STICHTING
Met de oprichting van een stichting in 2005 zette de Werkgroep Grauwe Kiekendief (WGK) een eerste stap op weg naar een professionele natuurorganisatie.
Bij het menukopje geschiedenis wordt aangegeven hoe de WGK is begonnen met de bescherming van de Grauwe Kiekendief.
In het najaar van 2009 heeft Misty Smit vanuit haar startend bedrijf "MISTIES - cosmetics design photography" de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief een geheel nieuw en verfrissend logo geschonken.

Het werk van de WGK steunt op de drie pijlers: Onderzoek, Advies en Vrijwilligers.

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft op dit moment een bestuur met drie onbezoldigde bestuursleden.

Ben Koks is oprichter van de stichting en teamleider van de professionele organisatie, bezoldigd en adviseur van het bestuur. De teamleider stuurt de professionele organisatie aan, die bestaat uit een aantal medewerkers.

De WGK is actief in tal van projecten, nationaal en internationaal, adviseert overheden - zoals het ministerie van EL&I (voorheen LNV) en verschillende provincies - , diverse (agrarische) natuurverenigingen en andere natuurorganisaties en is mede dankzij financiele bijdragen van sponsors in Europa en Afrika uitgegroeid tot een bepalende speler op het gebied van akkervogels.

Klik voor informatie over een ANBI op www.anbi.nlU wordt van harte uitgenodigd om onze stichting als donateur te steunen.
Per 1 januari 2010 is de WGK aangemerkt als een ANBI (= Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. [Meer informatie over wettelijke transparantie bij ANBI]


ALGEMENE GEGEVENS:
Algemeen postadres: Postbus 46, 9679 ZG Scheemda
Algemeen emailadres: info@grauwekiekendief.nl
Kantoor- /
vergaderadres:

Het Plattelandshuis Oost-Groningen in de Molen Edens / De Volharding in Winschoten wordt door de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in gebruik genomen - 15 november 2010 © Ben Koks   (klik voor vergroting) Plattelandshuis Oost-Groningen
in de Molen Edens /
De Volharding (uit 1763/1870)
Nassaustraat 14,
9671 BW Winschoten (kaart)
Bank: Triodos bank rekeningnr. 39.03.48.775
IBAN: NL82 TRIO 0390 3487 75
BIC: TRIONL2U
Kamer van Koophandel: Noord Nederland - vestiging Groningen
nummer: 02088258

Logo van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief - najaar 2009 © / design MISTIES - cosmetics design photography   (klik voor vergroting)
Logo van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief - najaar 2009
© / design MISTIES - cosmetics design photographyDrie van de vier met succes uitgevlogen jongen van het eerste bekende broedgeval van een steppekiekendief in Nederland, juli 2017. © Theo van Kooten.
Drie van de vier met succes uitgevlogen jongen van het eerste bekende broedgeval van een steppekiekendief in Nederland, juli 2017.
© Theo van Kooten.