Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Dit was het jaar van GKA – 2021

19-jan-2021 2021 was een jaar waarin weer ontzettend veel gebeurd is en we met jullie hulp, enthousiasme en inzet zowel beschermingswerkzaamheden als onderzoek hebben uitgevoerd ten behoeve van het behoud van onze akkervogels. Maar niet alleen onze akkervogels hier kunnen deze hulp goed gebruiken.

Licht op het mysterieuze leven van de boomvalk

05-jan-2021 Van de boomvalk zien we vaak slechts een glimp. Deze mysterieuze trekvogel pikt oude kraaiennesten in en overwintert diep in Afrika. In een paar weken brengen ze een legsel groot. Hoe doen ze dat precies? Hoe gebruiken ze het landschap? Dit is het verhaal van Thei en Jacoba.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.