Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Dit was het jaar van GKA – 2022

24-jan-2023 De dagen worden langzaamaan weer langer, en we kijken verwachtingsvol uit naar het komende broedseizoen. Voor het zover is willen we samen met jullie graag even terugkijken op het afgelopen jaar. Traditiegetrouw kun je daarom hier onze nieuwsbrief “Dit was het jaar van GKA… 2022” lezen.

Een decennium akkervogelmonitoring in Flevoland

09-dec-2022 In een tijdperk waarin biodiversiteit hard achteruitgaat is het belangrijk om te weten hoe het met kwetsbare soorten gaat. Aangezien het grootste deel van ons buitengebied voor landbouw wordt gebruikt, geldt dit des te meer voor soorten die afhankelijk zijn van het agrarisch gebied: de boerenlandvogels. Uitkomsten van een decenniumlang monitoren In Flevoland laten zien hoe het akkervogels vergaat.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.