Klik hier om onze SATELLIETKIEKEN van en naar Afrika te volgen
De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2005 opgericht om beschermingswerk gericht onderzoek naar grauwe kiekendieven zowel nationaal als internationaal te ontwikkelen.
In het kielzog van dit werk is een succesvol concept voor Akkervogelbeheer ontwikkeld; met name in de Oost-Groninger akkers en het Duitse Rheiderland zijn verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer in de praktijk gebracht.
 
Klik voor het invullen en bekijken van uw WAARNEMINGEN
 
Klik hier voor informatie over WINGTAGS en voor het MELDEN van Grauwe Kiekendieven met WINGTAGS