsel voor akkerranden, het beheer van randen, de situering van randen, monitoring of schouw. De Werkgroep stelt tevens beheer-plannen op of doet ecologische scans van akkergebieden.

Willie Oosterveld - voorzitter van ANOG - onthult samen met oud-gedeputeerde Henk Bleker een informatiebord over Veldleeuweriken in het Oldambt © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Willie Oosterveld - voorzitter van ANOG - onthult samen
met oud gedeputeerde Henk Bleker een informatiebord
over Veldleeuweriken in het Oldambt. © Hans Hut