AGENDA
12 oktober 2017: Lezing over Kiekendieven bij IVN Zeewolde
Op 12 oktober 2017 wordt er een lezing over Kiekendieven gehouden bij de bij IVN Zeewolde

Datum: donderdag 12 oktober 2017
Plaats: IVN-gebouw De Roode Schuur, Dasselaarweg 29, Zeewolde
Graspieper. © Ben Koks.
25 oktober 2017: Kiekendievenbraakballen pluizen Zeewolde
9 november 2017: Lezing over Kiekendieven VWG West-Brabant
18 maart 2018: Lezing over Kiekendieven Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Naar boven


Kijk in het agenda-archief wat je gemist hebt.