Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

26-nov-2021 Vandaag op de Landelijke Dag van Sovon geeft Raymond Klaassen een lezing 'Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees'. Een lezing die voortkomt uit het onderzoek 'Wadvogels van Allure' naar de blauwe kiekendief en velduil, beiden schaarse en bijzondere broedvogels in Nederland. Het monitorings- en onderzoeksrapport is nog niet definitief.

Drie jaarklassen jonge rode wouwen gevolgd

10-nov-2021 Afgelopen broedseizoen zijn opnieuw Nederlandse rode wouwen uitgerust met GPS/GSM-zenders. Sinds 2019 zijn 28 nestjonge rode wouwen gezenderd waarvan er nog 13 leven. 12 zijn gestorven en 3 verdwenen. Dit jaar is ook gestart met onderzoek naar terreingebruik en vlieggedrag van adulte broedvogels.

AGENDA

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.