AGENDA
8 december 2018: 14e Integrale Roofvogeltelling
Op zaterdag 8 december en 15 december 2018 is het tijd voor de eerste Integrale Roofvogeltelling van het winterseizoen 2018/2019. Tel je ook (weer) mee?

Er zijn tweeteldata deze keer omdat we in Flevoland samen met Vogelwacht Zuidelijk Flevoland de roofvogeltelling willen uitvoeren. Volgende jaar is het de bedoeling alles op dezelfde datum te tellen.

Datum: zaterdag 8 december 2018 in Drenthe, Friesland, Groningen en overige provincies en zaterdag 15 december 2018 in Flevoland
Wat: integraal roofvogels en reigers tellen en de waarnemingen op plaats, tijd en habitat optekenen. Alle roofvogels op soort noteren, en waar mogelijk ook op sekse en leeftijd.
Waar: in begrensde telgebieden, in ieder geval in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen en waar mogelijk ook in andere gebieden. In overleg met de teller(s) spreken we een begrensd telgebied af.
Hoe: alleen of in kleine groepen het veld in. Te voet, per fiets of met de auto.
Aanmelden: vóór 8 december en voor de telling in Flevoland vóór 14 december 2018
bij Madeleine Postma mail of bel 06 292 699 78
Oproep 14e integrale Roofvogeltelling. Klik om een pdf van de oproep te downloaden. Vrouwtje blauwe kiekendief met oranje kleurring P3 jagend boven een vogelakker in Oost‐Groningen. Ze is van 2016 en afkomstig uit een beschermd nest in een Oost‐Groninger wintertarweakker. Foto 8 februari 2018. © Harry Kuipers, www.birdsofgroningen.com. Klik voor een vergroting van de foto.

Naar boven


Kijk in het agenda-archief wat je gemist hebt.