AGENDA
25 februari 2017: Tweede Integrale Roofvogeltelling 2016/2017
Op zaterdag 25 februari 2017 is het tijd voor de tweede Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2016/2017. Waar zitten dan nog de Ruigpootbuizerds? En zwerven de Blauwe Kiekendieven nog in dezelfde gebieden rond? Kortom nogmaals de muizeneters in kaart brengen.

Op zaterdag 17 december 2016 zijn er meer dan veertig tellers in verschillende provincies actief geweest. Het streven is in ieder geval dezelfde gebieden weer te tellen, maar liever meer! Integraal betekent geheel of allesomvattend, dus alle roofvogels/muizeneteres in heel Nederland. Voor een ieder die op pad wil, je kan ook in jouw eigen omgeving aan de slag.

Datum: zaterdag 25 februari 2017
Wat: integraal roofvogels tellen en waarnemingen op plaats, tijd en habitat op kaart intekenen. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 24 februari 2017
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep 11e integrale Roofvogeltelling. Klik om een pdf van de oproep te downloaden.Strijd tussen Ruigpootbuizerd en Blauwe Kiekendief. © André Eijkenaar.
8 maart 2017: Groningen Informatieavond akkervogels tellen (MAS)
Woensdag 8 maart 2017, Muntendam:
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Groningen
.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden, kortom iedereen is welkom. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2016, uitleg over de telmethode MAS, uitbreiding van het aantal hectares Vogelakkers en een overzicht van het broedseizoen van de Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Ook vogels in de akkers tellen?
Voor het komende broedseizoen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere de provincie Groningen op de kaart te zetten. Help je mee?

In provincie Groningen worden in het agrarisch gebied maatregelen genomen om akkervogels het naar de zin te maken. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied langjarig te volgen. Wij gebruiken hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies de punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Naast het tellen in agrarisch gebied is deze methode ook geschikt voor het tellen van vogels in andere open landschappen, bijvoorbeeld in natuurgebieden.

Punttelmethode (MAS) in het kort
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Datum: woensdag 8 maart 2017
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: Heemtuin Muntendam, Nieuweweg 127 te Muntendam
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Madeleine Postma: mail of bel 06 29 26 99 78
Scholekster met jong, foerageert in een perceel met uien. Garsthuizen, 17 juni 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Digitale invoer van een telpunt MAS.
13 maart 2017: Flevoland Informatieavond akkervogels tellen (MAS)
Maandag 13 maart 2017, Zeewolde:
informatie‐ en evaluatieavond punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Flevoland
.
Deze avond is bedoeld voor nieuwe tellers, voor onze vaste tellers en andere geïnteresseerden, kortom iedereen is welkom. Op het programma staat de presentatie van de resultaten van de telling van 2016, uitleg over de telmethode MAS, en een overzicht van het broedseizoen van de Flevolandse Grauwe en Blauwe Kiekendieven.

Ook vogels in de Flevolandse akkers tellen?
Voor het komende broedseizoen zijn wij als Werkgroep Grauwe Kiekendief op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen om akkervogels in onder andere Flevoland op de kaart te zetten. Help je mee?

Akkervogels nemen al jaren in aantallen af. Om deze terugloop tegen te gaan worden in het agrarisch landschap verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van faunaranden langs akkers of op perceelsniveau de Vogelakkers. Om te zien hoe het aantalsverloop van akkervogels in gebieden met of zonder maatregelen is, is het belangrijk om de soorten van het agrarisch gebied te blijven volgen. Werkgroep Grauwe Kiekendief gebruikt hiervoor sinds 2006 in verschillende provincies een punttelmethode, het Meetnet Agrarische Soorten (MAS).

Punttelmethode
In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter vier keer gedurende 10 minuten geteld wordt. De aanwezige vogels worden met een code op een kaart ingetekend. Deze telmethode is relatief eenvoudig, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Beter beeld van agrarische gebieden
In opdracht van provincie Flevoland telt Werkgroep Grauwe Kiekendief 133 punten in heel Flevoland. Vorig jaar zijn daarbovenop nog 79 punten door vrijwilligers geteld. Ondanks dit mooie totaal van 212 punten zijn er toch nog gebieden in Flevoland niet goed afgedekt (zie kaartje). Hoe meer punten er geteld worden, hoe beter het beeld dat verkregen wordt van de verspreiding van akkervogels. Daarom roept Werkgroep Grauwe Kiekendief op om mee te helpen de akkervogels in kaart te brengen.

Datum: maandag 13 maart 2017
Tijd: inloop vanaf 19:15 uur
start 19:30 uur tot 21:30 uur.
Locatie: De Roode Schuur, Dasselaarweg 29 te Zeewolde
Informatie en aanmelden: voor meer informatie en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Jitty Hakkert: mail of bel 06 46 02 49 64
Graspieper met voer. Flevoland, 10 mei 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Geschat aantal broedparen Graspieper per km² in 2016. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Kaartje van provincie Flevoland met een overzicht van de getelde punten in 2016. Klik voor een vergroting van de afbeelding.

Naar boven


Kijk in het agenda-archief wat je gemist hebt.