AGENDA
21 oktober 2017: Akkervogelsymposium Vlaanderen-Nederland
Helaas inschrijven voor deelname kan niet meer, vanaf 10 oktober is het symposium volgeboekt.

Zaterdag 21 oktober 2017 Akkervogelsymposium Vlaanderen‐Nederland in Leuven (B). Daarin maken we de balans op van tien jaar akkervogelbescherming en werpen we een blik op de toekomst. Het symposium wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, Natuurpunt en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

In 2006 werd voor de eerste keer in de Lage Landen een symposium aan akkervogels gewijd. Het symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ heeft ertoe bijgedragen dat akkervogels zowel in Nederland als in België hoger op de politieke agenda kwamen. Nadien kwamen dan ook tal van regionale akkervogelinitiatieven van de grond, zowel bij overheden als bij organisaties in de sfeer van landbouw en natuur.

Datum: zaterdag 21 oktober 2017
Programma:
9:00 ontvangst met koffie/thee
10:00 ‐ 12:30 uur
• Een terugblik op 10 jaar akkervogelbeheer
Olivier Dochy, provincie West‐Vlaanderen
• Organisatie en resultaten van akkervogelmonitoring in Vlaanderen
Luc Debruyn, INBO
• Punttellingen, een krachtige methode voor monitoring
Wouter Vansteelant, Werkgroep Grauwe Kiekendief
• Over biodiversiteit en natuurbescherming in agrarisch gebied
David Kleijn, WUR

Middaglunch en postersessie.

14:00 ‐ 16:30 uur ‐ case studies en panelgesprek
• How to save the partridge?
Results from 14 years of partridge conservation in a project area in central Germany
Eckhard Gottschalk, Universiteit Göttingen
• Targeted agri‐environment schemes for the Corn Bunting in Scotland
Jeremy Wilson, RSPB Scotland
• De zwanenzang van grauwe gors in Vlaanderen
Robin Guelinckx, Werkgroep Grauwe Gors
• Tien jaar bijleren over veldleeuwerik
Henk Jan Ottens, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
• Akkervogels in een natuur‐inclusieve landbouw ‐ panelgesprek
‐ Wiebren van Stralen, programmaleider Living Labs natuurinclusieve landbouw
‐Lieve de Schampelaere, voorzitter Natuurpunt
‐Peter Harry Mulder, akkerbouwer in Groningen
‐David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer WUR

tot 17:00 uur receptie

Plaats: Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3000 Leuven
Deelname/inschrijven: deelname is gratis, inschrijven is verplicht
inschrijven kan niet meer, het symposium is volgeboekt
Veldleeuwerik. © Geert de Vries.Logo’s van de drie organisaties die het symposium over akkervogels organiseren.Roepende patrijs. © Roelf Schripsema.Vogelakker. © WGK.
25 oktober 2017: Braakballen van grauwe kiekendieven pluizen Zeewolde
Op woensdag 25 oktober 2017 gaan we in Zeewolde weer braakballen van grauwe kiekendieven pluizen. Aan het begin van het broedseizoen was het veldmuizen aanbod niet geweldig, we verwachten daarom een gevarieerde prooilijst te kunnen samenstellen. Daar kunnen we wel wat extra handen en ogen bij gebruiken. Pluis jij ook mee?

Je bent van harte welkom ook al heb je weinig of geen ervaring met het pluizen van braakballen.

Klik op de bovenste afbeelding voor een pdf van de uitnodiging, en op de onderste afbeelding om een filmpje te bekijken. Een filmpje waar een mannetje grauwe kiekendief een braakbal uitbraakt, gemaakt door Rein Hofman, Birdfocus.

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Wat: braakballen van grauwe kiekendieven pluizen.
Waar: IVN‐gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Tijd: van 19:00 uur tot 21:30 uur.
Aanmelden: graag laten weten of je komt dit i.v.m. de catering en pluismaterialen
Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep braakballen van grauwe kiekendieven pluizen, te Zeewolde. Klik op de afbeelding voor een pdf van de oproep. Mannetje grauwe kiekendief. Oost‐Groningen, 2017. © Rein Hofman, www.birdfocus.nl. Klik op de afbeelding om een filmpje gemaakt door Rein Hofman te bekijken over hoe een mannetje grauwe kiekendief een braakbal uitbraakt.
31 oktober 2017: Lezing over Kiekendieven NIVON Groningen-Assen
Op dinsdag 31 oktober 2017 geeft Madeleine Postma een lezing over ‘Trek van de Kiekendief’ op uitnodiging van NIVON Groningen‐Assen.

De grauwe kiekendief is in 2016 verkozen tot dé soort van Groningen.
Beleef het fascinerende avontuur van de kiekendief en volg hem op zijn vlucht naar verre continenten en weer terug. Om ‐ eenmaal neergestreken op het Groninger platteland ‐ te nestelen en jongen groot te brengen. En dan maakt de kiekendief zich op voor zijn volgende reis. Je wordt de wereld van deze bijzondere roofvogels binnengeleid. Het zal gaan over de biologie, het leven en het gedrag van de (grauwe) kiekendief. Daarnaast krijgt je informatie over de oprichting van Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Wil je ook mee op deze virtuele reis? Je bent van harte welkom op dinsagavond 31 oktober a.s. in het Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen.
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd: start lezing 20:00 tot 22 uur, inclusief pauze.
Plaats: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Entree: NIVON‐leden €3,50. Niet‐leden €5,00
Graag van te voren aanmelden via een mailtje of 050 5417010
Edwin, mannetje grauwe kiekendief met GPS‐logger, Senegal 2015. © Ben Koks.Collage van de Soort van Groningen, 2016. © Rein Hofman.
9 november 2017: Lezing over Kiekendieven bij West Brabantse VWG
Op woennsdag 09 november 2017 geeft Madeleine Postma een een lezing over ‘Kiekendieven het jaarrond’ in Breda, op uitnodiging van West Brabantse Vogelwerkgroep.

De lezing gaat over de in Nederland voorkomende (broedende) kiekendieven, over overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende soorten, over het beschermingswerk en onderzoek rond deze op de grond broedende roofvogels.

Wil je meer te weten komen over de kiekendieven van Nederland? Je bent van harte welkom op woensdagavond 09 november a.s. Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’ Steendorpstraat 2, Breda.
Datum: woensdag 09 november 2017
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’ Steendorpstraat 2, Breda
Entree: Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.
Drie jonge vliegvlugge grauwe kiekendieven op de rand van de beschermingskooi die rond hun nest is geplaatst. Drenthe, 2016. © Gerard Sterk.
15 november 2017: Lezing over velduilden voor leden weidevogelgroep Westelijk Eemland
Op donderdag 23 februari 2017 geeft Ben Koks een lezing over velduilen op de evaluatieavond van Weidevogelgroep Westelijk Eemland.

Datum: woensdag 15 november 2017
Tijd: lezing velduilen 20:30 tot 21:15 uur
Plaats: RK Nicolaaskerk, Wakkerendijk 66/A, 3755 DD te Eemnes
Entree: alleen voor leden van Weidevogelgroep Westelijk Eemland
Jagende velduil. © André Eijkenaar. Vindplaatsen van braakballen en plukresten. © WGK.
22 november 2017: Lezing WGK Steppekiek Avifauna Groningen
17 februari 2018: Lezing Ben Koks op Landelijke Dag Roofvogels
18 maart 2018: Lezing over Kiekendieven Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Naar boven


Kijk in het agenda-archief wat je gemist hebt.