STICHTING
Met de oprichting van een stichting in 2005 zette Grauwe Kiekendief ‐ Kenniscentrum Akkervogels (GKA) een eerste stap op weg naar een professionele natuurorganisatie.
Bij het menukopje geschiedenis wordt aangegeven hoe GKA is begonnen met de bescherming van grauwe kiekendieven.

Het werk van de GKA steunt op drie pijlers: Onderzoek, Advies en Vrijwilligers.

Stichting GKA heeft op dit moment een bestuur met drie onbezoldigde bestuursleden.

Ben Koks is oprichter van de stichting en teamleider van de professionele organisatie, bezoldigd en adviseur van het bestuur. De teamleider stuurt de professionele organisatie aan, die bestaat uit een aantal medewerkers.

GKA is actief in tal van projecten, nationaal en internationaal, adviseert overheden - zoals het ministerie van EL&I (voorheen LNV) en verschillende provincies - , diverse (agrarische) natuurverenigingen en andere natuurorganisaties en is mede dankzij financiele bijdragen van sponsors in Europa en Afrika uitgegroeid tot een bepalende speler op het gebied van akkervogels.

Klik voor informatie over een ANBI op www.anbi.nlU wordt van harte uitgenodigd om onze stichting als donateur te steunen.
Per 1 januari 2010 is de GKA aangemerkt als een ANBI (= Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. [Meer informatie over wettelijke transparantie bij ANBI]

JAARVERSLAG 2017

ALGEMENE GEGEVENS:
Algemeen postadres: Postbus 46, 9679 ZG Scheemda
Algemeen emailadres: info@grauwekiekendief.nl
Kantoor- /
vergaderadres:

Het Plattelandshuis Oost-Groningen in de Molen Edens / De Volharding in Winschoten wordt door de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in gebruik genomen - 15 november 2010 © Ben Koks   (klik voor vergroting) Plattelandshuis Oost-Groningen
in de Molen Edens /
De Volharding (uit 1763/1870)
Nassaustraat 14,
9671 BW Winschoten (kaart)
Bank: Triodos bank: NL82 TRIO 0390 3487 75
BIC: TRIONL2U
Kamer van Koophandel: Noord Nederland - vestiging Groningen
nummer: 02088258

Logo van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief - najaar 2009 © / design MISTIES - cosmetics design photography   (klik voor vergroting)
Logo van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief - najaar 2009
© / design MISTIES - cosmetics design photographyDrie van de vier met succes uitgevlogen jongen van het eerste bekende broedgeval van een steppekiekendief in Nederland, juli 2017. © Theo van Kooten.
Drie van de vier met succes uitgevlogen jongen van het eerste bekende broedgeval van een steppekiekendief in Nederland, juli 2017.
© Theo van Kooten.