logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
DATALOGGERS - EDWIN
logoHome logoWillem logoAlida logoRita logoGert logoRik logoElzo

We vingen Edwin en zijn vrouwtje Alida in de avond van 28 juli 2009. Vanwege het late moment van het vangen hebben we niet erg veel datapunten kunnen verzamelen in de laatste weken van het broedseizoen 2009. We keken dus - net als bij Willem - erg uit naar zijn terugkeer van een lange reis.

Tot ver in Marokko bleek Edwin vrijwel dezelfde route te hebben genomen als Willem. Waar Willem naar het zuidoosten afboog en uiteindelijk in Burkina Faso terecht kwam, ging Edwin dwars door het betwiste land Westelijke Sahara en Mauritanië naar een gebied in de buurt van Dakar (Senegal). We weten - mede dankzij het intensieve veldwerk van Wim Mullié - dat dit gebied wemelt van de grauwe kiekendieven. Edwin zal zijn beste Spaans/Portugees van stal moeten hebben moeten halen omdat we weten dat juist in Senegal veel vogels van het Iberische schiereiland overwinteren. Edwin zijn terugreis begon op maandag 22 maart en volgde voor een aanzienlijk deel de route die hij ook nam tijdens de najaarstrek. Pas op 18 april (11.01 uur) vloog Edwin ten oosten van Tanger richting Spanje alwaar hij ten westen van Gibraltar het Europese vastenland zag opdoemen. Dit reisje over zee heeft Edwin in minder dan twee uur volbracht. Via Cordoba, Madrid en Pamplona was onze Groninger zo wijs om de Pyreneeën vlakbij Bayon te passeren. Dit bracht hem automatisch op koers over de Franse metropool Bordeaux en na een koerscorrectie werd onder Parijs richting Reims gevlogen. Wij geloven inmiddels allang niet meer dat dit toeval is. Zowel bij Bordeaux als nabij Reims liggen belangrijke kernpopulaties in Frankrijk (zie de geweldige roofvogelatlas van Thiollay en Bretagnolle maar eens na) en ook in Spanje moet Edwin heel wat leuke grauwe kiekvrouwtjes gedag hebben gezwaaid. Net voor Koninginnendag kwam ons Bellingwoldster mannetje - samen met een flinke cohort soortgenoten - thuis in de akkers rond Oudeschans en Bellingwolde. Het zal hem plezier hebben gedaan dat flink wat leden van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) nieuwe faunaranden hadden ingezaaid. Met de voedselvoorziening zou het wel goed komen in het broedseizoen van 2010. Edwin koos er samen met zijn wijfje voor om in een semikolonie van drie paar grauwe kiekendieven te gaan nestelen. Het hele seizoen zag hij ook (niet broedende) blauwe kiekendieven en een tamelijk irritant paartje bruine kiekendieven in de buurt van zijn nest rondvliegen. Eén van zijn buren bleek een mannetje te zijn met een rode ring en samen met zijn wijfje wist Edwin uiteindelijk twee jongen groot te brengen. Uit zijn zomerdata blijkt dat Edwin zijn vleugel niet omdraaide voor een frequent bezoek aan het gebied rond 2e Exlöermond. Toeval of niet, maar hier is de eerste Agrarische Natuurvereniging van de Provincie Drenthe actief ("Boeren met Uitzicht"). Dankzij voorzitter Luink van der Laan van "Boeren met Uitzicht" liggen juist in dit gebied de hoogste concentratie faunaranden van de Drentse veenkoloniën. Ook de uitstapjes naar het Groninger Rhederveld/Hebrecht zijn geen toeval. Ook hier forse aantallen prooidieren mede dankzij het agrarisch natuurbeheer van de landbouwers in deze regio's. Tot dusverre de data die zijn gebaseerd op een frequentie van één keer per 10 minuten.

Wie de frequentie van ca. één keer per 3 - 5 seconde bekijkt kan zelf wel nagaan wat Edwin heeft uitgevreten op 16, 17 en 18 juli 2010. Ook wij moeten even met onze ogen knipperen bij het zien van zoveel detailinformatie. De Werkgroep Grauwe Kiekendief beschikt vanaf ½ februari 2011 over de gewaskaarten van Dienst Regelingen dus volgend jaar kunnen we in ieder geval zien welke gewassen preferent waren tijdens Edwin zijn jachtvluchten en op wat voor wijze hij bijvoorbeeld faunaranden en natuurbraakpercelen selecteerde. Deze analyses hopen we te kunnen uitvoeren als wij - samen met ANOG (en BoerenNatuur en Landschapsbeheer Groningen) een groot project rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hebben verzilverd. Dankzij deze techniek kan het ruimtelijk habitatgebruik van de Oost-Groninger grauwe kiekendieven in relatie tot verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer en gewasaanbod worden geanalyseerd.


Edwin wordt getoond door Chris Trierweiler - juli 2009 © Jan Altena   (klik voor vergroting) Edwin met Chris Trierweiler tijdens het omgorden van de UvA-dataloggerzender - juli 2009 © Jan Altena   (klik voor vergroting) Laatste fotoportret van Edwin vlak voor het loslaten - juli 2009 © Jan Altena   (klik voor vergroting) Het loslaten van Edwin door Aletta Buiskool - juli 2009 © Jan Altena   (klik voor vergroting)