AGENDA
13 januari 2018: Vogelakker velddag
30 januari 2018: Lezing Henk Jan Ottens over akkervogels bij Altenatuur
17 februari 2018: Lezing steppekiekendief op Landelijke Dag Roofvogels
21 februari 2018: Lezing over kiekendieven bij VWG Zuid-Kennemerland
24 februari 2018: Tweede Integrale roofvogeltelling 2017/2018
12 maart 2018: Lezing Kiekendieven en effect van akkerranden bij KNNV en IVN Groningen
18 maart 2018: Lezing over kiekendieven Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Naar boven


Kijk in het agenda-archief wat je gemist hebt.