Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Vier jaar zenderonderzoek naar rode wouwen in Nederland

02-sep-2022 De afgelopen vier jaar zijn in Nederland 35 nestjonge rode wouwen en zes adulte broedvogels uitgerust met GPS/GSM-zenders. De sterfte van de nestjongen is fors en ook van de zes adulte broedvogels stierven er twee binnen een jaar. Uit Europees onderzoek blijkt het meestal om vergiftiging te gaan, hoewel deels bewijs ontbreekt.

Kleine jongen worden groot ook zonder het dode zenderkiekmannetje Jaco

26-aug-2022 Op 7 juli 2022 deden wij bericht over het gezenderde grauwe kiekendief mannetje Jaco die dood in de berm langs de N46 werd gevonden door Jacob Bosma. Vanaf dat moment is vrijwilliger Hilbrand Schoonveld tweemaal per dag naar het nest geweest om muizen te brengen om zo het vrouwtje te ondersteunen en haar de kans te geven de vier jongen verder groot te brengen.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.